Nieuws

24-06-2019

Voorbereiden op Kwaliteitsregeling Koolmonoxidepreventie

Is werken aan cv-ketels uw vakgebied? Dan kunt u zich alvast gaan voorbereiden op de wettelijke certificeringsregeling voor installateurs van gasverbrandingstoestellen. De nieuwe wet is per 1 januari 2021 van kracht. Wat betekent deze wet voor u?

Wet definitief
Over de aankomende Kwaliteitsregeling Koolmonoxidepreventie is al veel bekend. Over deze wettelijke regeling spreekt de markt immers al jaren. De wet is op dinsdag 25 juni aangenomen door de Eerste Kamer en daarmee definitief. Per 1 januari 2021 mogen alleen gecertificeerde bedrijven met gediplomeerde monteurs werken aan cv-installaties. Vanaf 1 januari 2020 geldt nog een overgangsjaar tot 1 januari 2021.

Informatie over de wet
Wat betekent de wet precies en wat zijn voor u de gevolgen? Om u daarover goed te informeren, is in de installatiebranche een werkgroep opgericht. Daarin zitten InstallQ en partijen als het opleidings- en ontwikkelingsfond OTIB en Techniek Nederland. Bij deze partijen kunt u terecht met veel van uw vragen. InstallQ informeert u binnenkort over de technische vertaling van de wet in een kwaliteitsregeling.

Certificeren
Vanaf 1 januari 2021 mogen alleen gecertificeerde bedrijven en gediplomeerde cv-monteurs werken aan cv-installaties. Wat is certificeren eigenlijk?

Vakbekwaamheid
Een aantal zaken over de invulling van de wet weten we al. Zo is de vakbekwaamheid van de uitvoerend cv-monteur van groot belang: die moet met name bij de inbedrijfstelling van het toestel aantoonbaar zijn. De cv-monteur kan zijn of haar vakbekwaamheid controleren via een online-zelftoets op vakmanschapco.nl. De toets maakt duidelijk of voldaan wordt aan de technische eisen van de nieuwe regeling. Deze online toets is kosteloos.

Bijscholen
Heeft de cv-monteur onvoldoende kennis of kunde, dan kan die zich tot 1 januari 2021 laten bijscholen. Vanaf september 2019 is hiervoor een geaccrediteerde opleiding en bijscholing te volgen die aansluiten op de wettelijke certificeringsregeling. Geaccrediteerde opleiders staan straks in het openbare kwaliteitsregister QBISnl.nl.

Bewijs van Vakmanschap
Op vakmanschapco.nl staat ook een examineringstraject. Wilt u zich als organisatie certificeren voor het werken met gasverbrandingstoestellen, dan moet uw cv-monteur in het bezit zijn van het zogenaamde Bewijs van Vakmanschap. Dit bewijs krijgt de cv-monteur na het positief afronden van een theorietoets en een praktijkexamen, mede ontwikkeld door OTIB.

Vaak gestelde vragen
Via een pagina op TechniekNederland.nl vindt u een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden over onder meer certificering, vakbekwaamheid en bijscholing. Ook staat op de pagina een stappenplan (roadmap) naar de CO-certifiering.

Meer weten?