InstallQ sluit aan op Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

16-03-2023

InstallQ sluit aan op Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

De kwaliteitsregelingen van InstallQ sluiten aan op de wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). Praktisch alle installatiebedrijven hebben te maken met de Wkb; variërend van gas- tot elektrotechniek en van warmtepompen tot ventilatie- en zonnestroomtechniek. 

Lage risicoklasse
Na vijf keer uitstel, treedt de Wkb vanaf 1 januari 2024 definitief (stapsgewijs) in werking. Eerst geldt de wet voor nieuwbouw en vergunningsplichtige werken in de laagste risicoklasse. Wil van Ophem, directeur InstallQ: ‘Onder de Wkb in de lage risicoklasse vallen bijvoorbeeld uitbouw of grote renovatie.’ Leidt deze eerste stap in het Wkb tot een hogere bouwkwaliteit, dan volgen de risicoklassen gemiddeld en hoog.

Voorbeelden
Voor de beeldvorming: van de werken valt rond de 80 procent in de laag-risicoklasse, 18 procent in de klasse gemiddeld risico en 2 procent in de klasse hoog risico. Onder de laag-risicoklasse vallen bijvoorbeeld eengezinswoningen, kleine utiliteit en eenvoudige bedrijfspanden. Onder de klasse gemiddeld en hoog vallen onder meer installaties in een operatiekamer of in de industriesector.

Projectdossier is cruciaal

Praktisch alle installatiebedrijven hebben te maken met de Wkb; variërend van gas- tot elektrotechniek en van warmtepompen tot ventilatie- en zonnestroomtechniek. Van Ophem: ‘Cruciaal bij de Wkb is het aantoonbaar maken van je werk en de kwaliteit daarvan. De nadruk van de Wkb ligt op het gebouwdossier. Daarin is installatiewerk een relatief klein onderdeel. Je behoort als installatiebedrijf je eigen projectdossiers op orde te hebben. Met een erkenning of certificering van InstallQ zit je al op de goede weg. Is je installatiebedrijf gecertificeerd en werk je in het lage-risicogebied, dan is je kwaliteit binnen de bestaande regelingen in feite al voldoende geborgd. Dit geldt in vergelijkbare mate voor erkende bedrijven.’

Checklist
‘Sins enige jaren is InstallQ bezig met de voorbereidingen op de Wkb,’ vervolgt Van Ophem. 'Zo hebben we een uniform model gereed met algemene teksten. Nu maken we per vakgebied en regeling een vertaalslag van de Wkb naar de technische eisen. Van groot belang voor de Wkb is dus een degelijke registratie van een project. InstallQ heeft checklists voor vrijwel alle regelingen. Dat maakt het maken van een projectdossier eenvoudiger. Installatiebedrijven die werken in de risicoklassen gemiddeld en hoog, doen er goed aan zich te laten certificeren. Dat is een passend kwaliteitsniveau voor die risicoklassen.’
 
Erkenningsregelingen 3.0 en Wkb
Met de vernieuwde erkenningsregelingen 3.0 zijn installatiebedrijven in veel facetten klaar voor de Wkb. De erkenningsregelingen 3.0 specificeren met name de vereiste vakbekwaamheid en diploma’s, gereedschappen en kalibratie en controle van werk. Bij InstallQ erkende bedrijven krijgen doorgaans een overgangstermijn van 15 maanden; daarna behoren de bedrijven aan de erkenningsregeling op hun vakgebied te voldoen.

Inhoud Wkb in een notendop
Als de Wkb in werking treedt, dan gaat het bouwtoezicht naar private controleurs. Maken aannemers of installatiebedrijven fouten, dan kunnen opdrachtgevers ze makkelijker aansprakelijk stellen dan nu het geval is. Dat is in een notendop de inhoud van de Wkb.

Einde discussie
De Wkb is op 14 mei 2019 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet stond jaren op de agenda. Zelden gaf een wetsontwerp zoveel discussie in de bouw- en installatiesector. Zo gaat de wet onder meer over aantoonbare kwaliteit en aansprakelijkheid; daar kunnen veel kosten mee gemoeid zijn.

Meer weten?