Over InstallQ

Wie zijn wij

Veilige installaties van goede kwaliteit: dat is het doel van de onafhankelijke stichting InstallQ. Dat doet InstallQ met kwaliteitsregelingen. Hiermee bewaakt InstallQ de installaties waar Nederland (dagelijks) gebruik van maakt.

Om haar doel te bereiken, ontwikkelt en beheert InstallQ een breed scala aan kwaliteitsregelingen voor de totale installatiesector. Wij erkennen installatiebedrijven en informeren over certificeren. Daarbij accrediteert InstallQ examens, opleidingen en bijscholing in installatietechniek.

Breed draagvlak
InstallQ is de meest toonaangevende kwaliteitsorganisatie binnen de installatiesector. De onafhankelijke stichting heeft in de markt een breed draagvlak, zoals onder installatiebedrijven, opdrachtgevers en overheid. Van een aantal verplichte certificeringen is InstallQ door de overheid aangewezen als schemabeheerder. Dit bekent dat het certificaat rechtsgeldig is.

Ons logo bewijst kennis en kunde
Het logo van InstallQ is een bewijs van kennis en kunde. Uw installatiebedrijf of adviseur wordt op zijn of haar vakgebied gecontroleerd op bepaalde vakbekwaamheidseisen. Werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de geldende normen en eisen, waaronder het Bouwbesluit en de NEN-normen die voor het vakgebied van toepassing zijn.
Kwaliteitsregisters
InstallQ-erkende en -gecertifieerde bedrijven staan in de openbare kwaliteitsregisters CentraalRegisterTechniek.nl en echteinstallateur.nl. Zo is uw bedrijf goed te vinden voor consumenten en zakelijke opdrachtgevers.
Door InstallQ geacrediteerde opleidingen en examens staan op deze pagina van CentraalRegisterTechniek.nl.

Eén loket

InstallQ is hèt loket voor erkenning, certificering en accreditatie. Wij erkennen en accrediteren zelf. En wij informeren over certificeren en certificerende instellingen. Daarbij ontwikkelt en beheert InstallQ de kwaliteitsregelingen voor nagenoeg alle vakgebieden binnen de installatie- en elektrotechniek; van water en elektra tot bodemenergiesystemen en gasverbrandingsinstallaties. Kortom: met InstallQ heeft u één aanspreekpunt.

Huishoudelijk reglement en statuten
Dit is het huishoudelijk reglement van InstallQ. Raadpleeg hier de notariële statuten van onze stichting. InstallQ is ontstaan uit een fusie tussen Sterkin en KvINL in januari 2019.

Wat doen wij

  • Wij ontwikkelen, beheren en onderhouden erkenningen, certificeringen en accreditaties (kwaliteitsregelingen) gericht op de installatiesector.
  • Wij bevorderen het in praktijk brengen van (nieuwe) wet- en regelgeving en privaatrechtelijke eisen rondom regelingen voor de installatiesector.
  • Wij maken kwaliteitsregelingen kenbaar in de installatiesector.
  • Wij controleren bedrijven en/of uitgevoerd werk.
  • Wij ondersteunen installateurs om te voldoen aan de regelingen met vakbladen en met installateursbijeenkomsten.
  • Wij registreren vakbekwame installateurs en installatiebedrijven in het openbare kwaliteitsregister echteinstallateur.nl.
  • Wij zoeken aansluiting bij de certificatiestructuur van de Raad voor Accreditatie.
  • Wij zoeken aansluiting bij de certificeringssystematiek binnen de bouwsector.