Kwaliteitscontrole op uitgevoerd werk

18-03-2021

Kwaliteitscontrole op uitgevoerd werk

InstallQ-bedrijven hebben jaarlijks te maken met een kwaliteitscontrole op uitgevoerd werk. Waarvoor dient zo’n controle en wat houdt het in?

Wat is het doel van een kwaliteitscontrole?
Met de kwaliteitscontrole van uw werk, toetsen we de praktijk aan de inhoud van de erkenning. Zo is uw erkenning niet alleen een papieren registratie. U toont aan (nog steeds) te voldoen aan alle gestelde voorwaarden van een regeling. Het is een bevestiging van uw kwaliteit, kunde en veiligheid (door een onafhankelijke partij). In 2021 kregen circa 1.750 InstallQ-installatiebedrijven een kwaliteitscontrole.

Wat zijn de voordelen van een kwaliteitscontrole?
Een kwaliteitscontrole geeft uw opdrachtgever extra vertrouwen in uw erkenning. Daarbij krijgt u van iedere controle een rapport. In dit rapport staan vaak waardevolle tips om uw werk te verbeteren. Voor u kan dat leiden tot extra opdrachten.

Voormalig KvINL of Sterkin-erkenning?
Had u voorheen een KvINL-erkenning, dan is die kwaliteitscontrole nieuw. Had u een Sterkin-erkenning, dan bent u bekend met de kwaliteitscontroles.

InstallQ-installatiebedrijven scoren goed
In 2021 kregen circa 1.750 InstallQ-installatiebedrijven een kwaliteitscontrole. In 2020 zijn - ondanks de coronamaatregelen - 1.300 kwaliteitscontroles uitgevoerd bij InstallQ-erkende installatiebedrijven. Hiervan is 90% goedgekeurd. Dit betekent dat een grote meerderheid van onze erkenningshouders kwalitatief uitstekend werk levert. 8 procent voldeed ten dele, 2 procent is afgekeurd. Hiervan is uiteindelijk 2 procent van de erkenningen doorgehaald vanwege onvoldoende kwaliteit.

Voor welke erkenningen gelden kwaliteitscontroles?
Het gaat om erkenningen op de volgende vakgebieden:

Erkenningen van installQ sluiten zo goed als mogeliijk aan bij de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Meer weten?