FAQ

U vindt hier antwoorden op veel gestelde vragen van installateursbedrijven. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via info@installq.nl

Algemene vragen
1. Waarom zou ik mijn installatiebedrijf laten erkennen of certificeren? Dat is toch niet verplicht?
Een erkenning is inderdaad geen wettelijke verplichting. En certificering wordt bij hoge uitzondering door de overheid verplicht gesteld, zoals vanaf 1 april 2023 de CO-certificering voor bepaalde werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen.

Toch verlangt de markt met toenemende mate een erkenning of certificering als aantoonbaar bewijs van uw vakbekwaamheid.

Zo stellen partijen zoals verzekeraars en netbeheerders vaak minimaal een erkenning als voorwaarde. Zonder erkenning wordt geen verzekering afgesloten en de netbeheerder levert geen diensten.

Een erkenning of certificering geeft de opdrachtgever en consument gefundeerd vertrouwen in de werkzaamheden waarvoor uw bedrijf is gekwalificeerd. Zo toont u met uw erkenning of certificering aan te voldoen aan bepaalde normen en eisen op uw vakgebied. Ook worden uw werkzaamheden regelmatig getoetst op kwaliteit.

Daarbij bent u als erkend en/of gecertificeerd bedrijf voor iedereen vindbaar in het Centraal Register Techniek en op Echteinstallateur.nl.

Zie ook het antwoord bij vraag 2.

2. Waarom worden beunhazen of onbekwame installateurs niet aangepakt?
Installateur is een vrij beroep. Dat wil zeggen dat iedereen installatiewerkzaamheden kan uitvoeren, zolang maar wordt voldaan aan wettelijke eisen (waaronder het Bouwbesluit, NEN 1010 en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen).

Worden installatiewerkzaamheden onjuist uitgevoerd of vallen er ongelukken of doden door toedoen van de installateur, dan wordt in de regel de installateur (juridisch) aansprakelijk gesteld. Daarmee lopen beunhazen of onbekwame installateurs een aanzienlijk groter risico dan erkende of gecertificeerde installatiebedrijven. Beunhazen of onbekwame installateurs kunnen dus wel degelijk hard worden aangepakt.

3. Wie gaat handhaven op de verplichte CO-certificering en de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen?
Worden werkzaamheden, voorbehouden aan een gecertificeerd installatiebedrijf, uitgevoerd door een niet-gecertificeerd bedrijf of persoon, dan is er sprake van een economisch delict. Formeel behoort de overheid hierop controle uit te oefenen. Die stuit in de regel vaak op privacyaspecten. Zo kan de overheid niet achter de voordeur (gaan) kijken.

Om enig toezicht te krijgen op landelijke invoering, wordt gekeken naar de wijze van afmelding van installaties. Zo moeten in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gebouwen worden vrijgegeven. Daardoor worden ontbrekende gegevens in kaart gebracht en kan de (plaatselijke) overheid beter handhaven en mogelijk acties ondernemen. Privacyaspecten spelen dan een minder grote rol.

4. Waarvoor ben ik verantwoordelijk als technisch beheerder?
In de erkenningen van InstallQ wordt een technisch beheerder omschreven als werkverantwoordelijke (WV). U bent minimaal 16 uur per week werkzaam bij het bedrijf met de erkenning op uw vakgebied.

U bent aangewezen als direct verantwoordelijke voor de (geleverde) technisch kwaliteit van de werkzaamheden en de Installaties. De WV beschikt aantoonbaar over de relevante vakbekwaamheid. In de erkenning staat beschreven over welke vakbekwaamheid u dient te voldoen. De WV heeft de bevoegdheid technische beslissingen te nemen over de werkzaamheden. Bij een kwaliteitscontrole door InstallQ dient u als WV aanwezig te zijn op het project dat onder uw verantwoordelijkheid valt. Als WV-er wordt u NIET aansprakelijk gesteld voor alle andere verantwoordelijkheden van de bedrijfserkenning.

