Afleversets

Home » Erkennen » Afleversets

Afleversets


Deze erkenning beslaat het gebied van afleversets gekoppeld aan warmtenetten en inpandig leidingwerk. Voor deze erkenning heeft u als installatiebedrijf ook een erkenning nodig voor de erkenning Watervoerende Warmteafgiftesystemen.

Watervoerende Verwarmingssystemen
De erkenning Afleversets is aanvullend op de erkenning Watervoerende Warmteafgiftesystemen als u ook wilt voldoen aan de eisen voor ontwerp, installatie, beheer, onderhoud, vervangen en/of reparatie van afleversets gekoppeld aan warmtenetten en het daarbijbehorend inpandige leidingwerk. De erkenning is voor zowel nieuwbouw als voor bestaande bouw.

Reden van deze erkenning
In het kader van de energietransitie worden in veel steden warmtenetten aangesloten. Installateurs zorgen daarbij veelal voor de aansluiting van de woninginstallatie op het warmtenet via een afleverset (het gedeelte achter de meter). Warmtebedrijven vinden het van belang dat de kwaliteit hiervan geborgd is. Om die reden is, op verzoek van waterbedrijven en Techniek Nederland, door InstallQ een erkenning opgesteld.

Doel van de erkenning
Met deze erkenning toont u aan te kunnen werken op kwalitatief goed niveau en volgens de betreffende eisen in onder meer het Bouwbesluit. De technische medewerkers zijn aantoonbaar deskundig op het gebied van Afleversets en Watervoerende Warmteafgiftesystemen. Eens in de zoveel tijd vinden externe kwaliteitscontroles plaats door onafhankelijke beoordelingsbedrijven en InstallQ. Dit geeft een gegrond vertrouwen bij (potentiële) opdrachtgevers.

Erkenningsregeling

Vakbekwaamheidseisen
Elk installatiebedrijf dat met een erkenning voor Afleverset aan de slag wil, moet naast de vakbekwaamheidseisen voor deze erkenning ook aan de vakbekwaamheidseisen van de erkenning Watervoerende Warmteafgiftesystemen voldoen. Vakmanschap Techniek heeft in samenwerking met de branche examens ontwikkeld die aansluiten op onze erkenningsregeling.
Aanmelden voor het aanvullende profiel Werkverantwoordelijke Afleverset kan bij Vakmanschap Afleverset.

Kosten erkenningsregeling

Voor de erkenningsregeling Afleverset zijn eenmalige en jaarlijkse kosten van toepassing. Raadpleeg hier het kostenoverzicht.

Inhoud erkenning
Een erkend installatiebedrijf geeft aan dat deze afleversets volgens het vereiste kwaliteitsniveau installeert, beheert, onderhoudt, vervangt en/of repareert. De regeling beschrijft:

  • het onderwerp van de regeling (hoofdstuk 2)
  • de eisen voor erkenning (hoofdstuk 3)
  • de eisen te stellen aan de installaties en documenten (hoofdstuk 4)
  • de eisen te stellen aan de werkzaamheden (hoofdstuk 5).

De regeling bevat onder meer:

  • outillagelijst vakdiscipline afleversets
  • model controlerapport vakdiscipline afleversets.

De erkenning voldoet aan de betreffende eisen in het Bouwbesluit en sluit aan op de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). Deze wet stelt onder meer bepaalde eisen aan vakbekwaamheid en gebouwdossier.

In 5 stappen naar uw erkenning

1. U behoort ten minste te voldoen aan de regeling en vakbekwaamheidseisen op uw vakgebied. Ook dient u te beschikken over de voorgeschreven gereedschappen, normen en eventuele handboeken.

2. Start de aanvraagprocedure via de blauwe button 'Aanvraag inschrijving bij InstallQ' hierboven. Bent u al reeds ingeschreven bij InstallQ, dan kunt u deze aanvraag doen via "MijnInstallQ"portaal. Doormiddel van het downloaden van het aanvraagformulier en deze samen met uw diploma's te uploaden in uw portaal.

3. U ontvangt een mail met het verzoek een nog een aantal documenten te uploaden. Hiervoor ontvangt u een éénmalig te gebruiken link.
4. Als uw aanvraag door het secretariaat in behandeling is genomen, ontvangt u hiervan een bevestigingsmail en neemt een van de buitendienstmedewerkers contact met u op voor het maken van een afspraak voor een bedrijfsbezoek.

5. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, wordt de erkenning verleend, ontvangt u een factuur en wordt u ingeschreven in de kwaliteitsregisters EchteInstallateur.nl en CentraalRegisterTechniek.nl.

Lees hier over de voordelen van een erkenning via InstallQ.

Nieuws

Wijzigingsblad BRL6000-25 geeft duidelijkheid over deelcertificering

Op 1 november 2023 is een Wijzigingsblad op de BRL 6000-25 in werking getreden. Dit Wijzigingsblad verschaft bedrijven meer duidelijkheid over deelcertificering. Bedrijven die bijvoorbeeld alleen installeren, of juist alleen onderhouden, komen ook in aanmerking voor een BRL 6000-25 certificering.

Stappenplan voor erkenningsregeling Watervoerende Warmteafgiftesystemen

Mede door de wijziging van het stelsel van erkenningsregelingen krijgt de Erkenning Watervoerende Warmteafgiftesystemen een belangrijke rol. Met deze erkenning toon je als vakman aan dat je op een vakkundige wijze watervoerende warmteafgiftesystemen kunt ontwerpen, installeren en onderhouden.

Erkenningsregeling Afleversets in spotlichten op installatiebeurs VSK

Tijdens de vakbeurs VSK 2024, die eerder deze maand plaatsvond, tekenden de brancheorganisaties Techniek Nederland en Energie-Nederland een samenwerkingsverband om warmtenetten te bevorderen. Zij vinden dat de ontwikkeling van duurzame warmtenetten meer vaart moet krijgen. De overeenkomst ‘Samenwerken aan de kwaliteit van duurzame warmtenetten’ kan daarin een belangrijke rol spelen.

Twee organisaties als eerst geaccrediteerd voor examen warmtepompinstallaties

Wasco Energie Centrum en Breman zijn de eerste organisaties die als exameninstelling door InstallQ zijn geaccrediteerd voor het examen warmtepomp. Dat wil zeggen dat zij installateurs aantoonbaar vakmanschap meegeven dat aansluit aan de branchevereisten.  Na het succesvol afleggen van het examen kunnen de installateurs bij InstallQ de erkenning voor het vakgebied van warmtepompinstallaties aanvragen.