Tarieven InstallQ 2024

InstallQ hanteert tarieven voor diverse afnemers. Als InstallQ-installatiebedrijf betaalt u jaarlijks voor uw erkenning(en). De Certificerende Instelling (CI) heeft te maken met een jaarlijkse afdracht aan InstallQ. De opleider of exameninstelling betaalt jaarlijks voor een geaccepteerde InstallQ vakopleiding en geaccrediteerde InstallQ examens dan wel voor de herbeoordeling hiervan.

Hoewel de kosten bijna overal stijgen, kunnen wij dit jaar, in 2024, onze tarieven voor erkenningen, certificatie, accreditatie en vakbladen gelijk houden. Ook voor de overige diensten (installateursdagen, herbeoordeling kwaliteitscontrole, 1e bijdrage administratiekosten / bedrijfsbezoek) hoeven we dit jaar geen verhoging door te voeren. Daarmee hopen we dat we de kosten voor onze relaties in elk geval een beetje in de hand kunnen houden.

Mocht u specifieke vragen hebben over onze tarieven, zijn er onduidelijkheden of betalingsproblemen, neem dan direct contact met ons op.Tarieven erkenningen, diensten en producten 2024

Tarieven erkenningen InstallQ 2024

 • Gas € 138,-
 • Water € 138,-
 • Elektra € 138,-
 • Signtechniek € 138,-
 • Binnenverlichting € 97,-
 • Reparatiebedrijven consumentenelektronica € 224,-
 • Metalen dakbedekking en -gevelbekleding € 138,-
 • Ventilatie Woningen en Woongebouwen € 538,- (1e jaar)*
 • Zonnestroomsystemen Groot € 308,-
 • Zonnestroomsystemen Klein (t/m 3x25A) € 138,-
 • Warmtepompinstallaties bovengronds € 224,-
 • Watervoerende Warmteafgiftesystemen € 138,-
 • Afleversets € 138,-

* Voor de erkenning Ventilatie, Woningen en Woongebouwen geldt een afwijkend tarief van € 538,- (1e jaar). Dit hangt met name samen met de eerste inspectie op technische uitvoeringskwaliteit voordat de erkenning wordt afgegeven en het feit dat de regeling in afstemming met en in opdracht van de VLA is opgesteld.

 • Nog bestaande erkenningen KvINL (EVI)
 • Basisbijdrage € 65,-
 • Per EVI-vakdiscipline € 29,-

  Nog bestaande erkenningen Sterkin
 • IBER-inspectie (incl. erkenning van één inspecteur p.p.) € 97,-
 • Aanvullende erkenning inspecteur € 56,- p.p.
Tarieven overige

 • Eenmalige inschrijfkosten €279,--
 • Kosten hercontrole € 277,-
 • No show kosten € 67,-
 • Administratiekosten € 50,--
Tarieven vakbladen

Stroomlijn, Gaswijs en Waterdruk
Elk erkend bedrijf ontvangt geheel kosteloos afhankelijk van het vakgebied Stroomlijn, Gaswijs en/of Waterdruk. Daarnaast is het mogelijk om een extra abonnementen te nemen, waarbij de volgende tarieven worden gehanteerd:

 • Stroomlijn € 40,-
 • Gaswijs € 40,-
 • Waterdruk € 40,-
 • Digitaal Vakblad voor plaatsing intranet € 630,--

Voor meer abonnementen op de vakbladen geldt een staffelkorting:

 • 2 t/m 10 abonnementen € 31,50 per stuk
 • 11 t/m 25 abonnementen € 23,- per stuk
 • 26 en meer abonnementen € 17,50 per stuk

Tarieven afdracht door Certificerende instelling aan InstallQ per certificaat 2024

Tarieven 2024: 

BRL6000 (over installatietechniek)
BRL6000-21/00 (over warmtepomp: bodemenergie ondergronds)
BRL6000-25 (over gasverbrandingstoestellen)
De afdracht aan InstallQ per af te geven of afgegeven certificaat is afhankelijk van het aantal Bijzondere delen waarvoor certificaten zijn/worden afgegeven:

 • de vaste jaarlijkse kosten keurmerk voor het afgegeven/af te geven certificaat voor het gebruik van het Algemeen deel van BRL 6000-AB of 6000- / 00 bedraagt € 212,-
 • de toeslag voor elk Bijzonder deel bedraagt € 78,-
 • per nevenvestiging een toeslag van € 251,-
 • de vaste jaarlijkse kosten per hoofdvestiging per afgegeven/af te geven certificaat voor het gebruik van het gecertificeerd keurmerk bedragen € 79,- en per nevenvestiging € 39,-
 • voor micro-mkb (tot en met 6 fte uitvoerend) die alleen een basis certificaat BRL 6000 hebben en deelgebied 25, geldt een tarief van €190,00

