College van Deskundigen

Centraal College van Deskundigen (CCvD)

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van InstallQ beheert en bepaalt de inhoud van certificatieregelingen en de Beoordelingsrichtlijnen (BRL-en). Is dat nodig, dan brengt het college wijzigingen aan. Wijzigingen maakt het college kenbaar aan de betrokken partijen en op deze site.

Besluiten, procedures & huishoudelijk reglement CCcD
BRL9500 Energieprestatie-advisering & Energie-indexPer 1 januari 2019 bestaat het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van InstallQ uit de volgende leden:

A.C. de Geus (ir.), voorzitter
M.C. Hofman (ing.), namens InstallQ, secretaris
E. van der Blom (ing), namens Techniek Nederland
G.P. Gijsbers (ing.), namens AvEPA
S. Goede (ir.), namens de Nederlandse Woonbond
A.A. Koedam (ir.), namens Aedes
C. Koning (ing. MRE), namens Vastgoedbelang
M.C.J. Langen (ing. MBA), namens VEWIN
M.L. LaveĢ€n, namens FedEC
A. van de Meeberg, namens NVCI
W.S.P. van Ophem (drs. ing.), namens InstallQ
C. van de Sande (MSc), namens Nederlandse Verwarmingsindustrie
R. Velsink, namens Techniek Nederland
B.M.J. Visschedijk (ing.), namens NVCI
C.B. Zandijk (ir.), Koninklijke NLingenieurs
Vacature, namens Techniek Nederland