Veiligheid en kwaliteit voor werken met koudemiddelen

09-03-2020

Veiligheid en kwaliteit voor werken met koudemiddelen

Oprichting van centrale examencommissie bij InstallQ

Op verzoek van de belangrijkste Nederlandse brancheorganisaties in de koudetechniek, vertegenwoordigd in het nieuwe Netwerk Koude en Klimaattechniek, is door stichting InstallQ een examencommissie opgericht voor het werken met koudemiddelen. Dit bevordert de kwaliteit en veiligheid van toepassingen met (natuurlijke) koudemiddelen vanaf de opleiding en het examen.

Samenwerking leidt tot duidelijkheid
Met de oprichting van één examencommissie in Nederland wordt een belangrijke stap gezet in het vergelijkbaar en aantoonbaar maken van het vakmanschap van personen die werken met (natuurlijke) koudemiddelen, zoals ammoniak, CO2 en koolwaterstoffen. De samenwerking maakt een einde aan de verschillende eindtermen bij erkenningen of certificatieregelingen.

Inhoudelijke experts
Deelnemers van de nieuwe examencommissie zijn inhoudelijke experts van de betrokken organisaties. De examencommissie functioneert binnen de beheerstructuur van InstallQ voor het borgen van de kwaliteit van opleidingen en examens. Binnen deze structuur zijn diverse opleidings- en examencommissies voor verschillende vakdisciplines in de installatietechniek actief.

Bewijs van vakmanschap
De prioriteit van de examencommissie ligt bij het opstellen van uniforme en geactualiseerde eindtermen op basis van de in 2020 verwachte nieuwe richtlijnen voor (natuurlijke) koudemiddelen (PGS13, NPR7600 en NPR7601). Deze eindtermen vormen de basis voor (geactualiseerde) opleidingen en examens, die zullen leiden tot een bewijs van vakmanschap.

Centraal register
Te zijner tijd komen alle bewijzen van vakmanschap in een centraal register, waaronder het bewijs van vakmanschap voor het werken met natuurlijke koudemiddelen.