Wijzigingsblad BRL6000-25 geeft duidelijkheid over deelcertificering

29-04-2024

Wijzigingsblad BRL6000-25 geeft duidelijkheid over deelcertificering

Op 1 november 2023 is een Wijzigingsblad op de BRL 6000-25 in werking getreden. Dit Wijzigingsblad verschaft bedrijven meer duidelijkheid over deelcertificering. Bedrijven die bijvoorbeeld alleen installeren, of juist alleen onderhouden, komen ook in aanmerking voor een BRL 6000-25 certificering.

Achtergrond
Vanaf 1 april 2023 mogen alleen gecertificeerde installatiebedrijven en monteurs met een Bewijs van Vakmanschap CO nog bepaalde werkzaamheden uitvoeren aan gasinstallaties, rookgasafvoervoorzieningen of verbrandingsluchttoevoeren. Zowel bedrijven die deze monteurs in dienst hebben als zzp’ers die dergelijk werk uitvoeren, behoren te beschikken over een certificaat voor BRL6000-25 of een ander door het Ministerie van BZK toegelaten schema. Dit is een gevolg van het wettelijk stelsel voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. De wet staat in het Bouwbesluit en geldt sinds 1 oktober 2020.
 
Aanleiding Wijzigingsblad
De BRL6000-25 ‘Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas’ bleek in de praktijk vragen op te roepen. Want wat als je als installatiebedrijf alleen installeert, of alleen onderhoudt? Kun je dan wel gecertificeerd worden? Het antwoord hierop is dus ja!

Deelcertificering is mogelijk
Bedrijven kunnen zich certificeren voor:

  • deelgebied 1 ‘Gasverbrandingstoestellen en/of individuele verbrandingsluchttoevoer- en rookgasafvoervoorzieningen’ en/of
  • deelgebied 2 ‘Collectieve verbrandingsluchttoevoer en rookgasafvoervoorzieningen’.
Binnen deze deelgebieden kunnen bedrijven zich certificeren voor:

  • installeren en inbedrijfstellen (a1 + d1) en/of (a2 + d2), en/of
  • repareren en inbedrijfstellen (b1 + d1) en/of (b2 + d2), en/of
  • repareren, onderhouden en inbedrijfstellen (b1 + c1 + d1)
  • onderhouden en inbedrijfstellen CLV (c2 + d2).
  • E1 kan in combinatie met (a1 + d1) en/of (b1 + d1) en/of (b1 + c1 + d1), mits de certificaathouder een monteur in dienst heeft die minimaal als 1e monteur gekwalificeerd is.
Diverse deelcertificeringen zijn dus mogelijk, maar wel altijd in combinatie met inbedrijfstellen.

Werkzaamheden verplicht onder certificaat
Een bedrijf hoeft dus niet alle werkzaamheden in huis te hebben voor een BRL 6000-25 certificering. Wel zijn bedrijven verplicht om zich te certificeren voor de werkzaamheden die ze wel uitvoeren. Als het bedrijf de werkzaamheden uitvoert, moet dit onder certificaat gebeuren.

Geen consequenties voor huidig certificaat
Bedrijven die al eerder dan 1 november 2023 voor de BRL6000-25 gecertificeerd zijn, hoeven niets te doen. De certificatie-instelling zal het certificaat administratief aanpassen door het Wijzigingsblad toe te voegen. Bij bedrijven die na 1 november 2023 gecertificeerd zijn, staat het Wijzigingsblad al op het certificaat.

Beoordeling deelgebied reparatie
In november 2023 verscheen ook een interpretatie op de BRL 6000-25. Deze geeft meer duidelijkheid over de controle door de certificatie-instelling op het deelgebied ‘reparatie’. In de praktijk kan het voorkomen dat er geen specifieke reparatieprojecten te controleren zijn. Hiervoor is afgesproken dat ook de vervanging van onderdelen als reparatie kan worden gezien, en dat een controle op ‘reparatie’ dus ook in een onderhoudsproject kan gebeuren.

Nieuwe BRL6000-25
Binnenkort verschijnt de nieuwe BRL6000-25, waarin het interpretatieblad is geïntegreerd. Deze bevat de administratieve wijzigingen als gevolg van de invoering van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) ter vervanging van het Bouwbesluit 2012. InstallQ houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen en gevolgen.