BRL1201 Bliksembeveiliging bindend verklaard

30-04-2024

BRL1201 Bliksembeveiliging bindend verklaard

Op 1 april 2024 heeft het Bestuur van InstallQ de herziene versie van de BRL1201 ‘BliksemVeilig systeemcertificaat voor het ontwerpen, leveren, installeren, beheren, onderhouden en inspecteren van bliksembeveiligingsinstallaties’ bindend verklaard. Nieuwe certificaathouders moeten per deze datum voldoen aan de eisen van deze nieuwe versie. Bestaande certificaathouders kunnen vanaf dit moment werken met deze nieuwe versie en moeten uiterlijk 1 januari 2026 over een certificaat op basis van deze nieuwe versie beschikken.

Aanleiding
De BRL1201 van juli 2016 en het wijzigingsblad BRL 1201 van 15 maart 2018 waren aan een update toe. De vakgroep Bliksembeveiliging van Techniek Nederland had voorts de wens om de bestaande scope van de BRL van ontwerpen en installeren te verbreden met beheren, onderhouden en inspecteren. Een andere aanleiding voor de herziening was het herdefiniëren van de vakbekwaamheidseisen van de functies die bij bliksembeveiliging betrokken zijn. Dit gebeurde onder de vlag van de Vakbewaamheidscommissie.

Wijzigingen
Belangrijkste wijzigingen in de BRL1201 hebben te maken met:

  • Het toevoegen van de werkzaamheden beheren, onderhouden en inspecteren. Om in aanmerking te komen voor een certificaat moeten certificaathouders alle mogelijke werkzaamheden in huis hebben (al dan niet via een holding) en voldoen aan de eisen die de BRL hieraan stelt;
  • Vernieuwing van de hoofdstukken ‘Beheer van meet- en persmiddelen’ en ‘Vakbekwaamheidseisen’. De vakbekwaamheidseisen zijn voor alle onderscheiden functieniveaus inclusief de nieuwe functie van inspecteur, nieuw gedefinieerd via een examencommissie onder de vlag van de Vakbekwaamheidscommissie van WijTechniek;
  • Actualisatie van de lijst van technische begrippen.

Gevolgen voor certificaathouders
Nieuwe certificaathouders moeten per 1 april 2024 voldoen aan de eisen van deze aangepaste BRL. Bestaande certificaathouders krijgen een nieuw certificaat na een positieve vervolgcontrole volgens de nieuwe BRL. Reeds afgegeven certificaten op basis van de oude BRL blijven geldig tot 1 januari 2026. Vanwege de toevoeging van een nieuwe functie en de herschikking van vakbekwaamheidseisen voor de andere functies is deze overgangsperiode wat langer dan gebruikelijk.

Voor wat de vakbekwaamheidseisen betreft, is het verder belangrijk te weten dat:

  • De nieuwe functie deskundige, inspecteur ABO, vanaf 1 april 2024 nog maximaal 3 jaar zonder aantoonbare vakbekwaamheid mag worden aangewezen voor specifieke taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Daarbij zal er steekproefsgewijs controle en toezicht moeten worden gehouden op deze taken en werkzaamheden. Dit moet gebeuren door een persoon die ten minste de aantoonbare vakbekwaamheid bezit van een Engineer ABO of gelijkwaardig of hoger opleidingsniveau;
  • In de periode totdat de vakbekwaamheid van de inspecteur ABO kan worden aangetoond, moet deze persoon minimaal beschikken over MBO-niveau 3 werk- en denkniveau en een bewijs dat hij kennis heeft over het vakgebied vanuit de laatste stand der techniek;
  • Voor andere deskundigen kunnen bestaande diploma’s worden gebruikt. Voor de functie Monteur aarding, bliksemoverspanningsbeveiliging mogen die diploma’s niet ouder zijn dan 5 jaar.

Meer informatie
De nieuwe BRL1201 Bliksembeveiliging zal worden gepubliceerd op de website van InstallQ en is voor iedereen kosteloos te downloaden. Binnenkort zal de nieuwe versie ook via ISSO Open te raadplegen zijn.

Techniek Nederland geeft aan dat ze medio juni een vragenuurtje over de herziene BRL voor leden en niet leden zal organiseren. De branchevereniging zal de datum en het programma binnenkort via haar communicatiekanalen bekend maken.