Tarieven InstallQ 2020

Tarieven vastgesteld door het bestuur van InstallQ op 20 november 2019

Tarieven 2020 (excl. btw)

 1. Erkenningen voor erkende bedrijven/installateurs
 2. Certificaten voor gecertificeerde bedrijven/installateurs
 3. Tarieven voor certificerende instanties (CI’s) en voor accreditaties
 4. Overige tariefstellingen (KOMO/SBK/HortiQ)
 5. Kosten Commissie van Beroep
 6. Vakbladen (Stroomlijnen, Gaswijs, Waterdruk)

1. ERKENNINGEN

InstallQ-erkenningen

 • Eenmalige inschrijfkosten € 257,-
 • Gas € 90,-
 • Water € 90,-
 • Elektra € 90,-
 • Ventilatie Woningen en Woongebouwen € 510,- (1e jaar)*
* De erkenning Ventilatie Woningen en Woongebouwen wordt in principe voor meerdere jaren verstrekt. De kosten na het eerste jaar volgen in 2020.

Overige tarieven InstallQ
 • Kosten herinspectie € 255,-
 • No show kosten € 65,-
 • Administratiekosten voor het te laat aanleveren van de outillage € 50,-
 • Administratiekosten voor het te laat aanleveren van werken ter controle € 50,-

Nog bestaande erkenningen Sterkin

 • Eenmalige inschrijfkosten € 257,-
 • REG, REI, REW en REDE € 90,-
 • IBER en REGT € 105,-
 • (incl. erkenning van één inspecteur / technisch beheerder)
 • Aanvullende erkenning inspecteur / monteur € 53,- p.p.
 • Combinatie REI en REDE of REG en REGT € 64,- korting per combinatie

Nog bestaande erkenningen KvINL

 • Eenmalige inschrijfkosten € 54,-
 • Basisbijdrage € 60,-
 • Per vakdiscipline € 27,-
 • REW € 54,-

Attentie

Alle nieuwe aanvragen voor een erkenning voor gas, water en/of elektra worden vanaf 1 december 2019 beoordeeld op basis van de nieuwe InstallQ-erkenningsregelingen. Voor de bestaande erkende bedrijven verandert er op korte termijn niets en geldt er een overgangsregeling tot 1 januari 2021. Tot die tijd (de overgangsperiode) kunnen deze installatiebedrijven overschakelen op de nieuwe InstallQ-erkenningsregelingen. Indien installatiebedrijven met een oude KvINL-erkenning tussentijds overstappen, dan geldt voor zowel het bedrijfsbezoek als voor inspectie een tarief van € 255,-.

2. CERTIFICATEN INSTALLQ
Tarieven voor de certificaathouder

2.1 BRL 6000: tarief voor af te geven en afgegeven certificaten, per jaar en per Bijzonder deel
De afdracht aan InstallQ per af te geven of afgegeven certificaat is afhankelijk van het aantal Bijzondere delen waarvoor certificaten worden/zijn afgegeven:
 • de vaste jaarlijkse kosten voor het afgegeven/af te geven certificaat voor het gebruik van het Algemeen deel BRL 6000-/00 of 6000- AB bedragen € 195,-
 • de vaste jaarlijkse kosten per hoofdvestiging per afgegeven/af te geven certificaat voor het gebruik van het InstallQ gecertificeerd keurmerk bedragen ad en per nevenvestiging € 72,-
 • bedraagt dit per afgegeven/ af te geven certificaat ad € 36,-
 • de toeslag per Bijzonder deel bedraagt € 71,-
 • per vestiging geldt een extra toeslag van € 231,-
2.2 BRL 9500: tarief voor af te geven en afgegeven certificaten
De afdracht aan Stichting InstallQ per af te geven of afgegeven certificaat is afhankelijk van het aantal Bijzondere delen waarvoor certificaten worden/zijn afgegeven.
 • De vaste jaarlijkse kosten voor het afgegeven/af te geven certificaat voor het gebruik van het Algemeen deel BRL 9500-00 bedragen € 195,-
 • De toeslag per Bijzonder deel bedraagt € 71,-
 • Per vestiging geldt een extra toeslag van € 231,-

2.3 Tarieven per afgegeven certificaat, per jaar, voor de overige certificatieregelingen
Het tarief per afgegeven certificaat bedraagt per jaar voor:
 • BRL 9501 (EDR) € 402,-
 • BRL 1201 (BliksemVeilig) € 402,-
 • BRL 6010 (Legionella) € 402,-
 • BRL 6020 (Beveiliging) € 71,-
 • BRL 8000 (Kassenbouw) € 424,-
 • BRL 8001 (Kassenbouw) € 424,-
 • BRL 8010 (Ventilatie):
- Per 1–2 uitvoerende ventilatieprestatie beoordelaren € 413,-
- Per 3–6 uitvoerende ventilatieprestatie beoordelaren € 823,-
- 7 of meer uitvoerende ventilatieprestatie beoordelaren
€ 1.236,-
- per vestiging is een extra toeslag van € 231,-

