Gastechnische installaties

Home » Erkennen » Gastechnische installaties

Erkennen voor gastechnische installaties


Vanaf 1 januari 2022 mogen alleen gecertificeerde installatiebedrijven en monteurs met een Bewijs van Vakmanschap CO nog werkzaamheden uitvoeren aan gastoestellen. Voor de meeste bedrijven en/of zzp’ers die zich bezighouden met gastechnische installaties geldt dat zij zich moeten laten certificeren. Echter, voor bepaalde werkzaamheden volstaat een erkenning.

Voor welke werkzaamheden volstaat een erkenning?
De CO-certificering is NIET van toepassing op de gasleidingen en de warmte-afgiftesystemen. Zo zijn de bepalingen NIET van toepassing op gaskooktoestellen, gasfornuizen en gasverbrandingstoestellen in (plezier)vaartuigen, (recreatie)voertuigen en caravans. In die gevallen volstaat een erkenning.

Erkenningsregeling InstallQ Gastechnische Installaties
De erkenningsregeling van InstallQ sluit zo goed mogelijk aan bij de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb).

Kosten erkenningsregeling
Voor de erkenningsregeling Gastechnische installaties zijn eenmalige en jaarlijkse kosten van toepassing. Raadpleeg hier het kostenoverzicht.

Voor welke werkzaamheden gelden de verplichte CO-certificering?
Onder de CO-certificeringsregeling vallen het controleren en in bedrijfstellen van de cv-ketel en het warmwatertoestel zelf en de kanalen voor luchttoevoer en rookgasafvoer. Het gaat om verbrandingstoestellen met een nominaal vermogen tot 100 kW.

Specifiek

  • U kunt zich certificeren voor één of meer van de volgende deelgebieden:
    het installeren van gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen,
  • het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden aan bestaande gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen,
  • het uitvoeren van onderhoud aan bestaande gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen of rookgasafvoervoorzieningen,
  • het inbedrijf stellen en het vrijgeven voor gebruik van een gasverbrandingstoestel na werkzaamheden als bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 3. Lees hier meer.

In 6 stappen naar uw erkenning

1. U behoort ten minste te voldoen aan de regeling en vakbekwaamheidseisen op uw vakgebied. Ook dient u te beschikken over de voorgeschreven gereedschappen, normen en eventuele handboeken.

2. Vul het formulier in (via blauwe button 'Aanvragen of wijzigen' hierboven) en bewaar dit formulier op uw computer.

3. Sluit bij uw aanvraag:

  • een kopie van het uittreksel Kamer van Koophandel
  • een kopie van het vereiste vakdiploma of een bewijs van Elders Verworven Competenties (EVC).

4. Stuur alle documenten naar info@installq.nl of naar InstallQ, Postbus 7103, 2701 AC Zoetermeer. Bij een eerste inschrijving sturen wij u eenmalig een factuur voor een bedrijfsbezoek door InstallQ.

5. Een medewerker van InstallQ maakt met u een afspraak voor een kwaliteitscontrole. Hierna ontvangt u een factuur.  

6. Bij akkoord wordt u ingeschreven in ons kwaliteitsregister de echteinstallateur.nl.

Lees hier over de voordelen van een erkenning via InstallQ.