Erkennen

Een erkenning op uw vakgebied

U bent als installateur, installatiebedrijf of reparatiebedrijf vakbekwaam. Veilig, deskundig en met actuele kennis van zaken voert u opdrachten uit. Daar kan elke opdrachtgever of consument op vertrouwen. Uw bewijs is een erkenning van InstallQ. Zo maakt u aantoonbaar verschil in de markt.

Wat is het verschil tussen erkennen en certificeren?

 • Een erkenning komt het meest voor en is minder kostbaar dan een certificaat.
 • Een erkenning is met name van belang als u als installatiebedrijf werkt voor particulieren en/of de klein zakelijke markt.
 • Op bepaalde vakgebieden is een erkenning niet voldoende en wordt door de opdrachtgever of de overheidsinstantie om een certificaat gevraagd. Zo is vanaf 1 april 2023 certificering verplicht voor werkzaamheden aan gasgestookte cv-installaties, gas-sfeerhaarden en warmtapwatertoestellen, óók als u werkt voor particulieren. Lees hier meer.
 • Een erkenning wordt door InstallQ afgegeven. Bij certificering - veelal gebaseerd op een kwaliteitsschema van installQ - sluit u een overeenkomst af met een Certificerende Instelling (CI).
 • Certificeren gaat een stap verder dan erkennen. Lees hier meer over certificeren.

Wat zijn de voorwaarden voor een erkenning*?
Voor een erkenning behoort u minimaal te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U of uw medewerker beschikt over een landelijk erkend vakdiploma of u of uw medewerker beschikt aantoonbaar over de vereiste kennis en kunde op een bepaald vakgebied (middels een EVC-erkenning).
 • U of uw medewerker werkt volgens de geldende normen en eisen, waaronder het Bouwbesluit en NEN-normen die op de werkzaamheden van toepassing zijn.
 • Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van de juiste gereedschappen en materialen. Vakkennis houdt u of uw medewerker bij met bijscholing en vakbladen.
 • U krijgt een goede beoordeling van werk dat door u of de medewerker is uitgevoerd. Daarvoor werkt u mee aan bedrijfscontroles.
 • Bij een aantal vakgebieden geldt inspectie op uitgevoerd werk. Als erkend installateur of installatiebedrijf bent u verplicht om aan inspectie mee te werken.

Welke vakgebieden kan InstallQ erkennen?
InstallQ verstrekt erkenningen op de volgende vakgebieden:

 • Watertechnische installaties
 • Rioleringsinstallaties
 • Gastechnische installaties
 • Watervoerende Warmteafgiftesystemen
 • Afleversets
 • Luchtbehandelingsinstallaties
 • Ventilatievoorzieningen woningen en woongebouwen
 • Warmtepompinstallaties bovengronds
 • Zonnestroomsystemen (PV)
 • Zonthermische installaties (Zth)
 • Elektrotechniek
 • Binnenverlichting
 • Signtechniek (voorheen Lichtreclame)
 • Installatie-inspectie
 • Langer zelfstandig thuis wonen
 • Metalen dakbedekking en -gevelbekleding
 • Reparatie consumentenelektronica


Kosten

De kosten variëren per erkenningsregeling. Raadpleeg hier het kostenoverzicht.

Hoe krijgt u een erkenning*?
Zoek uw vakgebied. Op de pagina van uw vakgebied staat beschreven aan welke vakbekwaamheidseisen u dient te voldoen. Download het formulier Aanvragen of Wijzigen onder deze alinea (via de bauwe button) en voeg hierbij:

 • een kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een kopie van uw vakdiploma of een bewijs van Eerder Verworven Competenties (EVC)
 • een kopie van een arbeidsovereenkomst (indien nodig voor de erkenning).Voordelen van registratie bij InstallQNieuws

Twee organisaties als eerst geaccrediteerd voor examen warmtepompinstallaties

Wasco Energie Centrum en Breman zijn de eerste organisaties die als exameninstelling door InstallQ zijn geaccrediteerd voor het examen warmtepomp. Dat wil zeggen dat zij installateurs aantoonbaar vakmanschap meegeven dat aansluit aan de branchevereisten.  Na het succesvol afleggen van het examen kunnen de installateurs bij InstallQ de erkenning voor het vakgebied van warmtepompinstallaties aanvragen.

Vernieuwd: app met uw vakblad van InstallQ

Erkende installateurs en abonnementhouders krijgen bij InstallQ digitaal en in drukwerk het vakblad Gaswijs, Waterdruk of Stroomlijn. Van de digitale versie is de app vernieuwd. U kunt de nieuwe app downloaden via Mijn InstallQ.

Fraudezaak energielabels; ook InstallQ scherp op misbruik

De Inspectie Leefomgeving & Transport (IL&T) heeft in augustus 2023 een persbericht gepubliceerd over fraude met energielabels. Het gaat om honderden valse energielabels van woningen en bedrijfspanden. Het persbericht meldt dat de energielabels niet geregistreerd zijn in EP-Online. In Nederland en Spanje zijn huiszoekingen gedaan en er is iemand aangehouden. Er is niet bekend gemaakt om wie het gaat.

E-Vakwijzer & Vakbladen ontvangen?

E-Vakwijzer
Bent u aangesloten bij InstallQ met een erkenning of certificering, dan ontvangt u circa 10 keer per jaar per e-mail de E-Vakwjzer. Hiermee blijft u op de hoogte van actuele onderwerpen rondom regelingen, beoordelingsrichtlijnen, installateursbijeenkomsten en andere activiteiten van InstallQ.

Vakbladen
Bent u erkend op het vakgebied gas, water of stroom? Dan krijgt u een gratis abonnement op het blad dat bij uw vakgebied hoort: Gaswijs, Waterdruk of Stroomlijn.