3. TARIEVEN VOOR CERTIFICERENDE INSTANTIES
Tarieven voor het gebruik van een certificatieregeling door een certificatie-instelling (éénmalige vergoeding)

3.1 BRL 6000: eenmalige vergoeding door de CI voor het gebruik van één of meer Bijzondere delen
Het eenmalig door een certificatie-instelling te betalen bedrag voor het gebruik van één of meer Bijzondere delen bestaat uit een vast bedrag van € 3.529,= te verhogen met een toeslag per Bijzonder deel van € 1.176,-.

3.2 BRL 9500: eenmalige vergoeding door de CI voor het gebruik van één of meer Bijzondere delen
Het eenmalig door een certificatie-instelling te betalen bedrag voor het gebruik van één of meer accreditatieclusters bestaat uit een vast bedrag van € 3.529,-, te verhogen met een toeslag per Bijzonder Deel van € 1.176,-.

3.3 Eenmalige vergoeding voor de overige certificatieregelingen
Het eenmalig door een certificatie-instelling te betalen bedrag ten behoeve van het gebruik van de overige certificatieregelingen bedraagt voor:
 • BRL 9501 (EDR) € 2.822,-
 • BRL 1201 (BliksemVeilig) € 2.822,-
 • BRL 6010 (Legionella) € 2.822,-
 • BRL 8000 (Kassenbouw) € 3.010,-
 • BRL 8001 (Kassenbouw) € 3.010,-
 • BRL 8010 (Ventilatie) € 3.010,-

3.4 Eenmalige vergoeding voor accreditatie

Het eenmalig door een opleider/opfrisser te betalen bedrag ten behoeve van het gebruik van:
 • Accreditatie initiële opleiding € 787, en/of examen*
 • Jaarlijkse herbeoordeling van € 282,- een opleiding en/of examen
 • Accreditatie opfrisaanbod € 314,-
 • Jaarlijkse herbeoordeling € 157,- van een opfrisaanbod
* of op offerte-basis

4. OVERIGE TARIEFSTELLINGEN
Tarieven voor keurmerken verband houdende met door InstallQ beheerde certificatie schema’s. Deze gegevens worden slechts ter informatie verstrekt. InstallQ neemt geen verantwoordelijkheid voor de hoogte van de bedragen. Deze vallen onder de bevoegdheid van de te noemen organisaties.

Naast de afdracht ten behoeve van het onderhoud en het beheer van de InstallQ-certificatieregelingen vinden er in het kader van het certificatie schema gekoppelde keurmerken ook afdrachten plaats. Deze afdrachten worden zoals bij de afdracht voor InstallQ via de factuur van de Certificerende Instelling geint.

Omdat InstallQ daar regelmatig vragen over krijgt volgt hieronder een overzicht van afdrachten die ter zake keurmerken van toepassing zijn.

Stichting KOMO KOMO-Instal ® keurmerk (BRL 6010) en KOMO ® keurmerk (BRL9500-02 en 04):
Tarief kunt u opvragen bij de Stichting KOMO.

Stichting SBK ® keurmerk NL-EPBD (BRL 9500-01, 03, 05 en 06):
Tarief kunt u opvragen bij de Stichting SBK.

HortiQ ® keurmerk (BRL 8000 en 8001):
Tarief is op te vragen bij de Stichting HortiQ.

5. KOSTEN COMMISSIE VAN BEROEP
Kosten beroep bij de Commissie van Beroep € 1.500,-

6. VAKBLADEN

Vakwijzer, relatiemagazine InstallQ
Vakwijzer gratis voor ingeschreven bedrijven, geen abonnementskosten.

Vakbladen
Elk erkend bedrijf ontvangt geheel kosteloos afhankelijk van het vakgebied Stroomlijn, Gaswijs en / of Waterdruk. Daarnaast is het mogelijk om een extra abonnementen te nemen, waarbij de volgende tarieven worden gehanteerd:
 • Stroomlijn € 37,-
 • Gaswijs € 37,-
 • Waterdruk € 37,-
Voor meer abonnementen op de vakbladen geldt een staffelkorting:
 • 2 t/m 10 abonnementen € 29,- per stuk
 • 11 t/m 25 abonnementen € 21,- per stuk
 • 26 t/m 50 abonnementen € 16,- per stuk
 • 51 en meer abonnementen: individuele afspraken.