EVC-aanbieder

Home » Opleidingen, examens & bijscholing » EVC-aanbieder

Erkennen van Verworven Competenties (EVC)

U bent EVC-aanbieder. U wilt installateurs een Erkenning van Verworven Competenties (EVC) verlenen. Dat kan na accreditatie van uw aanbod. Is uw aanbod eenmaal geacrediteerd, dan kan de installateur bij u het EVC-traject volgen.

Verantwoordelijk voor installatiewerkzaamheden
U toetst installateurs met veel praktische ervaring. De installateur is al enige jaren binnen het bedrijf verantwoordelijk (technisch beheerder) voor installatiewerkzaamheden. Onder diens leiding:

  • worden installaties aangelegd
  • vindt onderhoud plaats
  • krijgen monteurs aansturing.

De installateur is verantwoordelijk voor het eindresultaat. Voor praktisch ieder project heeft de installateur een passende oplossing. En dat is bekend bij diens (eventuele) werkgever. Als EVC-aanbieder toetst u de installateur op onder meer eindtermen en praktijkprojecten. Met een EVC kan de installateur ook zónder diploma of examen bij InstallQ een erkenning aanvragen voor bijvoorbeeld gas, water of elektra.

EVC-standaard

Het EVC-traject verliep tot 1 december 2018 via Kenteq. Op basis van de Kenteq-werkwijze is een nieuwe EVC-standaard ontwikkeld door InstallQ, Techniek Nederland, Wij Techniek (voorheen Otib) en het Nationaal Kenniscentrum EVC. Deze herschreven EVC-standaard geldt voor alle aanvragen vanaf 1 december 2018. Het EVC-traject en de bestaande erkenningen verkregen via SEI/Sterkin blijven geldig, tenzij de examencommissie op het vakgebied anders beslist.

Naar uw accreditatie

Neem voor de accreditatie van uw EVC-aanbod contact op met het Nationaal Kenniscentrum EVC:


Downloads

Scorelijsten
Scorelijst accreditatie examen
Download
Scorelijst accreditatie opleiding
Download