Commissies Examens

Examencommissies opleidingen en examens

Examencommissies opleidingen en examens

Ieder vakgebied in de energie- en installatiesector heeft een examencommissie. In de commissies zitten deskundigen op een bepaald vakgebied en partijen die betrokken zijn bij de installatiesector. Doel van de examencommissie is het opstellen en actueel houden van examenvragen en praktijktoetsen voor een bepaald vakgebied op basis van de door expertgroepen opgestelde functieprofielen en eindtermen.

Vakgebieden examencommisies VBC
Het merendeel van de examencommissies valt direct onder de Vakbekwaamheidscommissie (VBC) van Wij Techniek. Het gaat om VBC-examencommissies voor:

 • Bio-energie (haarden, kachels en rookkanalen)
 • Bio-energie (biomassa ketels)
 • Bodemenergie
 • Energie Service Specialist (ESS)
 • Noodverlichting
 • Natuurlijke koudemiddelen
 • Warmtepompen (U-bouw)
 • Warmtepompen (W-bouw)
 • Zonne-energie
 • Ventilatievoorzieningen
 • Gas-, Elektra- & Waterinstallaties
 • Gasverbrandingstoestellen & Koolmonoxidepreventie

De door de expertgroepen opgestelde functieprofielen en eindtermen maken onlosmakelijk onderdeel uit van de certificatie- en erkenningsregelingen van InstallQ.

Examencommissies InstallQ
Naast de examencommissies van de VBC heeft InstallQ voor een aantal vakgebieden zelf examencommissies. Deze vallen rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van InstallQ vallen. Dit zijn examencommissies voor:

 • Legionellapreventie
 • Energie Prestatie Advisering
 • Natuurlijke Koudemiddelen
 • Inspectieregelingen

De door de expertgroepen opgestelde functieprofielen en eindtermen maken onlosmakelijk onderdeel uit van de certificatie- en erkenningsregelingen van InstallQ. InstallQ is dan ook vertegenwoordigd in de VBC.

Taken examencommissies

 • Samen met de expertgroepen opstellen van eindtermen, toetsmatrijs, normering/toetsing, correctieprotocol.
 • Vaststellen en actueel houden van examenvragen.
 • Behandeling van klachten.
 • Evalueren examenresultaten.
 • Toezicht op opleidingen en cursusinstituten (accreditatie).
 • Verslaglegging naar de VBC of de CCvD.

Oproep
Bent u deskundig op een bepaald vakgebied en heeft u belangstelling om deel te nemen in een examencommissie, neem dan contact op met frances.vandenbergh@installq.nl