Het is zeer uitzonderlijk dat individuele medewerkers juridisch aansprakelijk worden gesteld. In nagenoeg alle gevallen ligt de juridische eindverantwoordelijkheid bij het bedrijf.

5. Waar kan ik terecht met technische vragen?
InstallQ heeft vrijwel geen technisch deskundigen in dienst. Eventuele vragen kunt u stellen via info@installq.nl. Ons secretariaat stuurt uw vraag naar een deskundige op uw vakgebied. In de regel wordt uw vraag binnen enkele werkdagen beantwoord. Zie ook het antwoord bij vraag 9.

6. Waar kan ik NEN-normen bestellen?
NEN-normen koopt u in de NEN-shop. Wilt u hulp bij het bestellen van de juiste NEN-normen bij uw erkenning, neem dan contact op met de NEN-klantenservice. Kan de NEN-klantenservice u niet helpen, neem dan contact op met uw buitendienstmedewerker van InstallQ.

7. Ben ik verplicht mijn ampère-tang en multimeter te testen/kalibreren?
Gekalibreerd moeten zijn: alle instrumenten die worden gebruikt voor metingen waarvan de resultaten beslissend zijn voor goedkeuring of afkeuring van uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden.

8. Wat is de relatie van InstallQ met Techniek Nederland?
Ondernemersvereniging Techniek Nederland en de stichting InstallQ zijn geheel onafhankelijke partijen. De activiteiten van InstallQ staan geheel los van een eventueel lidmaatschap van Techniek Nederland.

Wel werken de organisaties veel samen en houden ze kantoor in hetzelfde gebouw. Deze routekaart maakt duidelijk wie wat doet.

Kort samengevat: Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technisch dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. De stichting InstallQ verleent erkenningen aan vakbekwame installatiebedrijven, schrijft en informeert over certificeringsregelingen en accrediteert examens in de installatietechniek.

Techniek Nederland en InstallQ houden beiden kantoor in hetzelfde gebouw, te weten het Installatiehuis (Intechniumgebouw) in Woerden. In dit gebouw zitten ook andere partijen uit de installatiesector, waaronder kennisplatform TVVL, onderwijsfonds Wij Techniek en stichting Centraal Register Techniek (CRT). Onderling werken deze organisaties veel samen, bijvoorbeeld met kennisdeling.

9. Wat kan ik met een lidmaatschap van Techniek Nederland?
Dat kan Techniek Nederland u het beste vertellen. Hier kunt u lezen wat Techniek Nederland voor u als installatiebedrijf kan betekenen.

Kort samengevat: Techniek Nederland is een belangenorganisatie. Ze behartigen de belangen van werknemers en werkgevers in de installatiesector. Bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden, scholing, wet- en regelgeving, milieu en technische voorschriften. Namens de bedrijfstak is Techniek Nederland spreekbuis in de media en onderhandelaar voor onder andere een goede cao.

Ook kunt u als lid bij Techniek Nederland onder meer te rade gaan met uw technische vragen.
Vragen over uw registratie als erkend of gecertificeerd bedrijf in openbare registers

Ja. Bent u aangesloten bij InstallQ met een erkenning of certificaat, dan komt u in twee openbare registers voor consumenten en zakelijke opdrachtgevers: echteinstallateur.nl en het CentraalRegisterTechniek.nl.

Echteinstallateur.nl is van- en wordt beheerd door InstallQ. In dit register staan bedrijven die van of via InstallQ een erkenning of cerificering hebben. U krijgt automatisch een vermelding op echtinstallaur.nl, tenzij u zelf aangeeft geen vermelding te willen. Ga naar vraag 2.

Centraal Register Techniek (CRT) is een initiatief van het onderwijsfonds Wij Techniek en is nog in ontwikkeling. Doel is om van het CRT het platform te maken waar onder meer alle erkenningen en certificaten zijn opgenomen van InstallQ en andere kwaliteitsorganisaties. Check uw vermelding op het CRT.

