Watervoerende Warmteafgiftesystemen

Home » Erkennen » Watervoerende Warmteafgiftesystemen

Watervoerende Warmteafgiftesystemen


Mede door de wijziging van het stelsel van erkenningsregelingen krijgt de Erkenning Watervoerende Warmteafgiftesystemen een belangrijke rol. Bij deze erkenning is het van belang dat je de warmte vanuit de bron zo goed mogelijk over de ruimtes kunt verdelen, en het pand zo effectief mogelijk verwarmt via afgiftesystemen als vloerverwarming, radiatoren, convectoren, enzovoorts.

Inhoud van deze erkenningsregeling
Met deze erkenning toon je als vakman aan dat je op een vakkundige wijze watervoerende warmteafgiftesystemen kunt ontwerpen, installeren en onderhouden. 

Deze erkenningsregeling sluit ook goed aan op bijvoorbeeld de wettelijk verplichte CO-certificering (BRL6000-25) voor het aansluiten van cv-installaties, maar ook op de InstallQ erkenningsregelingen voor warmtepompen of andere warmtebronnen. 

Waterzijdig inregelen
De regeling betreft zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Onderdeel van de regeling Watervoerende Warmteafgiftesystemen, is waterzijdig inregelen, zoals bepaald in de recent ingevoerde Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Via het waterzijdig inregelen van een (bestaand) cv-systeem zorg je als installateur voor een energiebesparing en daardoor voor een lagere energierekening bij de klant. Daarom is waterzijdig inregelen een onmisbaar onderdeel in de erkenning voor watervoerende warmteafgiftesystemen.

Afleversets
Sluit je ook een watervoerend systeem aan op een warmtenet, dan behoor je ook een erkenning te hebben via de erkenningsregeling Afleversets.

Doel van de erkenning
Met deze erkenning toon je aan te kunnen werken op kwalitatief goed niveau en volgens de betreffende eisen. De technische medewerkers zijn aantoonbaar deskundig op het gebied van Watervoerende Warmteafgiftesystemen. Eens in de zoveel tijd vinden externe kwaliteitscontroles plaats door onafhankelijke beoordelingsbedrijven en InstallQ. Dit geeft een gegrond vertrouwen bij (potentiële) opdrachtgevers.

Gevolgen erkenningshouders REGT, EVI-OVW en EVI-V
De erkenningsregeling Watervoerende Warmteafgiftesystemen vervangt de erkenningsregelingen Onderhoud Gastoestellen (REGT), Onderhoud Verwarming- en Warmtapwaterinstallaties (EVI-OVW) en Verwarmingsinstallaties (EVI-V). Installateurs die nu nog erkend zijn voor deze erkenningen, behoren op korte termijn te kunnen werken volgens deze nieuwe erkenningsregeling en/of gecertificeerd te zijn voor Beoordelingsrichtlijn (BRL)6000-25. Heeft je bedrijf op dit moment al de erkenning voor Watervoerende Warmteafgiftesystemen maar voldoe je voor 31 december 2024 niet aan de huidige vakbekwaamheidseisen (zie informatie hiernaast) dan wordt de erkenning beëindigd.

Erkenningsregeling Watervoerende Warmteafgiftesystemen
Lees in de documenten meer over de inhoud van de regeling.

Beschikt u over aangewezen diploma's
De Vakbekwaamheidscommissie (VBC) heeft de eindtermen vastgesteld waaraan de vakbekwaamheid van de werkverantwoordelijke voor deze erkenningsregeling minimaal moet voldoen. Check op de website of jouw behaalde diploma’s op de door VBC vastgestelde diplomalijst staan. Voldoet jouw diploma en wil je de bestaande erkenning behouden? Upload dan jouw diploma voor 31 december 2024 in het portaal Mijn InstallQ. Dan zorgen wij dat je de erkenning Watervoerende Warmteafgiftesystemen kunt behouden. Voeg daarbij ook het ingevulde formulier dat eveneens in de portaal van Mijn InstallQ te downloaden is.

Exclusief waterzijdig inregelen
Voldoet jouw diploma, maar geldt deze voor werkzaamheden exclusief waterzijdig inregelen? Dan kun je alsnog het ‘Vakmanschap inregelen’ behalen door de vakmanschapsroute te doorlopen. Ga aan de slag en lees meer hierover op de website: https://vakmanschapinregelen.nl/. Heb je alle stappen doorlopen dan ontvang je een bewijs van vakmanschap. Upload vervolgens dit bewijs van vakmanschap én jouw diploma voor 31 december 2024 op het portaal Mijn InstallQ om de erkenning Watervoerende Warmteafgiftesystemen te behouden. Voeg daarbij ook het ingevulde formulier, dat in het portaal van Mijn InstallQ te downloaden is.
 
