Bindend en van kracht: erkenning Metalen dakbedekking en -gevelbekleding

02-02-2021

Bindend en van kracht: erkenning Metalen dakbedekking en -gevelbekleding

Per 1 januari 2021 is de vernieuwde erkenning Metalen dakbedekking en -gevelbekleding van kracht. Op die datum is de erkenning bindend verklaard door het bestuur van InstallQ.

Voor wie?
De erkenning is voor bedrijven werkzaam in metalen dakbedekking en -gevelbekleding. De erkenning beschrijft onder meer de werkzaamheden van de volgende deskundigen:

 • werkverantwoordelijke (WV Metalen dakbedekking, gediplomeerd en eindverantwoordelijkheid)
 • vakbekwaam persoon (VP Metalen dakbedekking, gediplomeerd en controleert kwaliteit)
 • voldoende onderricht persoon (VOP Metalen dakbedekking, geïnstrueerd voor het uitvoeren van specifieke werkzaamheden onder toezicht).

Wat behandelt de erkenning?
De erkenningsregeling behandelt de eisen die gelden voor het adviseren over en het aanbrengen van metalen dakbedekking en -gevelbekleding en over het toepassen daarvan.

 • Het gaat om de materialen: zink, koper, of lood, en goten van deze materialen.
 • Onder toepassen valt: ontwerpen, aanbrengen, uitbreiden, veranderen, herstellen controleren en uitvoeren van de eindcontroles van metalen dakbedekking en gevelbekleding of gedeelten daarvan.

Welke onderwerpen staan in de erkenning?
De erkenning beschrijft onder meer de volgende onderwerpen:

 • de vakbekwaamheid van de betrokken deskundigen
 • benodigde outillage (gereedschappen)
 • eisen te stellen aan de metalen dakbedekking of -gevelbekleding en documenten
 • eisen te stellen aan uit te voeren werkzaamheden
 • schriftelijke rapportage van de controle
 • het projectdossier
 • wettelijke eisen van het Bouw- en ARBO-besluit.

Aanleiding vernieuwing
De markt verlangt goede, dan wel aantoonbare kwaliteit van metalen dakbedekking en -gevelbekleding en de toepassing. Meegenomen zijn ervaringen en ontwikkelingen. Deze vernieuwde erkenning sluit aan op de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WkB).

Belangrijkste aanpassingen
De erkenningsregeling, die in tien jaar ongewijzigd is, is aangepast aan actualiteit. De erkenning sluit nu aan op andere richtlijnen in de markt met een breed draagvlak, te weten: BRL5212 ‘Aanbrengen van zinken, koperen en loden dak-, gevel- en gootconstructie’ en URL4011 ‘Metalen dakbedekkingen en goten bij monumenten in lood, zink en koper’.

Overgangsperiode huidige erkenninghouders
Erkenninghouders van de voorgaande versie hebben een overgangsperiode van 1 jaar om zich te bekwamen in de eisen van de vernieuwde erkenning; vanaf 1 januari 2022 behoren zij te beschikken over de vernieuwde erkenning.

Nieuwe erkenninghouders
Bedrijven die voldoen aan de vakbekwaamheidseisen in de erkenning, kunnen een erkenning aanvragen bij InstallQ.

Meer weten?