1. Wat kan ik doen als mijn bedrijf geen vermelding heeft in het CRT?
Mogelijk is het CRT nog niet toegekomen aan het opnemen van uw data. Check uw gegevens later in het seizoen of neem contact op met de helpdesk via helpdesk@centraalregistertechniek.nl.

Het register CRT wordt vrijwel dagelijks uitgebreid met bestaande en nieuwe erkende, gecertificeerde en geaccrediteerde organisaties. Per 1 juli 2021 zijn ook bedrijfsgegevens uit het voormalige QBISnl.nl ondergebracht bij het CRT.

2. Ik wil geen of een andere vermelding? Hoe regel ik dat?
Echteinstallateur.nl

 • Log in op het portaal Mijn InstallQ.
 • Op uw bedrijfspagina kunt u onder meer uw contactgegevens aanpassen.
 • Daarnaast kunt u uw bedrijfsgegevens verwijderen op Echteinstallateur.nl (eerste kolom links). In principe wordt u automatisch ingeschreven.

CRT

 • Log in op uw persoonlijke account via het portaal van het CRT (EHerkenning).
 • Op uw bedrijfspagina kunt u onder meer uw contactgegevens aanpassen en aangeven welke doelgroep u kan vinden/benaderen.

3. Hoe vind ik mijn naam of die van een gekwalificeerde medewerker?
In verband met de privacywetgeving tonen Echteinstallateur.nl en het CRT alleen gekwalificeerde bedrijven met gekwalificeerde medewerkers in dienst. U of uw medewerkers hebben zelf de regie over het al dan niet delen van gegevens.

4. Hoe toon ik of mijn medewerker de kwalificatie op een vakgebied aan?
Beschikt u of uw medewerker over de Vakpaspoort-app, dan kunt u kwalificaties delen via een QR-code.

5. Hoe vind ik een geaccrediteerde opleider of geaccrediteerd exameninstituut?
Het CRT werkt nog aan het openbaar maken van geaccrediteerde organisaties. Op termijn zijn ook geaccrediteerde organisaties vindbaar via het CRT. Vooralsnog kunnen geaccrediteerde organisaties hun accreditatie vermelden op hun site of via andere kanalen. Daarbij kunnen deze organisaties gebruikmaken van het herkenbare InstallQ-logo.

Meer weten?

Vragen over kwaliteitscontroles en bedrijfsbezoeken
Wat is het doel van bedrijfsbezoeken en kwalititeitscontroles?
Hiermee toont u aan (nog steeds) te voldoen aan alle gestelde voorwaarden van een regeling. Het is een bevestiging van uw kwaliteit, kunde en veiligheid door een onafhankelijke partij en/of door InstallQ.

Hoeveel tijd kost een kwaliteitscontrole?
Ga uit van een halve dag per erkenning. U behoort onder meer werken aan te leveren, bepaalde documenten mee te sturen en afspraken te maken met uw opdrachtgever. De kwaliteitscontrole zelf duurt ongeveer een uur per erkenning. Heeft u meer erkenningen, dan plannen we die in de regel direct na elkaar. 

Krijgen alle erkende/gecertificeerde bedrijven/installateurs controles?
Ja. Uitgezonderd zijn installateurs/bedrijven die beschikken over een vergelijkbaar kwaliteitscertificaat, van een bepaalde Beoordelingsrichtlijn (BRL).

Krijgen alleen nieuwe installaties controles?
Nee, de inspecteurs controleren ook uitbreiding, vervanging en onderhoud van installaties.

Wat zijn de kosten voor de controles en wie betaalt dit?
De kosten van het beoordelingsbedrijf betaalt InstallQ. Echter, is naar aanleiding van een controle een hercontrole nodig, dan worden de kosten aan u doorberekend. Raadpleeg het kostenoverzicht van InstallQ.

Moet de installateur bij de controle zijn?
Ja, de werkverantwoordelijke (Technisch Beheerder), behoort bij de controle te zijn.

