FAQ

Vind hier veelgestelde vragen en antwoorden. Heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op via info@installq.nl.

Staat uw erkende of gecertificeerde bedrijf in een openbaar register?

Staat uw erkende of gecertificeerde bedrijf in een openbaar register?
Bent u aangesloten bij InstallQ met een erkenning of certificaat, dan staat u op Deechteinstallateur.nl.
Daarnaast staat u of komt uw bedrijf in het Centraal Register Techniek (CTR) te staan. Beide sites zijn onder meer bedoeld voor opdrachtgevers en consumenten.

Staat uw bedrijf in het Centraal Register Techniek (CTR)?

Het register CTR wordt praktisch dagelijks verder uitgebreid. Per 1 juli 2021 is het voormalige QBISnl.nl bij het CTR ondergebracht. Check uw vermelding.

Wat kunt u doen als uw bedrijf geen vermelding heeft in het CRT?
Mogelijk is het CRT nog niet toegekomen aan de het opnemen van uw data. Check uw gegevens later in het seizinen of neem contact op met de helpdesk van het CRT via helpdesk@centraalregistertechniek.nl

Wilt u geen of een andere vermelding op het CRT?
Log in op uw persoonlijke account via het portaal van CRT (EHerkenning).
Op uw bedrijfspagina kunt u onder meer:

 • uw contactgegevens aanpassen
 • aangeven welke doelgroep u kan vinden/benaderen
 • werkrelaties accepteren van vakmensen die een uitnodiging sturen via hun Vakpaspoort.

Zoekt u op persoonlijke naam of op een gekwalificeerde medewerker?
In verband met de privacywetgeving toont het CTR alleen gekwalificeerde bedrijven met gekwalificeerde medewerkers in dienst. U of uw medewerkers hebben zelf de regie over het al dan niet delen van gegevens.

Hoe toont u op persoonlijke titel de kwalificatie op uw vakgebeid aan?
Beschikt u of uw medewerker over een Vakpaspoort-app, dan kunt u uw kwalificaties delen via een QR-code.

Zoekt u een geaccrediteerd opleidings- en of exameninstituut?
Het CRT werkt nog aan het ontsluiten van data met geaccrediteerde organisaties. Op termijn zijn ook geaccrediteerde organisaties vindbaar via het CRT. Vooralsnog kunnen geaccrediteerde organisaties hun accreditatie vermelden op hun site of via andere kanalen.

Meer weten?
 [TvW1]Startpagina (centraalregistertechniek.nl)
 [TvW2]? het is toch een register?
 [TvW3]https://centraalregistertechniek.nl/actueel/zoekfunctie-vind-je-vakbedrijf-live

 
 [TvW4]Gratis stickers verkrijgbaar (installq.nl)

 

 

Zeggen aan hans: ook vermelding mogelijk met accreditate

Vragen over de kwaliteitscontrole
Wat is het doel van bedrijfsbezoeken en kwalititeitscontroles?
Hiermee toont u aan (nog steeds) te voldoen aan alle gestelde voorwaarden van een regeling. Het is een bevestiging van uw kwaliteit, kunde en veiligheid door een onafhankelijke partij en/of door InstallQ.

Hoeveel tijd kost een kwaliteitscontrole?
Ga uit van een halve dag per erkenning. U behoort onder meer werken aan te leveren, bepaalde documenten mee te sturen en afspraken te maken met uw opdrachtgever. De kwaliteitscontrole zelf duurt ongeveer een uur per erkenning. Heeft u meer erkenningen, dan plannen we die in de regel direct na elkaar. 

Krijgen alle erkende/gecertificeerde bedrijven/installateurs controles?
Ja. Uitgezonderd zijn installateurs/bedrijven die beschikken over een vergelijkbaar kwaliteitscertificaat, van een bepaalde Beoordelingsrichtlijn (BRL).

Krijgen alleen nieuwe installaties controles?
Nee, de inspecteurs controleren ook uitbreiding, vervanging en onderhoud van installaties.

Wat zijn de kosten voor de controles en wie betaalt dit?
De kosten van het beoordelingsbedrijf betaalt InstallQ. Echter, is naar aanleiding van een controle een hercontrole nodig, dan worden de kosten aan u doorberekend. Raadpleeg het kostenoverzicht van InstallQ.

Moet de installateur bij de controle zijn?
Ja, de werkverantwoordelijke (Technisch Beheerder), behoort bij de controle te zijn.

Kan het beoordelingsbedrijf mijn klant overnemen?
Nee, daarover is een verbod opgenomen in het contract tussen InstallQ en het beoordelingsbedrijf. Het bedrijf mag niet (gaan) werken voor uw klant.

Wat zijn de voordelen van een bedrijfsbezoek of kwaliteitscontrole?
Voldoet uw werk aan bepaalde voorwaarden, dan heeft uw werk aantoonbaar kwaliteit. We kunnen ook verbeteringen zien. Voor u kan dat leiden tot extra opdrachten.

Stel: mijn installatie vertoont gebreken. Vertelt u dit aan mijn klant?
Nee. Gebreken bespreekt de controleur alleen met u. Dat is ook zo afgesproken. Wij stellen u in de gelegenheid gebreken te herstellen. Uitzondering hierop is een gevaarlijke situatie. Die moet u overleggen met uw opdrachtgever. Doet u dat niet, dan heeft de controleur een meldplicht bij uw klant.

Hoe stuur ik mijn documenten? Schriftelijk of per e-mail?
Onze voorkeur heeft e-mail.

Wat is de doorlooptijd van een kwaliteitscontrole?
Na uw opgave van werken bij InstallQ, streven we naar een doorlooptijd van tien weken. Een en ander hangt samen met uw agenda en die van het beoordelingsbedrijf.

Legt InstallQ ook sancties op?
Ja, de volgende sancties zijn mogelijk:

 • Verwijdering uit het openbare register echteinstallateur.nl
  Bijvoorbeeld omdat de installateur geen werkzaamheden meer uitvoert of omdat controle niet (meer) mogelijk is.
 • Kosten hercontrole en/of administratie
  Het oordeel van een eerste kwaliteitscontrole luidt ‘afkeur’. De kosten van hercontrole en/of administratie brengt InstallQ in rekening bij het installatiebedrijf. Raadpleeg voor de kosten het tarievenblad van InstallQ.
 • Schorsing
  Een geschorst installatiebedrijf vermelden wij met naam en soort vergrijp op onze openbare registers. Een schorsing wordt bijvoorbeeld opgelegd als:
  o   u niet reageert binnen 13 weken na de eerste aanschrijving op ons verzoek tot opgave van werken, ondanks herhaaldelijk verzoek.
  o   u niet reageert op ons (herhaaldelijk) verzoek tot opheldering rondom (gedeeltelijke) afkeur van een uitgevoerd werk.
  o   na hercontrole opnieuw sprake is van ‘afkeur’ van het werk.
 • Doorhaling
  Uw erkenning vervalt. Dit vermelden wij op onze openbare registers. Een doorhaling passen wij bijvoorbeeld toe als de tekortkoming (nog) niet is verholpen na de schorsingsperiode.