Kennisplatform speciaal voor gecertificeerde energie-adviseurs

29-03-2021

Kennisplatform speciaal voor gecertificeerde energie-adviseurs

Voor EP-adviseurs is het EPA-platform een noodzakelijk werkinstrument. Zo blijven de adviseurs onder meer op de hoogte van interpretaties van de opnameprotocollen. Het platform is voorbehouden aan gecertificeerde EP-adviseurs.

Toegang tot EP-adviesplatform is uniek
Uitsluitend adviseurs gecertificeerd voor BRL9500 krijgen automatisch en kosteloos toegang tot het energieprestatieadviesplatform (EPA-platform).

Noodzakelijk werkinstrument
Via het platform blijven de adviseurs onder meer op de hoogte van interpretaties van de opnameprotocollen. Die interpretaties kunnen adviseurs direct toepassen in hun werk, waardoor (onnodige) kritieke afwijkingen worden voorkomen. Mede om dergelijke redenen wordt de adviseurs dringend verzocht om actief deel te nemen aan het EPA-platform.

Meerwaarde EP-adviesplatform
Via het EPA-platform kan de EP-adviseur:

  • op de hoogte blijven van onder meer interpretaties van opnameprotocollen
  • te allen tijden vragen stellen aan een expertteam van deskundigen
  • een lijst met veelgestelde vragen raadplegen, onder meer over:
  • het maken van energielabels
  • de energie-index voor woningen en gebouwen
  • bestaande en nieuwe methodiek
  • interpretatie van BRL-en en opnameprotocollen
  • direct toegang krijgen tot volledige ISSO-publicaties rondom energie-prestatieadvies, compleet met een toelichting van FedEC-adviseurs
  • zich aanmelden voor een nieuwsbrief met ontwikkelingen op hun vakgebied.

KEGO nieuwe eigenaar EPA-platform
Het kennisplatform voor energieprestatieadviseurs - in 2017 opgericht door FedEC - is sinds 1 juli 2020 eigendom van Kenniscentrum Energieprestatie Gebouwde Omgeving (KEGO). De stichting KEGO wordt gevormd door FedEC, Kennisinstituut ISSO, Associatie van Energie Prestatie Adviseurs (AvEPA) en InstallQ.

Toename van EPA-adviseurs
Met dit consortium aan nieuwe eigenaren krijgt www.epa-adviesplatform.nl een breder draagvlak. Dat is zinvol, want per 1 januari 2021 is de toepassing van de NTA 8800-methodiek wettelijk verplicht. Daarmee nemen de vragen van adviseurs rondom energieprestatie beslist toe. De vragen worden beantwoord door een expertteam van deskundigen afkomstig van FedEC, ISSO, AvEPA en InstallQ.

Bestuur

Het bestuur van stichting KEGO bestaat uit Michel Verkerk van ISSO, Isabelle Sternheim van FedEC, Hugo Breuers van AvEPA en Aart de Geus namens InstallQ.