Staat jouw diploma niet op de lijst?
Dan zijn er twee opties:
1.     Misschien komt u dan in aanmerking voor de Erkenning van eerder Verworven Competenties-traject (EVC-traject). Lees meer hierover op: https://vigor.nl/referenties/installq
2.     Behaal het diploma Vakbekwaamheid Verwarmingsinstallatie via TEQnl: https://teqnl.nl/vakbekwaamheid-verwarmingsinstallaties
Subsidie aanvragen?
Via WijTechniek is er een subsidie beschikbaar voor het volgen van zowel een EVC-traject als een scholingstraject: https://www.wij-techniek.nl/tegemoetkoming/

Kosten voor de erkenning
Voor de erkenning Watervoerende Warmteafgiftesystemen zijn eenmalige en jaarlijkse kosten van toepassing. Raadpleeg hier het kostenoverzicht.

Download hier de flyer Stappenplan voor de erkenning Watervoerende Warmteafgiftesystemen.

In 5 stappen naar uw erkenning

1. U behoort ten minste te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen op uw vakgebied. U dient te beschikken over de voorgeschreven gereedschappen, normen en eventuele handboeken.

2. Start de aanvraagprocedure via de blauwe button 'Aanvraag inschrijving bij InstallQ' hierboven. Bent u al reeds ingeschreven bij InstallQ, dan kunt u deze aanvraag doen via "MijnInstallQ"portaal. Doormiddel van het downloaden van het aanvraagformulier en deze samen met uw diploma's te uploaden in uw portaal.

3. U ontvangt een mail met het verzoek een nog een aantal documenten te uploaden. Hiervoor ontvangt u een éénmalig te gebruiken link.
4. Als uw aanvraag door het secretariaat in behandeling is genomen, ontvangt u hiervan een bevestigingsmail en neemt een van de buitendienstmedewerkers contact met u op voor het maken van een afspraak voor een bedrijfsbezoek.

5. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, wordt de erkenning verleend, ontvangt u een factuur en wordt u ingeschreven in de kwaliteitsregisters EchteInstallateur.nl en CentraalRegisterTechniek.nl.

Lees hier over de voordelen van een erkenning via InstallQ.

Nieuws

Wijzigingsblad BRL6000-25 geeft duidelijkheid over deelcertificering

Op 1 november 2023 is een Wijzigingsblad op de BRL 6000-25 in werking getreden. Dit Wijzigingsblad verschaft bedrijven meer duidelijkheid over deelcertificering. Bedrijven die bijvoorbeeld alleen installeren, of juist alleen onderhouden, komen ook in aanmerking voor een BRL 6000-25 certificering.

Stappenplan voor erkenningsregeling Watervoerende Warmteafgiftesystemen

Mede door de wijziging van het stelsel van erkenningsregelingen krijgt de Erkenning Watervoerende Warmteafgiftesystemen een belangrijke rol. Met deze erkenning toon je als vakman aan dat je op een vakkundige wijze watervoerende warmteafgiftesystemen kunt ontwerpen, installeren en onderhouden.

Erkenningsregeling Afleversets in spotlichten op installatiebeurs VSK

Tijdens de vakbeurs VSK 2024, die eerder deze maand plaatsvond, tekenden de brancheorganisaties Techniek Nederland en Energie-Nederland een samenwerkingsverband om warmtenetten te bevorderen. Zij vinden dat de ontwikkeling van duurzame warmtenetten meer vaart moet krijgen. De overeenkomst ‘Samenwerken aan de kwaliteit van duurzame warmtenetten’ kan daarin een belangrijke rol spelen.

Twee organisaties als eerst geaccrediteerd voor examen warmtepompinstallaties

Wasco Energie Centrum en Breman zijn de eerste organisaties die als exameninstelling door InstallQ zijn geaccrediteerd voor het examen warmtepomp. Dat wil zeggen dat zij installateurs aantoonbaar vakmanschap meegeven dat aansluit aan de branchevereisten.  Na het succesvol afleggen van het examen kunnen de installateurs bij InstallQ de erkenning voor het vakgebied van warmtepompinstallaties aanvragen.