Bureau & Bestuur

Directie

Directeur van InstallQ is Tiffany Super. Zij is verantwoordelijk voor algemene zaken, waaronder bedrijfsvoering, technische zaken, ICT en de inhoud van de kwaliteitsregelingen. 

Relatiebeheer

Uw bedrijf krijgt eens in de vier jaar een bedrijfsbezoek van een InstallQ-medewerker. Wie en wat kunt kunt u op zo’n bezoek verwachten? Daarover leest u meer op de pagina Kwaliteitscontrole door InstallQ.

Secretariaat

Het secretariaat van InstallQ is, naast haar centrale administratieve taken, uw aanspreekpunt voor al uw vragen.

Naam Telefoonnummer

Marijke Litjens

Hoofd bedrijfsbureau
085 041 05 90

Anita Vonk

Voor uw vragen over erkenningen en facturen
085 041 05 90

Marjanne Verdoold

Voor uw vragen over erkenningen en facturen
085 041 05 90

Claudia Vijverberg

Voor uw vragen over installateursdagen en vakbladen.
085 041 05 90

Frances van den Bergh

Voor uw vragen over certificeren en accrediteren.  
085 041 05 90

Darlean Methorst

Voor uw vragen over inspecties en bedrijfsbezoeken.
085 041 05 90

Bestuur

Het bestuur van InstallQ is toezichthouder op het beleid van InstallQ. Zij ziet toe op de uitvoeringen van afspraken en de belangenbehartiging van stakeholders. Het bestuur bestaat uit acht leden.

Ed Nijpels

Onafhankelijk voorzitter

Wico Ankersmit

Namens gebruikers & voorschrijvers

Jelle Wildschut

Namens stakeholders

Bob Gieskens

Namens strategische partners

Jan Willemsen

Namens installatiesector groot (Techniek Nederland)

Bas van der Kallen

Namens netwerkbeheerders

Wim van Vreeswijk

Namens strategische partners

Judith van Heeswijk

Namens installatiesector klein (Techniek Nederland)