Erkennen

Een erkenning op uw vakgebied

U bent als installateur of installatiebedrijf vakbekwaam. Veilig, deskundig en met actuele kennis van zaken voert u opdrachten uit. Daar kan elke opdrachtgever op vertrouwen. Uw bewijs is een erkenning van InstallQ. Zo maakt u aantoonbaar verschil in de markt.

Wat is het verschil tussen erkennen en certificeren?

 • Een erkenning is minder kostbaar dan een certificaat en komt het meest voor.
 • Een erkenning is met name geschikt voor de installateur of het bedrijf met de consument en de klein zakelijke markt als klant.
 • Werkt uw bedrijf voor de overheid en de groot zakelijke markt, dan is met name een certificaat geschikt.
 • Certificeren gaat een stap verder dan erkennen. Lees hier meer over certificeren.
Wat zijn de voorwaarden voor een erkenning?
Voor een erkenning behoort u minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • U of uw medewerker beschikt over een landelijk erkend vakdiploma.
 • U of uw medewerker beschikt aantoonbaar over de vereiste kennis en kunde op een bepaald vakgebied.
 • U of uw medewerker werkt volgens de geldende normen en eisen, waaronder het Bouwbesluit en NEN-normen die op de werkzaamheden van toepassing zijn.
 • Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van de juiste gereedschappen en materialen. Vakkennis houdt u of uw medewerker bij met bijscholing en vakbladen.
 • U krijgt een goede beoordeling van werk dat door u of de medewerker is uitgevoerd. Daarvoor werkt u mee aan bedrijfscontroles.
 • Bij een aantal vakgebieden geldt inspectie op uitgevoerd werk. Een erkend installateur of bedrijf is verplicht om met zo'n inspectie mee te werken.


Welke vakgebieden kan InstallQ erkennen?
InstallQ erkent en beheert de volgende erkenningsregelingen:
 • watertechnische installaties
 • rioleringsinstallaties
 • gastechnische installaties
 • onderhoud gastoestellen
 • onderhoud verwarmings- en warmtapwaterinstallaties
 • verwarmingsinstallaties
 • luchtbehandelingsinstallaties
 • ventilatievoorzieningen woningen en woongebouwen
 • warmtepompinstallaties
 • zonnepanelen (PV)
 • zonthermische installaties (Zth)
 • elektrotechniek
 • lichtreclame
 • installatie-inspectie
 • langer zelfstandig thuis wonen
 • metalen dakbedekking
Kosten
De kosten variëren per erkenningsregeling. Raadpleeg hier het kostenoverzicht.

Hoe krijgt u een erkenning?
 • Kies op de homepage uw vakgebied.
  Op de pagina van uw vakgebied staat aan welke vakbekwaamheidseisen u dient te voldoen.
 • Download het formulier 'Aanvragen of wijzigen'. Voeg daarbij:
  • een kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • een kopie van uw vakdiploma of een bewijs van Elders Verworven Competenties (EVC)
  • een kopie van een arbeidsovereenkomst (indien nodig).
 • Het formulier 'Aanvragen of wijzigen' kunt u downloaden op de pagina van uw vakgebied of via de blauwe button.

Voordelen van registratie bij InstallQNieuws

Programma Radar toont belang aan van erkenning en certificering

Het televisieprogramma Radar stond op 16 september 2019 onder meer in het teken van de warmtepomp. Radar deed onderzoek naar de problemen en de klachten na plaatsing van de wamtepomp. In het item wordt ook InstallQ genoemd.

Ter kritiek opengesteld: beoordelingsrichtlijn (BRL) 6000, deel 25

U kunt vóór maandag 21 oktober 2019 reageren op het concept voor BRL6000, deel 25. Dit deel gaat over ‘Gebouw gebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas’.

Installatiebranche heeft nieuw platform voor erkenningen, certificeren en accrediteren

De nieuwe website InstallQ.nl is een centraal platform voor de installatiebranche dat bezoekers de weg wijst in de wereld van kwaliteitsregelingen. Het nieuwe platform bevat onder meer stappenplannen naar een erkenning of certificaat.

E-Vaknieuws & Vakbladen ontvangen?

E-Vaknieuws
Iedereen kan zich aanmelden voor E-Vaknieuws. Dus ook als u geen erkenning heeft van InstallQ. Meld u aan voor E-Vaknieuws naar keuze. Zo blijft u op de hoogte van actuele onderwerpen rondom regelingen en activiteiten van een bepaald vakgebied.

Vakbladen
Bent u erkend op het vakgebied gas, water of stroom? Dan krijgt u een gratis abonnement op het blad dat bij uw vakgebied hoort: Gaswijs, Waterdruk of Stroomlijn. Alle bedrijven die zijn aangesloten bij InstallQ, ontvangen per e-mail de Vakwijzer, ons relatiemagazine.