Uitnodiging

Informatiebijeenkomsten InstallQ

Voor erkende installateurs en bedrijven organiseert InstallQ regelmatig informatiebijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten hoort u over nieuwe technieken, regelingen of kennis op uw vakgebied. Daarbij kunt u netwerken met vakgenoten.
 
Infoavond over gas en water
Deze installateursavond staat in het teken van de energietransitie en het gebouw gebonden installatiedossier. We praten u bij onder meer bij over erkenningsregeling 3.0 en de verplichte certificatieregeling.

Voor wie?
Deze informatieavond is vooral gericht op installateurs en bedrijven die werkzaam zijn op de vakgebieden water en gas. Lees verder>

Veilige installaties van goede kwaliteit: daaraan werkt InstallQ met landelijk erkende kwaliteitsregelingen.

Waarom erkennen?

Door een erkenning laat een installatiebedrijf zien dat bij hem de juiste kennis aanwezig is om het desbetreffende installatiewerk uit te voeren. De ondernemer toont zijn potentiële opdrachtgever dat hij ervaring heeft met het gevraagde installatiewerk, maar ook dat hij adequaat opgeleide mensen in dienst heeft, over de juiste gereedschappen en instrumenten beschikt en dat zijn kwaliteit met enige regelmaat wordt gecontroleerd.

Waarom certificeren?

Waarom zou u uw werk certificeren? Omdat een onafhankelijke partij dan publiekelijk verklaart dat uw product, dienst of proces aan specifieke eisen voldoet. Tevens kan uw bedrijf dan het product, proces of de dienst onder het stempel van een bepaald kwaliteitslabel opleveren. Steeds meer opdrachtgevers, overheden, verzekeraars en andere partijen hechten inmiddels veel belang aan certificering omdat het kwaliteitsniveau dan door een onafhankelijke derde is getoetst.

Opleidingen, examens en bijscholing

Onderwijsinstellingen die een opleiding en/of examen in duurzame energie verzorgen, kunnen zich sinds 2013 accrediteren. De Nederlandse overheid voldoet daarmee aan Europese richtlijnen die een dergelijke accreditatie voorschrijven. De overheid heeft InstallQ voor de uitvoering van deze accreditatie aangewezen. Het gaat om de accreditatie van zogeheten RES-opleidingen en -examens, gericht op installateurs van warmwaterketels en verwarmingsketels die hun energie uit hernieuwbare bronnen halen.