Uitkomst landelijke enquête energieprestatie-adviseurs

06-04-2021

Uitkomst landelijke enquête energieprestatie-adviseurs

Bijna 80 procent van de voormalig EPA-adviseurs die nog niet vakbekwaam zijn onder het nieuwe EPG-stelsel, wil zich nog bijscholen tot EP-adviseur. Dit blijkt uit de landelijke enquête ‘energieprestatie van gebouwen’ van RVO, NEN, ISSO en InstallQ onder circa 500 voormalig EPA-adviseurs.

Grote groep bekwaamt zich nog
De enquête laat ook zien dat ruim de helft van de geënquêteerden de bijscholing al succesvol heeft doorlopen. Een andere grote groep zit op dit moment in het traject richting vakbekwaam EP-adviseur. Sommige respondenten die nog niet zijn gestart met bijscholing, wachten tot zij fysiek examen kunnen doen.

80 procent blijft EP-adviseur
De enquête, afgenomen in maart, is door 495 respondenten ingevuld. 52% van de respondenten is nu al vakbekwaam, waarvan 85% aangeeft zich te willen richten op de woningbouw - basisopname. Bijna 70% van de nog niet vakbekwame respondenten heeft één of meer examens afgenomen. Circa 80% van de voormalig EPA-adviseurs die nog niet vakbekwaam zijn, wil EP-adviseur blijven onder het nieuwe stelsel. Zij zullen zich in een later stadium bekwamen. 70% van hen heeft al één of meer examens afgenomen. 

Fysiek examineren gewenst
Geënquêteerden die nog niet zijn begonnen met bijscholing en examinering, geven het vaakst de reden op dat zij wachten tot fysiek examineren mogelijk is. Fysiek examineren is ook binnen de huidige coronamaatregelen sinds enige weken weer mogelijk. Voor het aanmelden en examendata kunnen kandidaten terecht op www.cito.nl en www.examenpark.nl.

Blijvende aandacht voor examens
De faciliterende organisaties RVO, NEN, ISSO en InstallQ spelen ook in op de negatieve feedback van de respondenten. Daarmee kunnen zij adviseurs beter ondersteuning bieden in de nabije toekomst. Zo geven enkele respondenten aan dat de kwaliteit van examens beter kan. De kwaliteit en de kwantiteit van de examens blijft onder de aandacht van de vier partijen.

Verbeteringen examens tot dusver
Eind 2021 zijn de examens kwalitatief verbeterd, wat de slagingspercentages deed stijgen. Verder zijn inhoudelijke fouten in toetsen met terugwerkende kracht goed gerekend voor kandidaten die examens met errata hadden afgenomen. Ook is een overgangsregeling ingesteld, die mogelijk maakt dat mensen die nog bezig zijn met bijscholing in bepaalde situaties toch een opname mogen doen. Deze regeling geldt tot 1 juli 2021.

Meer weten?