Kan het beoordelingsbedrijf mijn klant overnemen?
Nee, daarover is een verbod opgenomen in het contract tussen InstallQ en het beoordelingsbedrijf. Het bedrijf mag niet (gaan) werken voor uw klant.

Wat zijn de voordelen van een bedrijfsbezoek of kwaliteitscontrole?
Voldoet uw werk aan bepaalde voorwaarden, dan heeft uw werk aantoonbaar kwaliteit. We kunnen ook verbeteringen zien. Voor u kan dat leiden tot extra opdrachten.

Stel: mijn installatie vertoont gebreken. Vertelt u dit aan mijn klant?
Nee. Gebreken bespreekt de controleur alleen met u. Dat is ook zo afgesproken. Wij stellen u in de gelegenheid gebreken te herstellen. Uitzondering hierop is een gevaarlijke situatie. Die moet u overleggen met uw opdrachtgever. Doet u dat niet, dan heeft de controleur een meldplicht bij uw klant.

Hoe stuur ik mijn documenten? Schriftelijk of per e-mail?
Onze voorkeur heeft e-mail.

Wat is de doorlooptijd van een kwaliteitscontrole?
Na uw opgave van werken bij InstallQ, streven we naar een doorlooptijd van tien weken. Een en ander hangt samen met uw agenda en die van het beoordelingsbedrijf.

Legt InstallQ ook sancties op?
Ja, de volgende sancties zijn mogelijk:

 • Verwijdering uit het openbare register echteinstallateur.nl
  Bijvoorbeeld omdat de installateur geen werkzaamheden meer uitvoert of omdat controle niet (meer) mogelijk is.
 • Kosten hercontrole en/of administratie
  Het oordeel van een eerste kwaliteitscontrole luidt ‘afkeur’. De kosten van hercontrole en/of administratie brengt InstallQ in rekening bij het installatiebedrijf. Raadpleeg voor de kosten het tarievenblad van InstallQ.
 • Schorsing
  Een geschorst installatiebedrijf vermelden wij met naam en soort vergrijp op onze openbare registers. Een schorsing wordt bijvoorbeeld opgelegd als:
  o   u niet reageert binnen 13 weken na de eerste aanschrijving op ons verzoek tot opgave van werken, ondanks herhaaldelijk verzoek.
  o   u niet reageert op ons (herhaaldelijk) verzoek tot opheldering rondom (gedeeltelijke) afkeur van een uitgevoerd werk.
  o   na hercontrole opnieuw sprake is van ‘afkeur’ van het werk.
 • Doorhaling
  Uw erkenning vervalt. Dit vermelden wij op onze openbare registers. Een doorhaling passen wij bijvoorbeeld toe als de tekortkoming (nog) niet is verholpen na de schorsingsperiode. 
Top 5 veel gestelde vragen over PV-panelen

1. Wat zijn actuele ontwikkelingen op het gebied van PV-panelen?
Installaties met zonnepanelen (PV-installaties) staan volop in de belangstelling, onder meer van consumenten en de overheid. Een belangrijke reden is dat de eindgebruiker met PV-panelen zijn eigen duurzame energie kan opwekken. Zo kan de PV-installatie zichzelf op den duur terugverdienen.

De PV-installatie heeft ook grote belangstelling van brandweer en verzekeraars. Dit komt doordat op daken met zonnepanelen sinds een paar jaar relatief veel branden ontstaan. Natuurlijk omdat Nederland steeds meer daken met zonnepanelen heeft. Maar ook doordat de bijbehorende PV-installaties van de panelen niet altijd even deskundig zijn aangelegd.

Naar verwachting treedt in 2022 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De Wkb is ook van toepassing op PV-installaties in de nieuwbouw. De Wkb houdt onder meer in dat zowel de aannemer als de installateur de kwaliteit van de installaties en bouwwerken aantoonbaar moet maken. Zo behoort u als installateur een dossier aan te leggen. Ook behoort u de kwaliteit voor langere tijd te kunnen waarborgen. Dat dossier vormt een belangrijk onderdeel van de Wkb. De erkenningsregeling van InstallQ sluit hierop aan.

