College van Deskundigen

Centraal College van Deskundigen (CCvD)

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van InstallQ beheert de inhoud van erkenningsregelingen en certificatieregelingen en de Beoordelingsrichtlijnen (BRL-en). Is dat nodig, dan brengt het College wijzigingen aan. Wijzigingen maakt het College kenbaar aan de betrokken partijen en op deze site.

InstallQ richt zich op het realiseren van bouwbrede en maatschappelijke doelstellingen. Daarom besteedt InstallQ aandacht aan een represenatieve samenstelling van het CCvD. Dit bevordert immers het draagvlak voor de beoordelingsrichtlijnen (BRL-en) en erkennings- en certificatieregelingen in de markt.

De BRL-en komen tot stand onder begeleiding van Technische Commissies. Die TC's vertegenwoordigen op hun beurt de noodzakelijke inhoudelijke en technische expertise op een bepaald vakgebied.

Besluiten, procedures & huishoudelijk reglement CCvD:

BRL9500 Energieprestatie-advisering & Energie-index:

BRL6000-25 Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas:

Samenstelling en benoemingen Centraal College van Deskundigen (CCvD) van InstallQ:
ir. A.C. de Geus (voorzitter)
ir. W. Atmar (VLA / NVCI)
ir. R.D. van Bergen (ISSO)
ing. E. van der Blom (Techniek Nederland)
drs.ing. H.P. Breuers (FedEC)
Mw. M. Groot Zwaaftink (NVKL, MGZ)
P. van het Kaar (Woonbond)
ir. T. KloK (Koningklijke NL Ingenieurs)
ir. A.A. Koedam (Aedes)
ing. M.C.J. Langen MBA (VEWIN) 
A. van de Meeberg (NVCI)
M. Roovers (Techniek Nederland)
T. Super-Bloeming (InstallQ)
R. Velsink (Techniek Nederland)
J.B.J. de Vrught (NVCI)
J.A.L. van Vugt (Techniek Nederland)
vacature (AvEPA)
vacature (Vastgoedbelang)

Overzicht Technische Commissies:
TC Bliksembeveiliging - BRL1201
TC Energieprestatie - BRL9500
TC 9501 (software)
TC Legionella - BRL6010
TC Bodemenergie - BRL6000-21/00
TC Gasverbrandingstoestellen - BRL6000-25