InstallQ

Kwaliteitsborging binnen de installatiesector

Vanaf 1 januari 2019 zijn alle regelingen van de stichtingen KvINL en Sterkin ondergebracht in de nieuwe organisatie InstallQ. Daarmee ontstaat één stichting die praktisch alle kwaliteitsregelingen voor de installatiebranche beheert en uitvoert. Deze krachtenbundeling zorgt dat er meer duidelijkheid ontstaat voor de bedrijven in de branche waarbij de kosten niet verder stijgen en in de toekomst zelfs kunnen dalen. Het uiteindelijke doel van InstallQ is om via deugdelijke kwaliteitsregelingen de kwaliteit en veiligheid van installaties in Nederland te vergroten.
Het aantonen van kwaliteit binnen het geleverde installatiewerk wordt de komende jaren steeds belangrijker. Om die kwaliteit te kunnen aantonen, hebben zowel de installatiebranche als ook de afnemers van hun diensten veel behoefte aan meer eenduidigheid en transparantie in de regelingen. Marktpartijen willen snel duidelijkheid over het doel en de reikwijdte van de certificatie- en erkenningsregelingen die aan kwaliteitsborging ten grondslag liggen.

Het uiteindelijke doel van InstallQ is om via deugdelijke kwaliteitsregelingen de kwaliteit en veiligheid van installaties in Nederland te vergroten.

Waarom certificeren

Waarom zou u uw werk certificeren? Omdat een onafhankelijke partij dan publiekelijk verklaart dat uw product, dienst of proces aan specifieke eisen voldoet. Tevens kan uw bedrijf dan het product, proces of de dienst onder het stempel van een bepaald kwaliteitslabel opleveren. Steeds meer opdrachtgevers, overheden, verzekeraars en andere partijen hechten inmiddels veel belang aan certificering omdat het kwaliteitsniveau dan door een onafhankelijke derde is getoetst.

Waarom een erkenningsregeling

Door een erkenning laat een installatiebedrijf zien dat bij hem de juiste kennis aanwezig is om het desbetreffende installatiewerk uit te voeren. De ondernemer toont zijn potentiële opdrachtgever dat hij ervaring heeft met het gevraagde installatiewerk, maar ook dat hij adequaat opgeleide mensen in dienst heeft, over de juiste gereedschappen en instrumenten beschikt en dat zijn kwaliteit met enige regelmaat wordt gecontroleerd.

Waarom accreditatie van opleidingen en examens

Onderwijsinstellingen die een opleiding en/of examen in duurzame energie verzorgen, kunnen zich sinds 2013 accrediteren. De Nederlandse overheid voldoet daarmee aan Europese richtlijnen die een dergelijke accreditatie voorschrijven. De overheid heeft InstallQ voor de uitvoering van deze accreditatie aangewezen. Het gaat om de accreditatie van zogeheten RES-opleidingen en -examens, gericht op installateurs van warmwaterketels en verwarmingsketels die hun energie uit hernieuwbare bronnen halen.