Bureau & Bestuur

Directie

De directie van InstallQ bestaat uit twee directeuren. Hans van den Berg is directeur Algemene Zaken. Hij is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van InstallQ. Wil van Ophem is directeur Technische Zaken. Hij gaat over de inhoud van de kwaliteitsregelingen en is verantwoordelijk voor ICT.

Relatiebeheer

Uw bedrijf krijgt eens in de vier jaar een bedrijfsbezoek van een InstallQ-medewerker. Wie en wat kunt kunt u op zo’n bezoek verwachten? Daarover leest u meer op de pagina Kwaliteitscontrole door InstallQ.

Secretariaat

Voor alle zaken rondom erkenningen en facturatie kunt u contact opnemen Elize van Til en Marjanne Verdoold. Voor vragen over certificering en accrediteren kunt u terecht bij Frances van den Bergh. Al uw vragen en verzoeken rondom inspecties, installateursdagen, bedrijfsbezoeken en vakbladen behandelt Marijke Litjens.

Bestuur

Het bestuur van InstallQ is toezichthouder op het beleid van InstallQ. Zij ziet toe op de uitvoeringen van afspraken en de belangenbehartiging van stakeholders. Het bestuur bestaat uit acht leden.