BRL

Kies de Beoordelingsrichtlijn (BRL) op uw vakgebied

Voldoet u aan alle eisen in de BRL, dan voldoet u in principe aan de voorwaarden voor certificering.BRL1201
InstallQ Bliksemveilig
Ontwerpen, leveren en installeren van bliksembeveiligingsinstallaties
Status: Actueel | Algemeen deel: Niet van toepassing | Datum: 02-08-2019
Ontwerpen, leveren en installeren van bliksembeveiligingsinstallaties
Bekijk/bestel
Wijzigingsblad
Download

BRL6000-AB
InstallQ
Ontwerpen en installeren van installaties
Status: Actueel | Algemeen deel: Niet van toepassing | Datum: 01-01-1970
Ontwerpen en installeren van installaties - Algemeen Deel
Bekijk/bestel
Wijzigingsblad
Download

BRL6000 – 00 t/m 22
BRL6000-00
KOMO
Ontwerpen, installeren en beheren van installaties
Status: Actueel | Algemeen deel: Niet van toepassing | Datum: 01-01-1970
Ontwerpen, installeren en beheren van installaties - Algemeen Deel
Bekijk/bestel
Wijzigingsblad
Bekijk/bestel

BRL6000-01
InstallQ
Ontwerpen en installeren van elektrotechnische installaties van individuele woningen
Status: Actueel | Algemeen deel: 6000-AB | Datum: 01-01-1970
Ontwerpen en installeren van elektrotechnische installaties van individuele woningen
Bekijk/bestel

BRL6000-02
InstallQ
Ontwerpen en installeren van middelgrote elektrotechnische installaties (tm 3 x 80A, van bouwwerken, anders dan individuele woningen)
Status: Actueel | Algemeen deel: 6000-AB | Datum: 01-01-1970
Ontwerpen en installeren van middelgrote elektrotechnische installaties (tm 3 x 80A, van bouwwerken, anders dan individuele woningen)
Bekijk/bestel

BRL6000-03
InstallQ
Ontwerpen en installeren van grote elektrotechnische installaties (va 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen
Status: Actueel | Algemeen deel: 6000-AB | Datum: 01-01-1970
Ontwerpen en installeren van grote elektrotechnische installaties (va 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen
Bekijk/bestel

BRL6000-04
InstallQ
Ontwerpen en installeren van gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (<130 kW) van individuele woningen
Status: Actueel | Algemeen deel: 6000-AB | Datum: 01-01-1970
Ontwerpen en installeren van gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (<130 kW) van individuele woningen
Bekijk/bestel

BRL6000-05
InstallQ
Ontwerpen en installeren van middelgrote gasinstallaties (< 0,5 mbar tm G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen
Status: Actueel | Algemeen deel: 6000-AB | Datum: 01-01-1970
Ontwerpen en installeren van middelgrote gasinstallaties (< 0,5 mbar tm G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen
Bekijk/bestel

BRL6000-06
InstallQ
Ontwerpen en installeren van grote gasinstallaties (< 100 maar en > G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen
Status: Actueel | Algemeen deel: 6000-AB | Datum: 01-01-1970
Ontwerpen en installeren van grote gasinstallaties (< 100 maar en > G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen
Bekijk/bestel

BRL6000-07
InstallQ
Ontwerpen en installeren van leidingwaterinstallaties van individuele woningen
Status: Actueel | Algemeen deel: 6000-AB | Datum: 01-01-1970
Ontwerpen en installeren van leidingwaterinstallaties van individuele woningen
Bekijk/bestel

BRL6000-08
InstallQ
Ontwerpen en installeren van leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen
Status: Actueel | Algemeen deel: 6000-AB | Datum: 01-01-1970
Ontwerpen en installeren van leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen
Bekijk/bestel

BRL6000-08 (C)
CI-eigen
Beheren en onderhouden van leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen
Status: Actueel | Algemeen deel: 6000-00 + WB | Datum: 01-01-1970
Beheren en onderhouden van leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen
Bekijk/bestel
Wijzigingsblad
Bekijk/bestel