2. InstallQ heeft een erkenningsregeling zonnestroomsystemen. Wat houdt die regeling in?
Beschikt u over de InstallQ-erkenning Zonnestroomsystemen, dan voldoet u aan de geldende vakbekwaamheidseisen. U heeft aantoonbaar de benodigde kennis en vaardigheden om zonnepanelen en de daarbij horende installaties veilig aan te brengen volgens de geldende regelgeving en normen. Uw klant kan vertrouwen op de kwaliteit van uw werk.

3. Wat behandelt de huidige erkenningsregeling voor zonnestroomsystemen (PV-panelen)?
U kunt als installatiebedrijf erkend worden voor twee deelgebieden:

 • deelgebied 1: zonnestroomsystemen met een aansluitwaarde tot en met 3 x 25 Ampère en een maximaal AC-omvormersvermogen van 17kW. Eén van uw medewerkers (bijvoorbeeld de uitvoerder of de toezichthouder) dient diploma’s te hebben behaald op het gebied van het ontwerpen, installeren en monteren van zonnestroomsystemen. Daarbij beschikt de medewerker aantoonbaar over kennis en kunde op het gebied van elektrotechniek. Zo nodig kan de medewerker hiervoor een aanvullende geaccrediteerde opleiding volgen (te vinden op www.centraalregistertechniek.nl. Uw organisatie krijgt eens per 4 jaar een kwaliteitscontrole en 1 keer per jaar een technische kwaliteitscontrole op locatie.
 • deelgebied 2: zonnestroomsystemen met een aansluitwaarde groter dan 3 x 25 Ampère. Een bedrijf dat erkend is voor dit deelgebied, is automatisch ook erkend voor deelgebied 1. Voor dit deelgebied 2 behoort het installatiebedrijf ook een InstallQ-erkenning te hebben voor Elektra (laagspanningsinstallaties). Uw organisatie krijgt 1 keer per jaar een kwaliteitscontrole en een technische kwaliteitscontrole op locatie.

4. Moeten ik als PV-installateur over de erkenningsregeling zonnestroomsystemen beschikken?
Een erkenning is niet wettelijk verplicht, maar veel verzekeraars vragen naar een erkenning. U maakt de kwaliteit van uw werk aantoonbaar (zie punt 3). Bovenal kunt u veilig werken. Die veiligheid is onbetwist essentieel voor uzelf, collega’s of medewerkers, klant en directe omgeving.

5. Heb ik als PV-installateur ook zegelrecht nodig?
Voor het aansluiten van zonnestroomsystemen in de meterkast behoort u veilig en spanningsloos te werken. Wanneer u voor de werkzaamheden het zegel van de netbeheerder moet verbreken, kan dit alleen als u zegelrecht heeft. Voor het zegelrecht is een InstallQ-erkenning voor Elektra (laagspanningsinstallaties) vereist. De netbeheerders voeren vanaf 2021 meer controle uit bij recent aangesloten PV-installaties of het zegel gerechtigd is verbroken.

Top 7 meest gestelde vragen over cv-installaties

1. Hoe zit het met de wetgeving rondom cv-installaties?
Is werken aan cv-ketels uw vakgebied? Dan heeft u te maken met wettelijke eisen voor het verrichten van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties in verband met koolmonoxide. Per 1 april 2023 mogen alleen gecertificeerde bedrijven met aantoonbaar vakbekwame monteurs werken aan cv-installaties.

2. Waarom is er een wettelijke CO-certificeringsregeling?
Aanleiding is een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid uit 2015 over de gevaren van koolmonoxide bij cv-ketels. Hieruit blijkt dat het koolmonoxideprobleem groter is dan tot dan toe werd aangenomen. De onderzoeksraad concludeert dat het merendeel van de ongevallen met koolmonoxide betrekking heeft op moderne en goed onderhouden cv-ketels.

