Erkennen

Een erkenning op uw vakgebied

U bent als installateur, installatiebedrijf of reparatiebedrijf vakbekwaam. Veilig, deskundig en met actuele kennis van zaken voert u opdrachten uit. Daar kan elke opdrachtgever of consument op vertrouwen. Uw bewijs is een erkenning van InstallQ. Zo maakt u aantoonbaar verschil in de markt.

Wat is het verschil tussen erkennen en certificeren?

 • Een erkenning komt het meest voor en is minder kostbaar dan een certificaat.
 • Een erkenning is met name van belang als u als installatiebedrijf werkt voor particulieren en/of de klein zakelijke markt.
 • Op bepaalde vakgebieden is een erkenning niet voldoende en wordt door de opdrachtgever of de overheidsinstantie om een certificaat gevraagd. Zo is vanaf 1 april 2023 certificering verplicht voor werkzaamheden aan gasgestookte cv-installaties, gas-sfeerhaarden en warmtapwatertoestellen, óók als u werkt voor particulieren. Lees hier meer.
 • Een erkenning wordt door InstallQ afgegeven. Bij certificering - veelal gebaseerd op een kwaliteitsschema van installQ - sluit u een overeenkomst af met een Certificerende Instelling (CI).
 • Certificeren gaat een stap verder dan erkennen. Lees hier meer over certificeren.

Wat zijn de voorwaarden voor een erkenning*?
Voor een erkenning behoort u minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U of uw medewerker beschikt over een landelijk erkend vakdiploma of u of uw medewerker beschikt aantoonbaar over de vereiste kennis en kunde op een bepaald vakgebied (middels een EVC-erkenning).
 • U of uw medewerker werkt volgens de geldende normen en eisen, waaronder het Bouwbesluit en NEN-normen die op de werkzaamheden van toepassing zijn.
 • Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van de juiste gereedschappen en materialen. Vakkennis houdt u of uw medewerker bij met bijscholing en vakbladen.
 • U krijgt een goede beoordeling van werk dat door u of de medewerker is uitgevoerd. Daarvoor werkt u mee aan bedrijfscontroles.
 • Bij een aantal vakgebieden geldt inspectie op uitgevoerd werk. Als erkend installateur of installatiebedrijf bent u verplicht om aan inspectie mee te werken.

Welke vakgebieden kan InstallQ erkennen?
InstallQ verstrekt erkenningen op de volgende vakgebieden:

 • Watertechnische installaties
 • Rioleringsinstallaties
 • Gastechnische installaties
 • Watervoerende Warmteafgiftesystemen
 • Afleversets
 • Luchtbehandelingsinstallaties
 • Ventilatievoorzieningen woningen en woongebouwen
 • Warmtepompinstallaties bovengronds
 • Zonnestroomsystemen (PV)
 • Zonthermische installaties (Zth)
 • Elektrotechniek
 • Binnenverlichting
 • Signtechniek (voorheen Lichtreclame)
 • Installatie-inspectie
 • Langer zelfstandig thuis wonen
 • Metalen dakbedekking en -gevelbekleding
 • Reparatie consumentenelektronica


Kosten

De kosten variëren per erkenningsregeling. Raadpleeg hier het kostenoverzicht.

Hoe krijgt u een erkenning*?
Zoek uw vakgebied. Op de pagina van uw vakgebied staat beschreven aan welke vakbekwaamheidseisen u dient te voldoen. Download het formulier Aanvragen of Wijzigen onder deze alinea (via de bauwe button) en voeg hierbij:

 • een kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een kopie van uw vakdiploma of een bewijs van Eerder Verworven Competenties (EVC)
 • een kopie van een arbeidsovereenkomst (indien nodig voor de erkenning).Voordelen van registratie bij InstallQNieuws

Status rondom energieprestatieadvies: examens / wetgeving

Alle energieprestatie-adviseurs behoren volgens de wet per 1 januari 2021 te werken volgens herziene beoordelingsrichtlijnen, wijzigingsbladen en opnameprotocollen.

Verdiep je kennis tijdens de Meetmiddagen Elektrotechniek

Meten is een cruciaal onderdeel van elektrotechniek. In deze praktijkbijeenkomst gaat u zelf aan de slag. We kozen er dit jaar voor om de sessie over zonnestroomsystemen die we in 2023 organiseerden, nogmaals te herhalen. Daarnaast starten we met een praktijkmeetmiddag voor NEN 1010. Daarin attenderen we u op de normen en regelgeving rondom meten. Ook praten we u bij over de nieuwste ontwikkelingen binnen de elektrotechniek.

Nieuwe versies BRL9500 vanaf nu beschikbaar en per 1 juli 2024 verplicht

Vanaf heden zijn de nieuwe versies van de BRL9500 Woningbouw en de BRL9500 Utiliteitsbouw te downloaden via onze website en op ISSO Open. Naar verwachting zal het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze versies aanwijzen als verplichte documenten in wet- en regelgeving. Vanaf dat moment, per 1 juli a.s., moeten energie-adviseurs dan ook volgens de bepalingen in deze versies werken.

E-Vakwijzer & Vakbladen ontvangen?

E-Vakwijzer
Bent u aangesloten bij InstallQ met een erkenning of certificering, dan ontvangt u circa 10 keer per jaar per e-mail de E-Vakwjzer. Hiermee blijft u op de hoogte van actuele onderwerpen rondom regelingen, beoordelingsrichtlijnen, installateursbijeenkomsten en andere activiteiten van InstallQ.

Vakbladen
Bent u erkend op het vakgebied gas, water of stroom? Dan krijgt u een gratis abonnement op het blad dat bij uw vakgebied hoort: Gaswijs, Waterdruk of Stroomlijn.