Kennisplatform voor energie-adviseurs

01-07-2020

Kennisplatform voor energie-adviseurs

De site www.epa-adviesplatform.nl is speciaal voor EPA-adviseurs. Op het platform staan onder meer nieuwe en bestaande bepalingsmethode voor woningen en gebouwen. Adviseurs hebben die nodig bij hun werkzaamheden voor het opstellen van energie-indexen en-labels. Sinds de zomer van 2020 heeft de site een nieuwe eigenaar.

KEGO nieuwe eigenaar
Het kennisplatform voor energie-adviseurs - in 2017 opgericht door FedEC - is sinds 1 juli 2020 eigendom van Kenniscentrum Energieprestatie Gebouwde Omgeving (KEGO). De stichting KEGO wordt gevormd door FedEC, Kennisinstituut ISSO, Associatie van Energie Prestatie Adviseurs (AvEPA) en InstallQ.

Toename van EPA-adviseurs
Met dit consortium aan nieuwe eigenaren krijgt www.epa-adviesplatform.nl een breder draagvlak. Dat is zinvol, want per 1 januari 2021 is de toepassing van de NTA 8800-methodiek wettelijk verplicht. Daarmee nemen de vragen van adviseurs rondom energieprestatie beslist toe. Alle vragen worden voortaan beantwoord door een expertteam van deskundigen afkomstig van FedEC, ISSO, AvEPA en InstallQ.

Vraagbaak over energieprestatie
Bezoekers van de site kunnen zich aanmelden voor een nieuwsbrief met ontwikkelingen op het vakgebied van de energie-adviseur. Adviseurs met een EPA-nummer hebben toegang tot alle kennis op de site. Zo staan op www.epa-adviesplatform.nl onder meer vragen van EPA-adviseurs in woningen en utiliteit (EPA-W en EPA-U). De vragen gaan onder meer over:

  • het maken van energielabels
  • de energie-index voor woningen en gebouwen
  • bestaande en nieuwe methodiek
  • interpretatie van BRL-en en opnameprotocollen.
Daarnaast krijgen de EPA-adviseurs direct toegang tot volledige ISSO-publicaties rondom energie-prestatieadvies, compleet met een toelichting van FedEC-adviseurs.

Bestuur
Het bestuur van stichting KEGO bestaat uit Michel Verkerk van ISSO, Isabelle Sternheim van FedEC, Hugo Breuers van AvEPA en Wil van Ophem van InstallQ.