Kwaliteitscontroles

Kwaliteitscontrole bij een erkenning

Is uw bedrijf erkend bij InstallQ, dan krijgt u te maken met periodieke kwaliteitscontroles. We gaan dan na of uw bedrijf (nog steeds) voldoet aan de vereisten voor een erkenning. Bij bepaalde regelingen geldt - behalve de gebruikelijke bedrijfscontrole door InstallQ - ook controle op uitgevoerd werk door een beoordelingsbedrijf in techniek.

Kwaliteitscontrole InstallQ
Een gebruikelijke kwaliteitscontrole van uw bedrijf vindt eens in de vier jaar plaats en bestaat uit:

 • een door u afgelegde schriftelijke verklaring
 • een bedrijfsbezoek van een van onze medewerkers Relatiebeheer.

Wij nemen vanzelf contact met u op voor een afspraak.

Wat kunt u verwachten van een kwaliteitscontrole door InstallQ?

 • De kwaliteitscontrole kan sneller verlopen als u ter voorbereiding alvast zorgt voor de volgende zaken:
 1. Kalibratierapporten meetapparatuur en/of apparatuur van toepassing op uw erkennng(en)
 2. De meest recente NEN-normen van toepassing op uw erkenning(en)
 3. Bij mogelijke wijziging van uw bedrijfsgegevens: een kopie van een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.
 • Onze medewerker relatiebeheer stelt vast of u (nog steeds) voldoet aan alle organisatorische erkenningsvoorwaarden.
 • U en onze medewerker bespreken wederzijdse verwachtingen in de samenwerking met InstallQ en uw bedrijf.
 • Uiteraard kunt u bij onze medewerker terecht met vragen over wet- en regelgeving, kwaliteitsregelingen en de laatste ontwikkelingen rondom het onderwerp kwaliteit.
 • U krijgt (nadere) informatie over hulpmiddelen, kortingen en voordelen via InstallQ.

Kwaliteitscontrole beoordelingsbedrijf in techniek
Bij bepaalde regelingen van InstallQ hoort ook een tweede traject. Dit is een kwaliteitscontrole op uitgevoerd werk door een beoordelingsbedrijf in techniek. Een dergelijke controle vindt plaats bij eerste beoordeling. Een controle vindt jaarlijks plaats tot eens per vier jaar. De hoeveelheid verschilt per vakgebied en staat in uw erkenning.

Wat kunt u verwachten van een kwaliteitscontrole door een beoordelingsbedrijf?

 • U ontvangt een schrijven waarin InstallQ u vraagt opgave te doen van recent uitgevoerd installatiewerk.
 • U doet opgave van drie tot vijf uitgevoerde werken. Dit mag ook werk zijn dat op zeer korte termijn gereed is.
 • InstallQ selecteert een werk. De informatie hierover stuurt InstallQ naar een beoordelingsbedrijf in de omgeving van uw project.
 • Het beoordelingsbedrijf maakt een afspraak met u. U draagt zorg voor een afspraak met de klant van het geselecteerde werk. Het is een vereiste dat de werkverantwoordelijke (Technisch Beheerder) bij de afspraak aanwezig is.
 • Neem voor uw afspraak de volgende zaken mee:
 1. meetapparatuur en de installatietester (om eventueel een controlemeting uit te kunnen voeren).
 2. het projectdossier van de installatie met beproevings- en/of opleveringsrapporten
 • Het beoordelingsbedrijf stuurt InstallQ een rapport. U ontvangt een kopie van dit rapport.

Rapport beoordelingsbedrijf
Krijgt u bij een eerste kwaliteitscontrole een goede beoordeling, dan krijgt u de erkenning. Heeft u een bestaande erkenning, dan wordt die voortgezet.

Is sprake van tekortkomingen, dan helpen wij u graag op weg. Echter: is het werk dusdanig slecht opgeleverd en leidt dit tot problemen, dan kan dit leiden tot gevolgacties. Hierbij kunt u denken aan schorsing tot in het uiterste geval het doorhalen van de erkenning.

Beoordelingsbedrijven in techniek
Met een aantal beoordelingsbedrijven heeft InstallQ contractuele afspraken gemaakt. De technici die uw werk controleren, voeren zelf geen installatiewerk uit. Zo voorkomen we belangenverstrengeling. InstallQ werkt samen met de volgende beoordelingsbedrijven:

 • BLIIA Installaties, Bakel (elektra, gas, water)
 • Installatie Inspecties, Amsterdam (elektra, gas, water)
 • Nationaal Energie Advies, Purmerend (elektra, gas, water)
 • Van Oord Installatietechniek, Werkendam (gas, water)
 • Carl Hansen Elektrotechniek, Rotterdam (elektra)
 • Technisch Bureau Wolff, Den Haag (elektra)
Lees hier veelgestelde vragen over bedrijfsbezoek & kwaliteitscontrole