College van Deskundigen

Centraal College van Deskundigen (CCvD)

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van InstallQ beheert en bepaalt de inhoud van certificatieregelingen en de Beoordelingsrichtlijnen (BRL-en). Is dat nodig, dan brengt het college wijzigingen aan. Wijzigingen maakt het college kenbaar aan de betrokken partijen en op deze site.

Per 1 januari 2020 bestaat het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van InstallQ uit de volgende leden:
A.C. de Geus (ir.), voorzitter
M.C. Hofman (ing.), namens InstallQ, secretaris
W.S.P. van Ophem (drs. ing.), namens InstallQ

W. Atmar (ir.), namens FME
E. van der Blom (ing.), namens Techniek Nederland
G.P. Gijsbers (ing.), namens AvEPA
S. Goede (ir.), namens de Nederlandse Woonbond
T. Klok (ing.), namens Koninklijke NLIngenieurs
A.A. Koedam (ir.), namens Aedes
C. Koning (ing. MRE), namens Vastgoedbelang
M.C.J. Langen (ing. MBA), namens VEWIN
M.L. LaveĢ€n, namens FedEC
A. van de Meeberg, namens NVCI
W.S.P. van Ophem (drs. ing.), namens InstallQ
A. Putmans, namens SVM
C. van de Sande (MSc), namens Nederlandse Verwarmingsindustrie
R. Velsink, namens Techniek Nederland
B.M.J. Visschedijk (ing.), namens NVCI
H.G. Wijbrands (drs. ing.), namens Techniek Nederland