Erkennen

Een erkenning op uw vakgebied

U bent als installateur of installatiebedrijf vakbekwaam. Veilig, deskundig en met actuele kennis van zaken voert u opdrachten uit. Daar kan elke opdrachtgever op vertrouwen. Uw bewijs is een erkenning van InstallQ. Zo maakt u aantoonbaar verschil in de markt.

Wat is het verschil tussen erkennen en certificeren?
 • Een erkenning is minder kostbaar dan een certificaat en komt het meest voor.
 • Een erkenning is met name geschikt voor de installateur of het bedrijf met de consument en de klein zakelijke markt als klant.
 • Werkt uw bedrijf voor de overheid en de groot zakelijke markt, dan is met name een certificaat geschikt.
 • Certificeren gaat een stap verder dan erkennen. Lees hier meer over certificeren.
Wat zijn de voorwaarden voor een erkenning?
Voor een erkenning behoort u minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • U of uw medewerker beschikt over een landelijk erkend vakdiploma.
 • U of uw medewerker beschikt aantoonbaar over de vereiste kennis en kunde op een bepaald vakgebied.
 • U of uw medewerker werkt volgens de geldende normen en eisen, waaronder het Bouwbesluit en NEN-normen die op de werkzaamheden van toepassing zijn.
 • Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van de juiste gereedschappen en materialen. Vakkennis houdt u of uw medewerker bij met bijscholing en vakbladen.
 • U krijgt een goede beoordeling van werk dat door u of de medewerker is uitgevoerd. Daarvoor werkt u mee aan bedrijfscontroles.
 • Bij een aantal vakgebieden geldt inspectie op uitgevoerd werk. Een erkend installateur of bedrijf is verplicht om met zo'n inspectie mee te werken.


Welke vakgebieden kan InstallQ erkennen?
InstallQ erkent en beheert de volgende erkenningsregelingen:
 • watertechnische installaties
 • rioleringsinstallaties
 • gastechnische installaties
 • onderhoud gastoestellen
 • onderhoud verwarmings- en warmtapwaterinstallaties
 • verwarmingsinstallaties
 • luchtbehandelingsinstallaties
 • ventilatievoorzieningen woningen en woongebouwen
 • warmtepompinstallaties
 • zonnepanelen (PV)
 • zonthermische installaties (Zth)
 • elektrotechniek
 • lichtreclame
 • installatie-inspectie
 • langer zelfstandig thuis wonen
 • metalen dakbedekking
Hoe krijgt u een erkenning?
 • Kies op de homepage uw vakgebied.
 • Download het formulier 'Aanmelden of wijzigen' op de pagina van uw vakgebied, vul die in en voeg hierbij:
  • een kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • een kopie van uw vakdiploma of een bewijs van Elders Verworven Competenties (EVC)
  • een kopie van een arbeidsovereenkomst (indien nodig).
Kosten
De kosten variëren per erkenningsregeling. Raadpleeg hier het kostenoverzicht.

Voordelen van registratie bij InstallQNieuws

Ter kritiek opengesteld: Erkenningsregeling Binnenverlichting InstallQ

U kunt vóór vrijdag 30 augustus reageren op het concept voor de Erkenningsregeling Binnenverlichting. De erkenningsregeling is d.d. 29 mei ter publicatie vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen van InstallQ.

Voorbereiden op Kwaliteitsregeling Koolmonoxidepreventie

Is werken aan cv-ketels uw vakgebied? Dan kunt u zich alvast gaan voorbereiden op de wettelijke certificeringsregeling voor installateurs van gasverbrandingstoestellen. Wat betekent deze wet voor u?

InstallQ zet kanttekening bij hoge kosten verplichte certificering voor cv-installateurs

De Tweede Kamer heeft op 28 mei 2019 ingestemd met de wijziging van de Woningwet inzake certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.

E-Vaknieuws & Vakbladen ontvangen?

E-Vaknieuws
Iedereen kan zich aanmelden voor E-Vaknieuws. Dus ook als u geen erkenning heeft van InstallQ. Meld u aan voor E-Vaknieuws naar keuze. Zo blijft u op de hoogte van actuele onderwerpen rondom regelingen en activiteiten van een bepaald vakgebied.

Vakbladen
Bent u erkend op het vakgebied gas, water of stroom? Dan krijgt u een gratis abonnement op het blad dat bij uw vakgebied hoort: Gaswijs, Waterdruk of Stroomlijn. Alle bedrijven die zijn aangesloten bij InstallQ, ontvangen per e-mail de Vakwijzer, ons relatiemagazine.

Aanvragen of wijzigen