Vakbladen

Gratis vakblad met een erkenning van InstallQ

Bent u erkend op het vakgebied gas, water of stroom? Dan krijgt u een gratis abonnement op het blad dat bij uw vakgebied hoort. Dit is Gaswijs, Waterdruk of Stroomlijn. Daarnaast ontvangen alle bedrijven die zijn aangesloten bij InstallQ per e-mail de Vakwijzer, ons relatiemagazine.

Gaswijs, Waterdruk en Stroomlijn
In Waterdruk, Gaswijs en Stroomlijn staan vakinhoudelijke onderwerpen die aansluiten op de dagelijkse praktijk. De artikelen komen van drie onafhankelijke redacties. De bladen verschijnen vier keer per jaar op papier en digitaal. U kunt de bladen lezen via een app.

Meer exemplaren of een extra vakblad?
Wilt u meer exemplaren van hetzelfde vakblad, bijvoorbeeld voor uw werknemers, dan krijgt u een staffelkorting. Wilt u een vakblad op het gebied waarvoor u geen erkenning heeft? Dan betaalt u jaarlijks circa € 37,- abonnementskosten.

Abonnementskosten
Stroomlijn € 37,-
Gaswijs € 37,-
Waterdruk € 37,-
Voor meer abonnementen op de vakbladen geldt een staffelkorting:
2 t/m 10 abonnementen € 29,- per stuk
11 t/m 25 abonnementen € 21,- per stuk
26 t/m 50 abonnementen € 16,- per stuk
51 en meer abonnementen: individuele afspraken.

De Vakwijzer
In de Vakwijzer, het relatiemagazine van InstallQ, schrijven we onder meer over certificeringen, erkenningsregelingen en over beleidszaken van InstallQ. Het digitale blad verschijnt twee keer per jaar.

Lees de digitale Vakwijzer van mei 2020 of download de pdf.
Lees de digitale Vakwijzer van november 2019 of download de pdf.
Lees de digitale Vakwijzer van maart 2019 of download de pdf.

Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag over een van onze vakbladen? Stel uw vraag per e-mail aan info@installQ.nl met vermelding van uw bedrijfsnaam en uw InstallQ-klantnummer.


Aanvraag vakblad InstallQ
Ik bestel een (extra) abonnement op Stroomlijn, Gaswijs of Waterdruk. Voor dit (extra) abonnement ontvang ik jaarlijks een factuur.

Abonnementen
Stroomlijn
Gaswijs
Waterdruk
Factuuradres

Bezorgadres (indien anders dan het factuuradres)