BRL9500: voor af te geven en afgegeven certificaten
De afdracht aan InstallQ, Algemeen deel 9500-00 bedraagt € 212,-
de toeslag per Bijzonder deel bedraagt € 78,-
per nevenvestiging een toeslag van € 251,-

BRL9500 (oude methoden energieprestatieadvisering)
Nog gecertificeerd voor delen 2 en / of 4.
De afdracht aan InstallQ, Algemeen deel 9500-00 bedraagt € 212,-
de toeslag per Bijzonder deel bedraagt € 78,-
per nevenvestiging een toeslag van € 251,-

Overige certificatieregelingen

Jaarlijks tarief per afgegeven certificaat
Per nevenvestiging een toeslag van € 251,-

 • BRL 9501 (energiediagnose-referentie) € 438,-
 • BRL 1201 (bliksemveilig) € 438,-
 • BRL 6010 (legionellapreventie) € 438,-
 • BRL 6020 (beveiliging) € 78,-
 • BRL 8000 (kassenbouw) € 461,-
 • BRL 8001 (kassenbouw) € 461,-
 • BRL 8010 (ventilatie) uitvoerende ventilatieprestatie beoordelaren: per 1–2: € 448,- / per 3–6: € 895,-/ per 7 of meer: € 1.344,-
Kosten Commissie van Beroep

Kosten beroep bij de Commissie van Beroep: € 1.500,-

Overige tarieven

Tarieven voor keurmerken verband houdende met door InstallQ beheerde certificatie schema’s. Deze gegevens worden slechts ter informatie verstrekt. InstallQ neemt geen verantwoordelijkheid voor de hoogte van de bedragen. Deze vallen onder de bevoegdheid van de te noemen organisaties.

Naast de afdracht ten behoeve van het onderhoud en het beheer van de InstallQ-certificatieregelingen vinden er in het kader van het certificatie schema gekoppelde keurmerken ook afdrachten plaats. Deze afdrachten worden zoals bij de afdracht voor InstallQ via de factuur van de Certificerende Instelling geint.

Omdat InstallQ daar regelmatig vragen over krijgt volgt hieronder een overzicht van afdrachten die ter zake keurmerken van toepassing zijn.
 
BRL 6010 KOMO-Instal ® keurmerk (legionellapreventie)
BRL 9500-02 en 04 KOMO-Instal ® keurmerk (energieprestatie)
Tarieven kunt u opvragen bij Stichting KOMO.
 
BRL 8000 en 8001 HortiQ: ® keurmerk (kassenbouw)
Tarieven kunt u opvragen bij Stichting HortiQ.

Tarieven voor Certificerende Instellingen & geaccepteerde vakopleiding en accreditatie examens 2024

Tarieven 2024: voor Certificerende Instellingen (CI's) voor het gebruik van een certificatieregeling (eenmalige vergoeding)

BRL 6000-serie (ontwerp en installatie technische installaties)
Het eenmalig door een CI te betalen bedrag voor het gebruik van één of meer Bijzondere delen bestaat uit een vast bedrag van € 3.838,-, te verhogen met een toeslag per Bijzonder deel van € 1.247,-

BRL 9500-serie (energieprestatie)
Het eenmalig door een CI te betalen bedrag voor het gebruik van één of meer accreditatieclusters bestaat uit een vast bedrag van € 3.838,- te verhogen met een toeslag per Bijzonder Deel van € 1.247,-

Overige certificatieregelingen
Het eenmalig door een CI te betalen bedrag voor het gebruik van overige certificatieregelingen:

 • BRL 9501 (energiediagnose-referentie) € 3.072,-
 • BRL 1201 (bliksemveilig) € 3.072,-
 • BRL 6010 (legionella) € 3.072,-
 • BRL 8000 (kassenbouw) € 3.237,-
 • BRL 8001 (kassenbouw) € 3.273,-
 • BRL 8010 (ventilatie) € 3.273,-

Tarieven geaccepteerde vakopleiding en accreditatie examens
Het door een opleider te betalen bedrag voor:

 • vakopleiding en/of accreditatie examen* € 856,-
 • jaarlijkse herbeoordeling van een vakopleiding en/of examen € 306,-
 • accreditatie bijscholing € 333,-
 • jaarlijkse herbeoordeling van bijscholing € 306,-

* of op offerte-basis