Opleider/Examinator

Ik ben opleider/examinator

Uw kennisaanbod of examen heeft kwaliteit. Daar kan de cursist op vertrouwen. Uw bewijs is een accreditatie van InstallQ. Zo maakt u aantoonbaar verschil in de markt.

Accreditatie van uw kennisaanbod of examen
InstallQ accrediteert opleidingen en examens op diverse vakgebieden, waaronder bodemenergie, warmtepompen en zonne-energie. Voor een aantal examens is InstallQ door de Nederlandse overheid aangewezen als accreditatieinstelling. Dat ligt voor de hand; de onafhankelijke stichting InstallQ is al beheerder en uitvoerder van veel kwaliteitsregelingen voor de installatiesector.

Bijscholing

InstallQ accrediteert ook bijscholing (opfrisaanbod). Denk bijvoorbeeld aan instructies, webinars, symposia of een complete bedrijfsopleiding. Voor accreditatie van bijscholing komen onder meer in aanmerking:

  • opleidingsinstituten
  • grote installatiebedrijven
  • importeurs met eigen opleidingen. 
Samenwerking met Wij Techniek
Voor de accreditatie van uw kennisaanbod of examen werkt InstallQ intensief samen met opleidings- en ontwikkelingsfonds Wij Techniek. Die samenwerking zorgt voor een goede aansluiting op alle kennis binnen de installatiesector en de vraag vanuit het bedrijfsleven. Zo hanteren we voor al het kennisaanbod dezelfde eindtermen.

Zoek het vakgebied van uw opleiding of examen

Lees verder