Gastechnische installaties

Home » Erkennen » Gastechnische installaties

Erkennen voor gastechnische installaties


Attentie: verplichte CO-certificering in aantocht
Vanaf 1 januari 2022 mogen alleen gecertificeerde installatiebedrijven en monteurs met een Bewijs van Vakmanschap CO nog werkzaamheden uitvoeren aan gasinstallaties. Lees hier meer.


Huidige regeling en vakbekwaamheidseisen InstallQ over gastechnische installaties
Deze erkenningsregeling van InstallQ sluit zo goed mogelijk aan bij de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb).

Kosten erkenningsregeling
Voor de erkenningsregeling Gastechnische installaties zijn eenmalige en jaarlijkse kosten van toepassing. Raadpleeg hier het kostenoverzicht.

Regeling en/of vakbekwaamheidseisen (verouderd)

In 6 stappen naar uw erkenning

1. U behoort ten minste te voldoen aan de regeling en vakbekwaamheidseisen op uw vakgebied. Ook dient u te beschikken over de voorgeschreven gereedschappen, normen en eventuele handboeken.

2. Vul het formulier in (via blauwe button 'Aanvragen of wijzigen' hierboven) en bewaar dit formulier op uw computer.

3. Sluit bij uw aanvraag:

  • een kopie van het uittreksel Kamer van Koophandel
  • een kopie van het vereiste vakdiploma of een bewijs van Elders Verworven Competenties (EVC).

4. Stuur alle documenten naar info@installq.nl of naar InstallQ, Postbus 7103, 2701 AC Zoetermeer. Bij een eerste inschrijving sturen wij u eenmalig een factuur voor een bedrijfsbezoek door InstallQ.

5. Een medewerker van InstallQ maakt met u een afspraak voor een kwaliteitscontrole. Hierna ontvangt u een factuur.  

6. Bij akkoord wordt u ingeschreven in onze kwaliteitsregisters QBISnl.nl en/of de echteinstallateur.nl.

Lees hier over de voordelen van een erkenning via InstallQ.