Stappenplan voor erkenningsregeling Watervoerende Warmteafgiftesystemen

22-02-2024

Stappenplan voor erkenningsregeling Watervoerende Warmteafgiftesystemen

Mede door de wijziging van het stelsel van erkenningsregelingen krijgt de Erkenning Watervoerende Warmteafgiftesystemen een belangrijke rol. Met deze erkenning toon je als vakman aan dat je op een vakkundige wijze watervoerende warmteafgiftesystemen kunt ontwerpen, installeren en onderhouden. Daarbij is het van belang dat je de warmte vanuit de bron zo goed mogelijk verdeelt over de ruimtes, en het pand zo effectief mogelijk verwarmt via afgiftesystemen als vloerverwarming, radiatoren, convectoren, enzovoorts.

Deze erkenningsregeling sluit ook goed aan op bijvoorbeeld de wettelijk verplichte CO-certificering (BRL6000-25) voor het aansluiten van cv-installaties, maar ook op de InstallQ erkenningsregelingen voor warmtepompen of andere warmtebronnen. Een belangrijk onderdeel van de erkenningsregeling is het vakkundig kunnen inregelen van de verwarmingsinstallatie. Via het waterzijdig inregelen van een (bestaand) cv-systeem zorg je als installateur voor een energiebesparing en daardoor voor een lagere energierekening bij de klant. Daarom is waterzijdig inregelen een onmisbaar onderdeel in de erkenning voor watervoerende warmteafgiftesystemen.
 
Beschikt u over aangewezen diploma’s?
De Vakbekwaamheidscommissie (VBC) heeft de eindtermen vastgesteld waaraan de vakbekwaamheid van de werkverantwoordelijke voor deze erkenningsregeling minimaal moet voldoen. Check op de website of jouw behaalde diploma’s op de door VBC vastgestelde diplomalijst staan. Voldoet jouw diploma en wil je de bestaande erkenning behouden? Upload dan jouw diploma voor 31 december 2024 in het portaal Mijn InstallQ. Dan zorgen wij dat je de erkenning Watervoerende Warmteafgiftesystemen kunt behouden. Voeg daarbij ook het ingevulde formulier dat eveneens in de portaal van Mijn InstallQ te downloaden is.

Exclusief waterzijdig inregelen
Voldoet jouw diploma, maar geldt deze voor werkzaamheden exclusief waterzijdig inregelen? Dan kun je alsnog het ‘Vakmanschap inregelen’ behalen door de vakmanschapsroute te doorlopen. Ga aan de slag en lees meer hierover op de website: https://vakmanschapinregelen.nl/. Heb je alle stappen doorlopen dan ontvang je een bewijs van vakmanschap. Upload vervolgens dit bewijs van vakmanschap én jouw diploma voor 31 december 2024 op het portaal Mijn InstallQ om de erkenning Watervoerende Warmteafgiftesystemen te behouden. Voeg daarbij ook het ingevulde formulier, dat in het portaal van Mijn InstallQ te downloaden is.

Staat jouw diploma niet op de lijst?
Dan zijn er twee opties:

  1. Misschien komt u dan in aanmerking voor de Erkenning van eerder Verworven Competenties-traject (EVC-traject). Lees meer hierover op: https://vigor.nl/referenties/installq
  2. Behaal het diploma Vakbekwaamheid Verwarmingsinstallatie via TEQnl: https://teqnl.nl/vakbekwaamheid-verwarmingsinstallaties

Subsidie aanvragen?
Via WijTechniek is er een subsidie beschikbaar voor het volgen van zowel een EVC-traject als een scholingstraject: https://www.wij-techniek.nl/tegemoetkoming/

Heeft je bedrijf op dit moment de erkenning voor Watervoerende Warmteafgiftesystemen maar voldoe je voor 31 december 2024 niet aan de huidige vakbekwaamheidseisen, dan wordt de erkenning beëindigd.

Download hier de flyer Stappenplan voor erkenningsregeling Watervoerende Warmteafgiftesystemen.