Tarieven InstallQ 2021

InstallQ hanteert tarieven voor diverse afnemers. Als InstallQ-installatiebedrijf betaalt u voor een erkenning dan wel een certificering. De Certificerende Instelling (CI) heeft te maken met eenmalige kosten. De opleider betaalt jaarlijks voor een accrediatie.


Tarieven erkenningen, diensten en producten

Erkenningen InstallQ

 • Eenmalige inschrijfkosten € 265,-
 • Gas € 93,-
 • Water € 93,-
 • Elektra € 93,-
 • Binnenverlichting € 93,-
 • Reparatiebedrijven consumentenelektronica € 213,-
 • Metalen dakbedekking en -gevelbekleding € 273,-
 • Ventilatie Woningen en Woongebouwen € 510,- (1e jaar)*
 • Zonnestroomsystemen Groot € 273,-
 • Zonnestroomsystemen Klein (t/m 3x25A) € 93,-

* Voor de erkenning Ventilatie, Woningen en Woongebouwen geldt een afwijkend tarief van € 510,- (1e jaar). Dit hangt met name samen met de eerste inspectie op technische uitvoeringskwaliteit voordat de erkenning wordt afgegeven en het feit dat de regeling in afstemming met en in opdracht van de VLA is opgesteld.

Nog bestaande erkenningen Sterkin*

 • Eenmalige inschrijfkosten € 265,-
 • REGT en REDE € 93,-
 • IBER € 93,- (incl. erkenning van één inspecteur / technisch beheerder)
 • Aanvullende erkenning inspecteur / monteur € 55,- p.p.

Nog bestaande erkenningen KvINL*

 • Eenmalige inschrijfkosten € 265,-
 • Basisbijdrage € 62,-
 • Per vakdiscipline € 28,-

*Voor de tarieven van de erkenningen koos InstallQ een middenweg tussen de wijzen gehanteerd door het voormalige Sterkin, KvINL en de nieuwe erkenningen van InstallQ:

 • Vanaf 2021 wordt voor elke tweede en volgende InstallQ-erkenning een korting verleend van € 25,-.
 • De combikorting bij de Sterkin-erkenningen komt te vervallen (te weten: REI, REDE, REG en REGT)
 • Voor de KvINL-erkenningen blijft de bestaande systematiek gehandhaafd.
 • Voor nieuwe of aangepaste erkenningen die gefaseerd worden ingevoerd met een afwijkend controleregime ten opzichte van het erkenningsreglement, gelden aangepaste tarieven. Die worden vastgesteld bij de introductie van de regeling.
Overige tarieven

 • Kosten hercontrole € 263,-
 • No show kosten € 65,-
 • Administratiekosten voor het te laat aanleveren van de outillage € 50,-
 • Administratiekosten voor het te laat aanleveren van werken ter controle € 50,-
Vakbladen

Stroomlijn, Gaswijs en Waterdruk
Elk erkend bedrijf ontvangt geheel kosteloos afhankelijk van het vakgebied Stroomlijn, Gaswijs en/of Waterdruk. Daarnaast is het mogelijk om een extra abonnementen te nemen, waarbij de volgende tarieven worden gehanteerd:

 • Stroomlijn € 37,-
 • Gaswijs € 37,-
 • Waterdruk € 37,-

Voor meer abonnementen op de vakbladen geldt een staffelkorting:

 • 2 t/m 10 abonnementen € 29,- per stuk
 • 11 t/m 25 abonnementen € 21,- per stuk
 • 26 t/m 50 abonnementen € 16,- per stuk
 • 51 en meer abonnementen: individuele afspraken.
Vakwijzer, relatiemagazine InstallQ
De Vakwijzer is gratis voor ingeschreven bedrijven; geen abonnementskosten.

Tarieven certificeringen

Tarieven voor de certificaathouder

BRL 6000 (over installatietechniek)
De afdracht aan InstallQ per af te geven of afgegeven certificaat is afhankelijk van het aantal Bijzondere delen waarvoor certificaten zijn/worden afgegeven:

 • de vaste jaarlijkse kosten voor het afgegeven/af te geven certificaat voor het gebruik van het Algemeen deel van BRL 6000-/00 of 6000-AB, bedragen € 201,-
 • de vaste jaarlijkse kosten per hoofdvestiging per afgegeven/af te geven certificaat voor het gebruik van het gecertificeerd keurmerk bedragen € 75,- en per nevenvestiging € 37,-
 • de toeslag voor het InstallQ-keurmerk geldt niet voor bedrijven die alleen gecertificeerd zijn voor het oude deel 21 van BRL6000 (met KOMO-keurmerk)
 • per vestiging een extra toeslag van € 238,-

BRL6000-21/00 (over warmtepomp: bodemenergie ondergronds)
De afdracht aan InstallQ per af te geven of afgegeven certificaat is afhankelijk van het aantal Bijzondere delen waarvoor certificaten zijn/worden afgegeven:

 • basisbedrag: BRL6000-21/00: € 274,- (= basisbedrag + 1x bijzonder deel)
 • de vaste jaarlijkse kosten per hoofdvestiging per afgegeven/af te geven certificaat voor het gebruik van het gecertificeerd keurmerk bedragen € 75,- en per nevenvestiging € 37,-
 • bent u gecertificeerd voor meer delen van de BRL6000? In dat geval geldt voor elk bijzonder deel een toeslag van € 73,-.

