Erkenningsregeling Afleversets in spotlichten op installatiebeurs VSK

20-02-2024

Erkenningsregeling Afleversets in spotlichten op installatiebeurs VSK

Tijdens de vakbeurs VSK 2024, die eerder deze maand plaatsvond, tekenden de brancheorganisaties Techniek Nederland en Energie-Nederland een samenwerkingsverband om warmtenetten te bevorderen. Zij vinden dat de ontwikkeling van duurzame warmtenetten meer vaart moet krijgen. De overeenkomst ‘Samenwerken aan de kwaliteit van duurzame warmtenetten’ kan daarin een belangrijke rol spelen.

Met de overeenkomst willen de partijen meer installatiebedrijven aansporen om zich met het plaatsen van afleversets in woningen te gaan bezighouden. De InstallQ-erkenningsregeling Afleversets is voor Techniek Nederland en Energie-Nederland de nieuwe norm zodra bedrijven dit werk willen uitvoeren. De erkenningsregeling zorgt voor het borgen van de kwaliteit van het installatiewerk. 

Aanvulling op erkenning
Elke woning met een aansluiting op een warmtenet (ook bekend als ‘stadswarmte’) heeft een afleverset nodig om de centrale verwarming en het tapwater van warmte te voorzien. InstallQ ontwikkelde de erkenningsregeling ‘Afleversets’ als aanvulling op de erkenning Watervoerende Warmteafgiftesystemen. Deze laatste erkenning is noodzakelijk als men de erkenningsregeling Afleversets wil behalen. Om de erkenning Afleversets te behalen kan men de aantoonbare vakkennis toetsen door een theorie- en praktijkexamen te behalen via Vakmanschap Afleversets.

Afspraken
In de overeenkomst ‘Samenwerken aan de kwaliteit van duurzame warmtenetten’ die Techniek Nederland en Energie-Nederland sloten, staan een aantal afspraken over de werkzaamheden aan warmtenetten:

  • Er komt een gezamenlijk kwaliteitskader voor het aanleggen, aansluiten en beheren van afgifte-installaties aangesloten op warmtenetten. Dit is belangrijk voor eenduidige kwaliteit en herkenbaarheid naar klanten.
  • De InstallQ erkenningsregeling ‘Afleversets’ wordt de norm bij de uitrol van duurzame warmtenetten.   
  • Techniek Nederland en Energie-Nederland gaan de erkenningsregeling ‘Afleversets’ en onderliggende erkenning ‘Watervoerende Warmteafgiftesystemen’ actief onder de aandacht van leden brengen.
  • Techniek Nederland en Energie-Nederland adviseren warmtebedrijven om bij het verlenen van opdrachten voor stadswarmtenetten te kiezen voor erkende installatiebedrijven.
(Bron: Installatie.nl)