Certificeren

Certificering op uw vakgebied

Het is u of uw bedrijf wettelijk toegestaan om op een bepaald vakgebied werk uit te voeren. Veilig, deskundig en met actuele kennis van zaken voert uw bedrijf vakbekwaam opdrachten uit. Daar kan elke opdrachtgever op vertrouwen. Uw bewijs is een certificaat.

InstallQ informeert u over de regelingen voor certificeren. Wij verwijzen naar de benodigde kennis en naar certificerende instanties (CI's).

Verschillen tussen certificeren en erkennen

 • Certificeren gaat een stap verder dan erkennen.
 • Een certificaat speelt met name een belangrijke rol als uw bedrijf werkt voor de overheid en de groot zakelijke markt.  
 • Een erkenning is met name van belang als uw bedrijf werkt voor particulieren en/of de klein zakelijke markt.
 • Een erkenning wordt afgegeven door InstallQ. Een certificaat wordt afgegeven - veelal voor een periode van drie jaar - door een Certificerende Instelling (CI). Bij certificering vindt naast een intake ook jaarlijks een audit plaats. Een certificaat brengt dan ook meer kosten met zich mee dan een erkenning.
 • Voor sommige werkzaamheden is certificering wettelijk verplicht. Zo is vanaf 1 april 2023 certificering verplicht voor werkzaamheden aan gasgestookte cv-installaties, gas-sfeerhaarden en warmtapwatertoestellen, óók als u werkt voor particulieren.
  Ook verzekeraars vragen steeds vaker in hun polissen naar erkenningen en of certificering.
 • Een erkenning is minder kostbaar dan een certificaat en komt het meest voor. Lees hier meer over erkennen.

Het belang van certificeren

 • Het is uw bedrijf wettelijk toegestaan om werk uit te voeren op het gecertificeerde vakgebied.
 • Een groot aantal opdrachtgevers stellen een certificaat verplicht in hun aanbesteding.
 • Opdrachtgevers kunnen gecertificeerde bedrijven vinden in het kwaliteitsregister de echteinstallateur.nl.

Wat zijn de voorwaarden voor certificering?

 • U voldoet aan alle voorwaarden, zoals opgenomen in het kwaliteitsschema. Dit kunnen onder andere eisen zijn rondom vakbekwaamheid van medewerkers, technische aspecten, klachtenafhandeling, organisatorische en projectgerichte eisen.
 • Jaarlijks krijgt uw bedrijf via uw CI een audit of u nog steeds voldoet aan alle voorwaarden op zowel bedrijfs- als projectniveau.

Belangrijk onderdeel van certificering: kwaliteitshandboek
Een belangrijk onderdeel van certificering, is een zogenaamd kwaliteitshandboek. Daarin beschrijft u alle processen waarmee u de kwaliteit van uw product of dienst bewaakt en aantoonbaar maakt. Dit is een voorbeeld van een kwaliteitshandboek (model van InstallQ). Een dergelijk handboek moet worden goedgekeurd door een Certificerende Instelling.

Het kwaliteitshandboek vult u aan met de specifieke situatie van uw bedrijf, de vakbekwaamheidseisen uit de betreffende BRL waarvoor u zich laat certificeren en verwijzingen naar de juiste paragrafen in de BRL.

U kunt ook een op maat gemaakt kwaliteitshandboek voor uw bedrijf laten schrijven door adviesbureaus, gespecialiseerd in een bepaalde BRL. Omdat InstallQ een onafhankelijke stichting is, kunnen we geen namen noemen van adviesbureaus.

Over welke certificeringsregelingen informeren wij?
InstallQ is schemabeheerder van certificeringsregelingen op het gebied van:

 • Electra
 • Gas
 • Water
 • Koolmonoxidepreventie
 • Legionellapreventie
 • Bliksembeveiliging
 • Energieprestatie-advisering
 • Energiediagnose-referentie
 • Ventilatievoorzieningen van woningen en woongebouwen
 • Tuinbouw


Hoe krijgt uw bedrijf een certificering?

 • Kies uw vakgebied en volg het stappenplan voor certificeren.
 • Benader een of meer CI’s, die op basis van het kwaliteitsschema van InstallQ de certificering aanbieden.
 • Vraag een offerte aan bij één of meer CI’s. Om voor het certificaat in aanmerking te komen, gaat u een overeenkomst aan met een CI voor veelal een periode van drie jaar.
 • Met de CI maakt u nadere afspraken waaraan u specifiek moet voldoen.
 • Voor de certificering kunt u gebruikmaken van het model-kwaliteitshandboek van InstallQ.

Voordelen van registratie bij InstallQNieuws

Sluiting van secretariaat i.v.m. Visie-dag

Op dinsdag 9 juli is InstallQ de gehele dag niet bereikbaar. Alle medewerkers zijn i.v.m. een visiedag niet aanwezig en telefonisch niet bereikbaar. Vanaf 10 juli kunt u ons weer bereiken. Excuses voor het ongemak.
Het secretariaat.

Status rondom energieprestatieadvies: examens / wetgeving

Per 1 juli 2024 zijn nieuwe integrale versies van de BRL9500-W en BRL9500-U inwerking getreden. Ook zijn er Wijzigingsbladen verschenen voor de BRL9500-MWA-W en BRL9500-MWA-U. Dit betekent dat certificaathouders per die datum wettelijk verplicht zijn en aantoonbaar moeten werken volgens de bepalingen in de nieuwste versies.

Verplichte bijscholing volgen vóór 1 juli 2024!

EP-adviseurs hebben nog een maand de tijd om de verplichte bijscholing te volgen. Per 1 juli 2024 moet de bijscholing zijn afgerond om de vakbekwaamheid als EP-adviseur te behouden. Dit kan gedaan worden bij een hiervoor geaccrediteerde opleider (zie www.centraalregistertechniek.nl ).

E-Vakwijzer & Vakbladen ontvangen?

E-Vakwijzer
Bent u aangesloten bij InstallQ met een erkenning of certificering, dan ontvangt u circa 10 keer per jaar per e-mail de E-Vakwjzer. Hiermee blijft u op de hoogte van actuele onderwerpen rondom regelingen, beoordelingsrichtlijnen, installateursbijeenkomsten en andere activiteiten van InstallQ.

Vakbladen
Bent u erkend op het vakgebied gas, water of stroom? Dan krijgt u een gratis abonnement op het blad dat bij uw vakgebied hoort: Gaswijs, Waterdruk of Stroomlijn.