Kwaliteitscontroles

Kwaliteitscontrole bij een erkenning

Is uw bedrijf erkend bij InstallQ, dan krijgt u te maken met periodieke kwaliteitscontroles. We gaan dan na of uw bedrijf (nog steeds) voldoet aan de vereisten voor een erkenning. Bij bepaalde regelingen geldt - behalve de gebruikelijke bedrijfscontrole door InstallQ - ook controle op uitgevoerd werk door een inspectiebedrijf.

Kwaliteitscontrole InstallQ
Een gebruikelijke kwaliteitscontrole van uw bedrijf vindt eens in de vier jaar plaats en bestaat uit:

 • een door u afgelegde schriftelijke verklaring
 • een bedrijfsbezoek van een van onze medewerkers Relatiebeheer.

Wij nemen vanzelf contact met u op voor een afspraak.

Wat kunt u verwachten van een kwaliteitscontrole door InstallQ?

 • Onze medewerker Relatiebeheer stelt vast of u (nog steeds) voldoet aan alle organisatorische erkenningsvoorwaarden.
 • Uiteraard kunt u bij hem of haar terecht met vragen over wet- en regelgeving, kwaliteitsregelingen en de laatste ontwikkelingen rondom het onderwerp kwaliteit.
 • U krijgt (nadere) informatie over hulpmiddelen, kortingen en voordelen via InstallQ.

Kwaliteitscontrole inspectiebedrijf
Bij bepaalde regelingen van InstallQ hoort ook een tweede traject. Dit is een kwaliteitscontrole op uitgevoerd werk door een technisch medewerker van een inspectiebedrijf. Een dergelijke controle vindt plaats bij eerste beoordeling en vervolgens eens per vier jaar.

Wat kunt u verwachten van een kwaliteitscontrole door een inspectiebedrijf?

 • U ontvangt een schrijven waarin InstallQ u vraagt opgave te doen van recent uitgevoerd installatiewerk.
 • U doet opgave van drie tot vijf uitgevoerde werken. Dit mag ook werk zijn dat u afrond op zeer korte termijn.
 • InstallQ selecteert een werk waarop het inspectiebedrijf gaat controleren. De informatie over dit werk stuurt InstallQ naar een inspectiebedrijf dicht bij de locatie van het werk.
 • Het inspectiebedrijf maakt een afspraak met u. U draagt zorg voor een afspraak met de klant van het geselecteerde werk. Het is een vereiste dat de werkverantwoordelijke (Technisch Beheerder) bij de afspraak aanwezig is.
 • Het inspectiebedrijf stuurt InstallQ een inspectierapport. U ontvangt een kopie van dit rapport.

Oordeel inspectiebedrijf
Krijgt u bij een eerste inspectie een goede beoordeling, dan krijgt u de erkenning. Heeft u een bestaande erkenning, dan wordt die voortgezet.

Is sprake van tekortkomingen, dan krijgt u advies hoe u ze verhelpt. Echter: is het werk dusdanig slecht opgeleverd en leidt dit tot problemen, dan kunnen sancties worden opgelegd. Hierbij kunt u denken aan schorsing tot in het uiterste geval het doorhalen van de erkenning.

Inspectiebedrijven
Met een aantal inspectiebedrijven heeft InstallQ contractuele afspraken gemaakt. De technici die uw werk controleren, voeren zelf geen installatiewerk uit. Zo voorkomen we belangenverstrengeling. InstallQ werkt samen met de volgende inspectiebedrijven:

 • BLIIA Installaties, Bakel (elektra, gas, water)
 • Installatie Inspecties, Amsterdam (elektra, gas, water)
 • Nationaal Energie Advies, Purmerend (elektra, gas, water)
 • Van Oord Installatietechniek, Werkendam (gas, water)
 • Carl Hansen Elektrotechniek, Rotterdam (elektra)
Lees hier veelgestelde vragen over bedrijfsbezoek & kwaliteitscontrole