Nieuwe erkenningsregelingen voor gas, elektra en water

09-01-2020

Nieuwe erkenningsregelingen voor gas, elektra en water

InstallQ heeft drie erkenningen herschreven van het voormalige KvINL en Sterkin. Het gaat om de erkenningsregelingen voor gas, elektra en water. Deze erkenningsregeling van InstallQ sluiten zo goed mogelijk aan bij de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). Op termijn volgen ook andere erkenningsregelingen van InstallQ.

Eerstvolgende is erkenningsregeling voor zonnepanelen
De erkenningen voor gas, water en elektra (laagspanningsinstallaties) zijn de eerste erkenningen in het nieuwe format van InstallQ. Fasegewijs past InstallQ ook de erkenningsregelingen van andere vakgebieden aan, waaronder die voor zonnepanelen, riolering, warmtepompen, verwarming en dakbedekking.

Overschakelen op nieuwe regelingen
Alle nieuwe aanvragen voor een erkenning voor gas, water en/of elektra worden vanaf 1 december 2019 beoordeeld op basis van de nieuwe InstallQ-erkenningsregelingen. Voor de huidige erkenningshouders verandert er op korte termijn niets en geldt er een overgangsregeling tot 1 januari 2021. Tot die tijd (de overgangsperiode) kunnen deze installatiebedrijven overschakelen op de nieuwe InstallQ-erkenningsregelingen.

Huidige erkenningshouders
De huidige erkenningshouders gas, water en elektra krijgen begin 2020 nadere informatie over de verschillen tussen de oude en nieuwe regelingen en wat dit betekent voor hun huidige erkenning(en).

Openbare kritiekrondes
Op de nieuwe erkenningsregelingen heeft de markt kunnen reageren in openbare kritiekrondes. De kritieken zijn beoordeeld en zonodig in de regelingen verwerkt. Vervolgens zijn de nieuwe regelingen en bijbehorende reglementen vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen en het bestuur van InstallQ. InstallQ werkt in de komende periode aan opschaling van haar organisatie. Zo worden onder de nieuwe erkenningsregelingen meer bedrijven aan controles onderworpen.

Nadere informatie
Ga voor de nieuwe erkenningsregelingen naar de volgende pagina’s: