Onder de loep: gebruik InstallQ-logo

25-02-2020

Onder de loep: gebruik InstallQ-logo

U mag gebruikmaken van het InstallQ-logo als u beschikt over een geldige erkenning, certificering of accreditatie van InstallQ. Met het InstallQ-logo toont u aan te voldoen aan vastgestelde voorwaarden op een bepaald vakgebied.

Wat bekent het logo?
Het logo van InstallQ is een aantoonbaar bewijs van uw erkenning, certificering of accreditatie via InstallQ. Het logo staat voor de vakbekwaamheid, veiligheid en deskundigheid. Een opleiding of examen met het logo van InstallQ, voldoet aan door InstallQ gebruikte eindtermen. Het logo van InstallQ geeft een gefundeerd vertrouwen aan de klant, consument of de cursist.

Waarvoor gebruikt u het logo?
U kunt het InstallQ-logo onder andere gebruiken voor drukwerk (bijvoorbeeld briefpapier en enveloppen), uw site en uw auto. Kant-en-klare autostickers (ook met echteinstallateur.nl) kunt u als erkend installatiebedrijf of IBER-inspecteur bestellen via onze site.

Hoe mag u het logo gebruiken?

  1. Het logo mag u alleen gebruiken voor het onderdeel waarvoor u een erkenning, certificering of accreditatie heeft. Dat moet duidelijk zijn.
  2. U mag het logo alleen gebruiken in de originele opmaak en typografische uitvoering.
  3. U mag het InstallQ-logo gebruiken in zwart/wit of de originele kleurstelling van InstallQ (PMS 637 / PMS 631 / PMS 398).
  4. U mag het formaat van het InstallQ-logo aanpassen, met een minimum hoogte van 15 mm. Echter, de verhoudingen mag u niet veranderen.

Hoe komt u aan het logo?
Heeft u een erkenning van InstallQ, dan kunt u het logo downloaden via Mijn InstallQ. Heeft u via InstallQ een certificering of accreditatie, dan kunt u het logo opvragen via info@InstallQ.nl.

Wat is niet toegestaan?

  • Het is niet toegestaan het InstallQ-logo op te nemen in een ander logo of merk (tot een nieuwe combinatie).
  • Het installQ logo staat voor de bij u aanwezige kennis en kunde of voor een procescertificaat. U mag het logo niet voor een product gebruiken.
  • Het logo mag u alleen gebruiken zolang u beschikt over een geldige erkenning, certificering of accreditatie. Dus gedurende de duur van de kwalificatie.

Wanneer mag u geen InstallQ-logo meer gebruiken?
Krijgt u van InstallQ een mededeling van beëindiging, doorhaling of misbruik van uw erkenning, certificering of accreditatie? Dan bent u verplicht het logo binnen 15 werkdagen op al uw uitingen te verwijderen U bent daarvoor aansprakelijk als ingeschreven bij InstallQ (certificaathouder/erkenninghouder/instelling) of als rechtverkrijgende(n). Houdt u zich niet aan deze verplichting, dan maakt u inbreuk op het Benelux Merkenrecht. Het secretariaat van InstallQ is dan bevoegd passende maatregelen te nemen.