Partners & Samenwerking

Partners & Samenwerking

InstallQ is actief op een breed en divers speelveld. We zoeken zo veel mogelijk samenwerking en afstemming met stakeholders die op wat voor manier dan ook betrokken zijn bij de kwaliteitsverbetering en de veiligheid van de installatiesector.

Vaak zijn stakeholders nauw betrokken bij de regelingen door deelname aan de Technische Commissies of Examencommissies. Dit bundelt de in de markt aanwezige kennis en draagt bij aan een breed draagvlak voor de regelingen. Op die manier komen we tot standaarden voor de installatiesector. Daarbij bespaart integrale benadering kosten voor alle betrokken partijen.

Vereniging van Schemabeheerders
InstallQ is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Schemabeheerders (VVS). We werken conform de richtlijnen van deze vereniging.

Kwaliteitsorganisaties en keurmerken
InstallQ stemt haar erkenningsregelingen en beoordelingsrichtlijnen (BRL-en) af met andere kwaliteitsborgers en keurmerken, waaronder:

 • Stichting Certificering Inspectie en Onderhoud van Stookinstallaties (SCIOS)
 • Stichting Emissiepreventie Koudetechniek (STEK)
 • SSVV Opleidingengids
 • Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV)
 • Zonnekeur

Certificerende Instellingen
Certificerende Instellingen (CI’s) certificeren de afnemers op basis van de BRL-en die in eigendom en beheer zijn van InstallQ. Dit zijn:

 • Dekra
 • EPG
 • KIWA
 • Normec Certification
 • SKG IKOB
 • TUV
 • Bureau Veritas

Kennisinstellingen
Beleid en wettelijke regelingen moeten vertaald worden naar de praktijk. Dat geldt ook voor technische ontwikkelingen, toepassing en gebruik. De samenwerking met kennisorganisaties zijn daarom een toegevoegde waarde voor het opzetten en beheren van onze regelingen.

 • Wij Techniek
 • NEN
 • ISSO
 • TVVL
 • Netwerk Koude- en Klimaattechniek
 • Kennisplatform voor energie-adviseurs (KEGO)

Brancheorganisaties en stakeholders
Door de samenwerking met branches en stakeholders kan InstallQ tegemoet komen aan het verwachtingspatroon van opdrachtgevers, wetgevers en maatschappelijk instellingen. Samenwerking en intensieve afstemming vindt onder meer plaats met:

 • Techniek Nederland
 • FEDET
 • ROGAFA
 • VFK
 • Bouwend Nederland
 • overheden (opdracht- en regelgever)
 • consumentenorganisaties (waaronder Consumentenbond, Vastgoedbelang, Woonbond, Vereniging Eigen Huis, Aedes).

Opleidingen en exameninstellingen
In onze kwaliteitsregelingen en eindtermen worden eisen aan kennis en kunde gesteld (geborgd, actueel en toetsbaar). Om die reden werkt InstallQ nauw samen met onder meer de Branche Vakbekwaamheidscommissies van Wij Techniek op basis van de Branche Vakmanschap Structuur (BVS).

 • ROC's
 • HBO-opleidingen
 • Wetenschappelijk onderwijs
 • Kenteq
 • Installatiewerk
Oproep
Bent u deskundig op een bepaald vakgebied en heeft u belangstelling om samen te werken met InstallQ, neem dan contact op met frances.vandenbergh@installq.nl