Commissies Techniek

Technische Commissies

Technische Commissies

Erkenningsregelingen en Beoordelingsrichtlijnen (BRL-en) komen mede tot stand door Technische Commissies (TC's). In de commissies zitten deskundigen op een bepaald vakgebied en partijen die betrokken zijn bij de energie- en installatiesector.

Doel van de Technische commissie is het opstellen en actueel houden van erkenningen en certificeringen.

Vakgebieden TC's
Ieder vakgebied in de energie- en installatiesector heeft een TC, te weten:

 • Bliksembeveiliging
 • Elektrotechniek
 • Energieprestatie
 • Energieprestatiesoftware
 • Gastechniek
 • Gasverbrandingstoestellen
 • Kassenbouw
 • Legionellapreventie
 • Ventilatievoorzieningen
 • Watertechniek

Taken TC's

 • Het technisch inhoudelijk opstellen en onderhouden van een regeling (certificatie- of erkenningsregeling).
 • Het bewaken van de actualiteit van een regeling.
 • Het doen van aanbevelingen aan het Centraal College van Deskundigen over de actualisatie van een regeling of eventuele verbetermaatregelen.

Oproep
Bent u deskundig op een bepaald vakgebied en heeft u belangstelling om deel te nemen in een examencommissie, neem dan contact op met frances.vandenbergh@installq.nl