CO-certificering aantoonbaar met Vakpaspoort

24-05-2023

CO-certificering aantoonbaar met Vakpaspoort

Met het Vakpaspoort - een mobiele app - kunnen monteurs zich aan de deur identificeren. Zo kunnen monteurs met een CO-certificering voortaan ook snel het ‘CO-vrije bewijs’ laten zien. De app is dus een handig hulpmiddel. Zeker omdat de opdrachtgever steeds vraagt naar een certificering of een erkenning.

Certificering steeds vaker de norm
Veel particulieren zijn (nog) niet bekend met de term certificeren. Door met name het CO-stelsel komt die bekendheid in een stroomversnelling. Immers, ook de particulier is per 1 april 2023 verplicht om voor bepaalde werkzaamheden aan gasinstallaties een CO-gecertificeerd bedrijf in te schakelen. Gecertificeerde en ook erkende installatiebedrijven kan de particulier vinden op het CentraalRegisterTechniek.nl.

Vakpaspoort
Hoe weet de particulier of de monteur die uiteindelijk voor de deur staat, gecertificeerd is voor bepaalde werkzaamheden? Bijvoorbeeld via het Vakpaspoort, een persoonsgebonden app. In het Vakpaspoort staan certificeringen of kwaliteitsbewijzen van de monteur. Zo is met het ‘CO-vrij bewijs'snel aantoonbaar dat u als monteur bepaalde werkzaamheden uit mag voeren aan cv-ketels die onder de CO-wet vallen.

Bewijzen van erkenningen en certificeringen
Behalve via het Vakpaspoort en CentraalRegisterTechniek.nl, kan het installatiebedrijf bewijzen van erkenningen of certificeren laten zien. Uw behaalde certificaat verkrijgt u via uw Certificerende Instelling. Uw behaalde InstallQ-erkenning kunt u downloaden via het portaal Mijn InstallQ.

Certificering en erkenning steeds vaker de norm
Ook de bekendheid van de term erkennen gaat een spurt maken door de CO-certificering. Voor bepaalde installatiewerkzaamheden is immers geen certificering verplicht. Zo is de CO-certificering NIET van toepassing op grote stookinstallaties en op de gasleidingen en de warmte-afgiftesystemen. Daarvoor volstaan de erkenningen Gastechnische Installaties, Watervoerende Warmteafgiftesystemen en Afleversets.

Meer weten?