BRL6000-25 (over gas)
De afdracht aan InstallQ per af te geven of afgegeven certificaat is afhankelijk van het aantal Bijzondere delen waarvoor certificaten zijn/worden afgegeven:

 • basisbedrag: BRL6000-25: € 274,- (=basisbedrag + 1x bijzonder deel)
 • de vaste jaarlijkse kosten per hoofdvestiging per afgegeven/af te geven certificaat voor het gebruik van het gecertificeerd keurmerk bedragen € 75,- en per nevenvestiging € 37,-  
 • bent u gecertificeerd voor meer delen van de BRL6000? In dat geval geldt voor elk bijzonder deel een toeslag van € 73,-

BRL9500 (over energieprestatieadvisering)
De afdracht aan InstallQ per af te geven of afgegeven certificaat is afhankelijk van het aantal Bijzondere delen waarvoor certificaten worden/zijn afgegeven.

 • de vaste jaarlijkse kosten voor het afgegeven/af te geven certificaat voor het gebruik van het Algemeen deel BRL 9500-00 bedragen € 201,-
 • de toeslag per Bijzonder deel bedraagt € 73,-
 • per vestiging een extra toeslag van € 238,-

BRL9500 (nieuwe methoden energieprestatieadvisering)

 • EP-W, beschouwen als algemeen deel (deel 00)
 • basistarief: € 201,-  als u nog gecertificeerd bent voor de oude delen 1 en 5.
 • subdelen:
 • EP-W Basismethode + per deel: € 73,- (zonder deel 1)
 • EP-W Detailmethode + per deel: € 73,- (zonder deel 5)
 • EP-U, beschouwen als algemeen deel (deel 00)
 • basistarief: € 201,-  als u nog gecertificeerd bent voor de oude delen 3 en 6.
 • subdelen:                                                                                                                                      
 • EP-U Basismethode + per deel: € 73,- (zonder deel 3)
 • EP-U Detailmethode + per deel: € 73,- (zonder deel 6)

Overige certificatieregelingen
Jaarlijks tarief per afgegeven certificaat

 • Per vestiging een extra toeslag van € 238,-
 • BRL 9501 (energiediagnose-referentie) € 415,-
 • BRL 1201 (bliksemveilig) € 415,-
 • BRL 6010 (legionellapreventie) € 415,-
 • BRL 6020 (beveiliging) € 73,-
 • BRL 8000 (kassenbouw) € 437,- 
 • BRL 8001 (kassenbouw) € 437,-
 • BRL 8010 (ventilatie) uitvoerende ventilatieprestatie beoordelaren: per 1–2: € 425,- / per 3–6: € 848,-/ per 7 of meer: € 1.273,-
Kosten Commissie van Beroep

Kosten beroep bij de Commissie van Beroep: € 1.500,-

Vakbladen

Vakwijzer, relatiemagazine InstallQ
De Vakwijzer is gratis voor ingeschreven bedrijven; geen abonnementskosten.

Overige tarieven

Tarieven voor keurmerken verband houdende met door InstallQ beheerde certificatie schema’s. Deze gegevens worden slechts ter informatie verstrekt. InstallQ neemt geen verantwoordelijkheid voor de hoogte van de bedragen. Deze vallen onder de bevoegdheid van de te noemen organisaties.

Naast de afdracht ten behoeve van het onderhoud en het beheer van de InstallQ-certificatieregelingen vinden er in het kader van het certificatie schema gekoppelde keurmerken ook afdrachten plaats. Deze afdrachten worden zoals bij de afdracht voor InstallQ via de factuur van de Certificerende Instelling geint.

Omdat InstallQ daar regelmatig vragen over krijgt volgt hieronder een overzicht van afdrachten die ter zake keurmerken van toepassing zijn.
 
BRL 6010 KOMO-Instal ® keurmerk (legionellapreventie)
BRL 9500-02 en 04 KOMO-Instal ® keurmerk (energieprestatie)
Tarieven kunt u opvragen bij Stichting KOMO.
 
BRL 9500-01, 03, 05 en 06 ® keurmerk NL-EPBD (rondom energieprestatie)
Tarieven kunt u opvragen bij Stichting SBK.

BRL 8000 en 8001 HortiQ: ® keurmerk (kassenbouw)
Tarieven kunt u opvragen bij Stichting HortiQ.

Tarieven voor Certificerende Instellingen & Accreditaties

Tarieven voor Certificerende Instellingen (CI's) voor het gebruik van een certificatieregeling (eenmalige vergoeding)

BRL 6000-serie (ontwerp en installatie technische installaties)
Het eenmalig door een CI te betalen bedrag voor het gebruik van één of meer Bijzondere delen bestaat uit een vast bedrag van € 3.635,-, te verhogen met een toeslag per Bijzonder deel van € 1.182,-

BRL 9500-serie (energieprestatie)
Het eenmalig door een CI te betalen bedrag voor het gebruik van één of meer accreditatieclusters bestaat uit een vast bedrag van € 3.635,- te verhogen met een toeslag per Bijzonder Deel van € 1.212,-

Overige certificatieregelingen
Het eenmalig door een CI te betalen bedrag voor het gebruik van overige certificatieregelingen:

 • BRL 9501 (energiediagnose-referentie) € 2.907,-
 • BRL 1201 (bliksemveilig) € 2.907,-
 • BRL 6010 (legionella) € 2.907,-
 • BRL 8000 (kassenbouw) € 3.100,-
 • BRL 8001 (kassenbouw) € 3.100,-
 • BRL 8010 (ventilatie) € 3.100,-
Accreditatie

Het door een opleider/opfrisser te betalen bedrag voor:

 • accreditatie initiële opleiding en/of examen* € 811,-
 • jaarlijkse herbeoordeling van een opleiding en/of examen € 291,-
 • accreditatie opfrisaanbod € 324,-
 • jaarlijkse herbeoordeling van opfrisaanbod € 162,-
*of op offerte-basis