De overheid heeft de aanbevelingen van de raad overgenomen en ervoor gekozen om de werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties verplicht onder certificaat uit te laten voeren.

3. Om welke werkzaamheden gaat het precies?
Voor bepaalde, door de overheid aangewezen werkzaamheden, behoort u gecertificeerd te zijn volgens een door het Minister van Binnenlandse Zaken toegelaten certificatieschema. Deze werkzaamheden zijn:

 • het installeren en in bedrijfstellen van gebouwgebonden gasverbrandingsinstallaties en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas ten behoeve van ruimteverwarming en warm tapwater
 • reparaties en/of onderhoud aan, en het vervolgens weer in bedrijf stellen van bestaande gebouwgebonden gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgas-afvoervoorzieningen ten behoeve van ruimteverwarming en warmtapwater.

4. Wat zijn de gevolgen van de CO-certificering voor mij als installateur?
Om u goed te informeren over de CO-certificering, is in de installatiebranche een werkgroep opgericht. Daarin zitten InstallQ en partijen als het opleidings- en ontwikkelingsfonds OTIB en Techniek Nederland. Bij deze partijen kunt u terecht met veel van uw vragen. Sites met informatie over de CO-certificering zijn onder meer www.InstallQ.nl (in 9 stappen naar de CO-certificering), www.TechniekNederland.nl en www.Vakmanschapco.nl.

We attenderen u op een model kwaliteitshandboek van Installq op deze pagina onder BRL6000-25. Dit model is een handvat voor een beschijving van uw situatie.

5. Wat moet ik doen om een certificaat te behalen?
Om een certificaat te kunnen behalen, moet uw bedrijf voldoen aan de eisen van Beoordelingsrichtlijn 6000-25 (BRL6000-25) van InstallQ of andere wettelijk toegelaten certificatieschema’s. BRL6000-25 is beschikbaar via ISSO Open.

U begint met het behalen van een Bewijs van vakmanschap CO. Alle monteurs die bepaalde werkzaamheden uitvoeren, moeten dit bewijs behalen aansluitend bij de functie die zij vervullen en de werkzaamheden die zij uitvoeren (monteur of 1e monteur service & onderhoud, monteur of 1e monteur werktuigbouwkundige installaties).

U moet met goed gevolg een theorie- en praktijkexamen afleggen. Via www.vakmanschapco.nl kunt u kosteloos een zelftoets doen om te beoordelen of u voldoende kennis en kunde heeft voor het behalen van het examen.

6. Wat is de rol van InstallQ rondom de CO-certificering ?
Samen met andere partijen vertaalde InstallQ de nieuwe wettelijke bepalingen in het Bouwbesluit naar BRL6000-25. De titel van de BRL luidt: ‘Ontwerpen, installeren en beheren van installaties, deelgebied gebouwgebonden gasverbrandingtoestellen en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas’.

InstallQ.nl certificeert niet zelf voor de BRL6000-25; dat doen Certificerende Instellingen (CI’s) waarmee InstallQ een gebruiksovereenkomst heeft gesloten. Via InstallQ.nl informeert InstallQ u over de wijze waarop en door welke CI u zich kunt laten certificeren.

Gecertificeerde bedrijven en installateurs die in het bezit zijn van een Bewijs van vakmanschap CO, worden opgenomen in de kwaliteitsregisters CentraalRegisterTechniek.nl en de echteinstallateur.nl. Deze registers zijn door iedereen te raadplegen, waaronder opdrachtgevers en consumenten.

7. Wat zijn de kosten voor certificeren?
De kosten voor certificeren variëren per vakgebied en Certificerende Instelling (CI). Voor een goede indicatie verwijzen wij u naar de CI’s.

Veel gestelde vragen van (aankomende) EP-adviseurs
Ga naar deze pagina van Gebouwenergieprestatie voor veel gestelde vragen van EP-adviseurs. De vragen zijn beantwoord door NEN, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO), ISSO en InstallQ.