InstallQ sluit aan op Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

24-06-2020

InstallQ sluit aan op Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

Bijna alle kwaliteitsregelingen van InstallQ sluiten binnenkort aan op de nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). Gereed zijn de erkenningsregelingen voor elektra-, gas-, waterinstallaties en woningventilatiesystemen. De Wkb is op 14 mei 2019 aangenomen door de Eerste Kamer. Per 1 januari 2021 gaat de wet van kracht.

Einde discussie
De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) stond jaren op de agenda. Zelden gaf een wetsontwerp zoveel discussie in de bouw- en installatiesector. Zo gaat de wet onder meer over aantoonbare kwaliteit en aansprakelijkheid; daar kunnen veel kosten mee gemoeid zijn.

Inhoud Wkb in een notendop
De Wkb gaat in per 1 januari 2021. Vanaf die datum gaat het bouwtoezicht naar private controleurs. Maken aannemers of installatiebedrijven fouten, dan kunnen opdrachtgevers ze makkelijker aansprakelijk stellen dan nu het geval is. Dat is in een notendop de inhoud van de Wkb.

Lage risicoklasse
De Wkb treedt stapsgewijs in werking. Vanaf 1 januari 2021 geldt de wet eerst voor bouwwerken in de laagste risicoklasse. Leidt dit tot een hogere bouwkwaliteit, dan volgen de risicoklassen gemiddeld en hoog. Voor de beeldvorming: van de werken valt rond de 80 procent in de laag-risicoklasse, 18 procent in de klasse gemiddeld risico en 2 procent in de klasse hoog risico. Onder de laag-risicoklasse vallen bijvoorbeeld eengezinswoningen, kleine utiliteit en eenvoudige bedrijfspanden. Onder de klasse gemiddeld en hoog vallen onder meer installaties in een operatiekamer of in de industriesector.

Aantoonbare kwaliteit
Praktisch alle installatiebedrijven hebben te maken met de Wkb. Het gaat om vakdisciplines variërend van gas- tot elektrotechniek en van warmtepompen tot ventilatietechniek. Wil van Ophem, directeur technische zaken van InstallQ: ‘Onder de Wkb in de lage risicoklasse vallen nieuwbouw en vergunningplichtige werken, zoals een uitbouw of grote renovatie. Cruciaal bij de Wkb is het aantoonbaar maken van je werk en de kwaliteit daarvan.’

Projectdossier is cruciaal
Van Ophem: ‘De nadruk van de Wkb ligt op het gebouwdossier. Daarin is installatiewerk een relatief klein onderdeel. Je behoort als installatiebedrijf je eigen projectdossiers op orde te hebben. Met een erkenning of certificering van InstallQ zit je al op de goede weg. Is je installatiebedrijf gecertificeerd en werk je in het lage-risicogebied, dan is je kwaliteit binnen de bestaande regelingen in feite al voldoende geborgd. Dit geldt in vergelijkbare mate voor erkende bedrijven.’

Checklist
‘Van groot belang is dus een degelijke registratie van je project,’ vervolgt Van Ophem. ‘Straks heeft InstallQ checklists voor vrijwel alle regelingen. Dat maakt het maken van een projectdossier eenvoudiger. Installatiebedrijven die werken in de risicoklassen gemiddeld en hoog, doen er goed aan zich te laten certificeren. Dat is een passend kwaliteitsniveau voor die risicoklassen.’

Vertaalslag naar technische eisen
Van Ophem: ‘InstallQ is al enige jaren bezig met de voorbereiding op de Wkb. Zo hebben we een uniform model gereed met algemene teksten. We maken nu per vakgebied en regeling een vertaalslag naar de technische eisen.
Gereed zijn nu de erkenningsregelingen voor elektra-, gas-, waterinstallaties en woningventilatiesystemen. Op termijn volgen andere regelingen.'

Erkenningsregelingen 3.0 en Wkb
Per 1 oktober 2019 gelden nieuwe erkenningsregelingen voor elektriciteit, gas en water. Met deze erkenningsregelingen 3.0 zijn installatiebedrijven in veel facetten straks klaar voor de toekomst. De erkenningsregelingen 3.0 specificeren met name de vereiste vakbekwaamheid en diploma’s, gereedschappen en kalibratie en controle van werk. Bij InstallQ erkende bedrijven krijgen een overgangstermijn van 15 maanden; daarna behoren de bedrijven aan de erkenningsregeling op hun vakgebied te voldoen. Is de overgangstermijn verstreken, dan treed ook de Wkb in werking. 'De erkenningsregelingen 3.0 sluiten naadloos aan op de Wkb,’ aldus Van Ophem.

Nadere informatie