Certificeren

Een certificering op uw vakgebied

Het is u of uw bedrijf wettelijk toegestaan om op een bepaald vakgebied werk uit te voeren. Veilig, deskundig en met actuele kennis van zaken voert uw bedrijf vakbekwaam opdrachten uit. Daar kan elke opdrachtgever op vertrouwen. Uw bewijs is een certificaat.

InstallQ informeert u over de regelingen voor certificeren. Wij verwijzen naar de benodigde kennis en naar certificerende instanties (CI's).

Verschillen tusen certificeren en erkennen
 • Certificeren gaat een stap verder dan erkennen.
 • Een certificaat is met name geschikt als uw bedrijf werkt voor de overheid en de groot zakelijke markt.
 • Een erkenning is vooral geschikt als u als installateur of installatiebedrijf werkt voor de consument en de klein zakelijke markt.
 • Een erkenning is minder kostbaar dan een certificaat en komt het meest voor. Lees hier meer over erkennen.
Het belang van certificeren
 • Het is uw bedrijf wettelijk toegestaan om werk uit te voeren op het gecertificeerde vakgebied.
 • Een groot aantal opdrachtgevers stellen een certificaat verplicht in hun aanbesteding.
 • Opdrachtgevers kunnen gecertificeerden goed vinden in het openbare kwaliteitsregister QBISnl.nl.
Wat zijn de voorwaarden voor certificering?
 • De (bij uw bedrijf werkzame) gediplomeerde installeur/cv-monteur werkt aantoonbaar volgens voorgeschreven procedures en de wettelijke voorschriften van een bepaalde kwaliteitsregeling.
 • Uw bedrijf krijgt jaarlijks controle op uitgevoerd werk door een certificerende instantie (CI).
 • De (bij uw bedrijf werkzame) gediplomeerde installateur/cv-monteur voldoet verder aan dezelfde voorwaarden als bij een erkenning.


Over welke certificeringsregelingen informeren wij?
InstallQ is schemabeheerder van certificeringsregelingen op het gebied van:
 • electra
 • gas
 • water
 • koolmonoxidepreventie (in de maak)
 • legionellapreventie
 • beveiligingsinstallaties en -functies
 • bliksembeveiliging
 • energieprestatie-advisering
 • energiediagnosereferentie
 • ventilatievoorzieningen van woningen en woongebouwen
 • tuinbouw
Hoe krijgt uw bedrijf een certificering?
 • Kies op de homepage uw vakgebied.
 • Volg het stappenplan voor certificeren.
 • Vraag onder meer een offerte aan bij een certificerende instelling (CI). Om voor het certificaat in aanmerking te komen, heeft u bij de CI vaak een overeenkomst nodig voor ten minste drie jaar.
 • U krijgt een goede beoordeling van werk. U werkt mee aan een jaarlijks bedrijfsbezoek met inspectie door een externe, onafhankelijke certificerende instelling.

Voordelen van registratie bij InstallQNieuws

Ter kritiek opengesteld: Erkenningsregeling Binnenverlichting InstallQ

U kunt vóór vrijdag 30 augustus reageren op het concept voor de Erkenningsregeling Binnenverlichting. De erkenningsregeling is d.d. 29 mei ter publicatie vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen van InstallQ.

Voorbereiden op Kwaliteitsregeling Koolmonoxidepreventie

Is werken aan cv-ketels uw vakgebied? Dan kunt u zich alvast gaan voorbereiden op de wettelijke certificeringsregeling voor installateurs van gasverbrandingstoestellen. Wat betekent deze wet voor u?

InstallQ zet kanttekening bij hoge kosten verplichte certificering voor cv-installateurs

De Tweede Kamer heeft op 28 mei 2019 ingestemd met de wijziging van de Woningwet inzake certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.

E-Vaknieuws & Vakbladen ontvangen?

E-Vaknieuws
Iedereen kan zich aanmelden voor E-Vaknieuws. Dus ook als u geen erkenning heeft van InstallQ. Meld u aan voor E-Vaknieuws naar keuze. Zo blijft u op de hoogte van actuele onderwerpen rondom regelingen en activiteiten van een bepaald vakgebied.

Vakbladen
Bent u erkend op het vakgebied gas, water of stroom? Dan krijgt u een gratis abonnement op het blad dat bij uw vakgebied hoort: Gaswijs, Waterdruk of Stroomlijn. Alle bedrijven die zijn aangesloten bij InstallQ, ontvangen per e-mail de Vakwijzer, ons relatiemagazine.