Gratis autostickers

22-05-2023

Gratis autostickers

Heeft u een erkenning of certificaat via InstallQ, vraag dan om een gratis autosticker bij het secretariaat van InstallQ. Hiermee maakt u uw kwaliteit zichtbaar voor potentiële opdrachtgevers.

Behalve de autosticker, kunt u gebruikmaken van het logo van InstallQ voor bijvoorbeeld uw site of offerte.

Gratis verkrijgbaar zijn 3 typen autostickers

A. Sticker met 'Aantoonbaar beter'
Bent u erkend of gecertificeerd installatiebedrijf, dan kunt u dit op uw bedrijfsauto laten zien met de autosticker 'aantoonbaar beter'. Opvallend is het groene vinkteken. Zeker weten dat u daarme de aandacht trekt van potentiële opdrachtgevers.

B. Sticker met 'Echteinstallateur.nl'
Met de sticker 'Echteinstallateur.nl, erkend door InstallQ' verwijst u potentiële opdrachtgevers naar de site waar u te vinden bent, te weten echteinstallateur.nl. Erkende en gecertifieerde bedrijven zijn inmiddels ook vindbaar in het kwaliteitsregister CentraalRegisterTechniek.nl.

C. Sticker voor de IBER-inspecteur
Op de sticker voor de IBER-inspecteur staat 'Aantoonbaar beter', met de toevoeging 'Inspecteur installaties'.Hoe bestelt u een autosticker?
Schrijf een e-mail naar secretariaat@installQ.nl met deze gegevens:

 1. Uw klantnummer bij InstallQ.
 2. De naam van uw beroep: IBER-inspecteur of installatiebedrijf.
 3. De gewenste sticker:

  • A. Sticker Aantoonbaar beter. 
  • B. Sticker Echteinstallateur.nl.
  • C. Sticker IBER-inspecteur.
 4. Het gewenste aantal stickers.

Het secretariaat stuurt de gratis sticker(s) naar het adres waarmee u bij InstallQ staat ingeschreven.

Logo InstallQ
Als InstallQ-erkend of -gecertificeerd bedrijf kunt u het InstallQ-logo ook digitaal of op drukwerk gebruiken, bijvoorbeeld op uw site of offerte. Het logo is verkrijgbaar in verschillende formaten.

 • Bent u erkend, dan kunt u het logo downloaden via Mijn InstallQ.
 • Heeft u via InstallQ een certificering, dan kunt u het logo opvragen via info@InstallQ.nl.

Attentie
U mag de autostickers en het logo alleen gebruiken onder bepaalde voorwaarden.

Vermelding op Echteinstallateur.nl en CentraalRegisterTechniek.nl
In principe staan alle via InstallQ erkende en gecertificeerde installatiebedrijven in de kwaliteitsregisters Echteinstallateur.nl en CentraalRegistertechniek.nl.