Bindend verklaard en beschikbaar: vernieuwde erkenning Zonnestroomsystemen

17-02-2021

Bindend verklaard en beschikbaar: vernieuwde erkenning Zonnestroomsystemen

Per 1 januari 2021 is de vernieuwde erkenning Zonnestroomsystemen bindend verklaard door het bestuur van InstallQ en daarmee van kracht. De erkenningsregeling beantwoordt aan de vraag uit de markt naar aantoonbare kwaliteit en het plaatsen daarvan.

Voor wie?
Voor installatiebedrijven werkzaam in zonnestroomsystemen.

Wat behandelt de erkenning?
De erkenningsregeling Zonnestroomsystemen beschrijft de eisen voor het ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden van fotovoltaïsche zonne-energiesystemen.

Welke onderwerpen staan in de erkenning?
De erkenning beschrijft onder meer de volgende onderwerpen:

  • eisen aan het installatiebedrijf en de (externe) uitvoerders
  • beheersing van vakbekwaamheid van het technisch personeel
  • benodigd outillage (gereedschap)
  • eisen aan de werkzaamheden
  • ontwerpen, installeren, onderhouden van zonnestroomsystemen
  • controle, rapportage, onderhoudsschema en projectdossier.

Twee deelgebieden
In de erkenningsregeling wordt rekening gehouden met de grote variatie in omvang en complexiteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Zo geldt een aantal eisen alleen voor zonnestroomsystemen met een aansluitwaarde groter dan 3 x 25 Ampère. Daarom kan het installatiebedrijf erkend worden voor twee deelgebieden:

  • Zonnestroomsystemen Klein: deelgebied 1: zonnestroomsystemen met een aansluitwaarde tot en met 3 x 25 Ampère en een maximaal AC-omvormersvermogen van 17kW;
  • Zonnestroomsystemen Groot: deelgebied 2: zonnestroomsystemen met een aansluitwaarde groter dan 3 x 25 Ampère. Een bedrijf dat erkend is voor dit deelgebied, is automatisch ook erkend voor deelgebied 1. Voor dit deelgebied 2 behoort het installatiebedrijf ook een InstallQ erkenning te hebben voor Elektra (laagspanningsinstallaties).

Installatiebedrijf zónder diploma op het gebied van Elektrotechniek
Voor de erkenning Zonnestroomsystemen Klein dient binnen het bedrijf aantoonbare kennis en kunde aanwezig te zijn op het gebied van Elektrotechniek. Het bedrijf kan een aanvullende opleiding laten volgen (door onder meer de uitvoerder of de toezichthouder) bij een InstallQ-geaccrediteerde opleider voor Zonnestroom, waaronder:

Vanaf medio mei is naar verwachting een geaccrediteerd examen af te leggen.

Aanleiding vernieuwing
De markt verlangt goede, dan wel aantoonbare kwaliteit van zonnestroomsystemen en het plaatsen daarvan. Daaraan beantwoordt deze vernieuwde erkeningsregeling. Meegenomen zijn ervaringen vanuit incidenten en ontwikkelingen rondom zonnestroomsystemen, het ontwerp, de toepassing en het onderhoud. De vernieuwde erkenning sluit zoveel als mogelijk aan op de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb).

Belangrijkste aanpassingen
Met name de vakbekwaamheidseisen zijn aangepast. Ook wordt het installatiebedrijf (vaker) gecontroleerd. Hierdoor worden veiligheid en kwaliteit beter gewaarborgd.

Zo krijgt het erkende bedrijf voor het deelgebied tot en met 3 x 25 Ampère minimaal éénmaal per vier jaar een organisatie- en een technische kwaliteitscontrole van InstallQ. Voor het deelgebied groter dan 3 x 25 Ampère krijgt het erkende bedrijf eenmaal per jaar technische kwaliteitscontrole (op locatie).

Overgangsperiode huidige erkenninghouders
Deze regeling vervangt de huidige erkenningsregelingen van Sterkin en KvINL. Erkenninghouders van de voorgaande versie hebben een overgangsperiode van 1 jaar om zich te bekwamen in de eisen van de vernieuwde erkenning. De huidige erkende bedrijven hebben tot 31 december 2021 de tijd om over te stappen naar deze nieuwe erkenningsregeling.

Nieuwe erkenninghouders
Voldoen bedrijven aan de vakbekwaamheidseisen in de erkenning, dan kunnen zij een erkenning aanvragen bij InstallQ.

Waar verkrijgbaar?
De vernieuwde erkenning Zonnestroomsystemen kunt u aanvragen en downloaden op deze vakpagina.