Meetapparatuur volgens de CO-certificering

16-02-2021

Meetapparatuur volgens de CO-certificering

Aan welke eisen behoren meetinstrumenten te voldoen volgens de CO-certificering? Veel gasinstallateurs en leveranciers van meetinstrumenten stellen daar vragen over.

De BRL6000-25 van InstallQ, die is aangewezen door het ministerie van Buitenlandse Zaken, behandelt het ‘Ontwerpen, installeren en onderhouden van het gasverbrandingstoestel’.

Gecertificeerde meetapparatuur
Volgens de BRL6000-25 behoort meetapparatuur voor het meten van CO, O₂ en rookgastemperatuur in rookgassen, gecertificeerd te zijn volgens EN 50379 deel 2 ('Eisen gesteld aan instrumenten voor verplichte metingen'). Zo behoort de installateur te letten of certificering aanwezig is, voor zowel CO, 0₂ als rookgastemperatuur.

Aandachtspunt leveranciers
Het is belangrijk bij de aanschaf navraag te doen bij de leverancier. Leveranciers van meetinstrumenten behoren aan te kunnen geven of het instrument volledig voldoet aan deze Europese normering voor meetinstrumenten.

Maximale waarden
Onder de CO-certificering is het onder meer verplicht om de concentratie koolmonoxide in de rookgassen van gastoestellen te meten en zo nodig tot afkeuring over te gaan. Maximale waarden voor de concentratie koolmonoxide hierbij zijn:

  • 50 ppm voor open, afvoerloze gastoestellen (type A)
  • 200 ppm voor open, afvoergebonden gastoestellen (type B)
  • 400 ppm voor gesloten gastoestellen (type C).

Ook dient de concentratie van koolmonoxide in de omgevingslucht nabij het gastoestel worden gemeten. Maximale waarden hiervoor zijn:

  • 5 ppm of hoger: installatie uitschakelen, oorzaak onderzoeken en wegnemen
  • Meer dan 20 ppm: installatie uitschakelen, oorzaak onderzoeken, oorzaak wegnemen en melden bij het bevoegd gezag (gemeente).

Ongeschikte meetapparatuur
Meetapparatuur waarbij slechts de O₂-meting en temperatuurmeting EN 50379 deel 2 gecertificeerd zijn, voldoen NIET aan de gestelde eisen in BRL6000-25. Ook de CO-meting dient aan de regelgeving te voldoen.

Vanaf 1 april 2023 is geschikte meetapparatuur verplicht
Uiterlijk 1 april 2023 moeten bepaalde installatiebedrijven gecertificeerd zijn en beschikken over de geschikte meetapparatuur. De wetgeving is met ingang van 1 oktober 2020 in werking getreden.

Meer weten?