EVC-aanbieder

Erkennen van Verworven Competenties (EVC)

U bent EVC-aanbieder. U wilt installateurs een Erkenning van Verworven Competenties (EVC) verlenen. Dat kan na accreditatie van uw aanbod. Is uw aanbod eenmaal geacrediteerd, dan kan de installateur bij u het EVC-traject volgen.

Verantwoordelijk voor installatiewerkzaamheden
U toetst installateurs met veel praktische ervaring. De installateur is al enige jaren binnen het bedrijf verantwoordelijk (technisch beheerder) voor installatiewerkzaamheden. Onder diens leiding:

  • worden installaties aangelegd
  • vindt onderhoud plaats
  • krijgen monteurs aansturing.
De installateur is verantwoordelijk voor het eindresultaat. Voor praktisch ieder project heeft de installateur een passende oplossing. En dat is bekend bij diens (eventuele) werkgever. Als EVC-aanbieder toetst u de installateur op onder meer eindtermen en praktijkprojecten. Met een EVC kan de installateur ook zónder diploma of examen bij InstallQ een erkenning aanvragen voor bijvoorbeeld gas, water of elektra.

Standaard voor de installatiesector

Het EVC-traject verliep tot 1 december 2018 via Kenteq. Op basis van de Kenteq-werkwijze is een nieuwe EVC-standaard ontwikkeld door InstallQ, Techniek Nederland, OTIB en kenniscentrum EVC. De bestaande erkenningen via Kenteq blijven geldig. De erkenningen van Kenteq en straks InstallQ blijven geldig tenzij de examencommissie op het vakgebied anders beslist.

In 4 stappen naar uw accreditatie

  1. U controleert zelf uw examen aan de hand van eindtermen en een controledocument. De eindtermen staan voor een bepaald kwaliteitsniveau. Hieraan moet uw examen minimaal voldoen.
  2. Download onderaan deze pagina de eindtermen en het controledocument.
  3. Stuur het controledocument compleet ingevuld naar frances.vandenbergh@installQ.nl met het aanvraagformulier.
  4. Bewaar alle documenten op uw eigen computer.


Aanvragen
examen

Aanvragen

Aanvragen opleiding

Aanvragen

Aanvragen bijscholing

Aanvragen