BRL6000-10 (AB)
InstallQ
Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van woningen, basisscholen en kinderopvang
Status: Actueel | Algemeen deel: Geïntegreerd | Datum: 01-01-1970

BRL6000-16
CI-eigen
Onderhoud van gasverbrandingstoestellen < 100 kW
Status: Actueel | Algemeen deel: 6000-00 + WB | Datum: 01-01-1970
Onderhoud van gasverbrandingstoestellen < 100 kW
Bekijk/bestel

BRL6000-21
KOMO
Ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen
Status: Actueel | Algemeen deel: 6000-00 + WB | Datum: 01-01-1970
Ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen
Bekijk/bestel
Wijzigingsblad ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen
Bekijk/bestel
Stappenplan certificering bodemenergiesystemen
Download

BRL6000-21/00
InstallQ
Ontwerpen en installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen en het beheren van bodemenergiesystemen
Status: Actueel | Algemeen deel: Geïntegreerd | Datum: 01-01-1970
Ontwerpen en installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen en het beheren van bodemenergiesystemen
Bekijk/bestel
Stappenplan certificering bodemenergiesystemen
Download

BRL6000-22
6000-00 + WB
Ontwerpen, installeren en beheren van met biomassa gestookte verbrandingtoestellen (< 5000 kW)
Status: Actueel | Algemeen deel: CI-eigen | Datum: 01-01-1970
Ontwerpen, installeren en beheren van met biomassa gestookte verbrandingtoestellen (< 5000 kW)
Bekijk/bestel

BRL6010
KOMO
Legionellapreventie-advies voor collectieve leidingwaterinstallaties
BRL6020
InstallQ
Ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden van beveiligingsinstallaties en beveiligingsfuncties
Status: Actueel | Algemeen deel: Niet van toepassing | Datum: 01-01-1970
Ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden van beveiligingsinstallaties en beveiligingsfuncties
Bekijk/bestel

BRL8000
HortiQ-certificaat
Ontwerpen en bouwen van tuinbouwkasconstructies en installaties
Status: Actueel | Algemeen deel: Niet van toepassing | Datum: 01-01-1970
Ontwerpen en bouwen van tuinbouwkasconstructies en installaties
Bekijk/bestel

BRL8001
HortiQ-certificaat
Kwaliteitssysteem voor het vervaardigen en leveren van systemen, componenten en installaties voor de kassenbouwsector
Status: Actueel | Algemeen deel: Niet van toepassing | Datum: 01-01-1970
Kwaliteitssysteem voor het vervaardigen en leveren van systemen, componenten en installaties voor de kassenbouwsector
Bekijk/bestel

BRL8010
KBI-keur
Beoordelen van ventilatievoorzieningen voor woningen, scholen en kinderdagverblijven
Status: Actueel | Algemeen deel: Niet van toepassing | Datum: 01-01-1970
Beoordelen van ventilatievoorzieningen voor woningen, scholen en kinderdagverblijven
Bekijk/bestel
BRL9500 – 00 t/m 06
BRL9500-00
NL-EPBD
Energieprestatieadvisering
BRL9500-01
NL-EPBD
Energie-index, bestaande woningen
BRL9500-02
KOMO
EPA-maatwerkadvies bestaande woningen en woongebouwen
BRL9500-03
NL-EPBD
Energielabel bestaande utiliteitsgebouwen, basismethode
BRL9500-04
KOMO
EPA-maatwerkadvies bestaande utiliteitsgebouwen
BRL9500-05
NL-EPBD
Rapport Netto Warmtevraag Woningen en Woongebouwen
BRL9500-06
NL-EPBD
Energielabel utiliteitsgebouwen, detailmethode
BRL9501
KOMO-attest
Methoden voor het berekenen van het energiegebruik van gebouwen op basis van de EDR
Status: Actueel | Algemeen deel: Niet van toepassing | Datum: 01-01-1970
Methoden voor het berekenen van het energiegebruik van gebouwen op basis van de EDR
Bekijk/bestel
Wijzigingsblad
Download