Metalen dakbedekking en -gevelbekleding

Home » Erkennen » Metalen dakbedekking en -gevelbekleding

Erkennen voor metalen dakbedekking en -gevelbekleding


U wilt een erkenning op het vakgebied van metalen dakbedekking en -gevelbekleding. Voor een erkenning behoort u onder meer te voldoen aan bepaalde vakbekwaamheidseisen en in het bezit te zijn van bepaald gereedschap. Voldoet u aan de eisen, dan kunt u een erkenning bij ons aanvragen. InstallQ wijst u de weg met een stappenplan.

Voor wie?
De erkenning is voor bedrijven werkzaam in metalen dakbedekking en -gevelbekleding. De erkenning beschrijft onder meer de werkzaamheden van de volgende deskundigen:

  • werkverantwoordelijke (WV Metalen dakbedekking, gediplomeerd en eindverantwoordelijkheid)
  • vakbekwaam persoon (VP Metalen dakbedekking, gediplomeerd en controleert kwaliteit)
  • voldoende onderricht persoon (VOP Metalen dakbedekking, geïnstrueerd voor het uitvoeren van specifieke werkzaamheden onder toezicht).

Wat behandelt de erkenning?
De erkenningsregeling behandelt de eisen die gelden voor het adviseren over en het aanbrengen van metalen dakbedekking en -gevelbekleding en over het toepassen daarvan.

  • Het gaat om de materialen: zink, koper, of lood, en goten van deze materialen.
  • Onder toepassen valt: ontwerpen, aanbrengen, uitbreiden, veranderen, herstellen controleren en uitvoeren van de eindcontroles van metalen dakbedekking en gevelbekleding of gedeelten daarvan.

Regeling en/of vakbekwaamheidseisen

De volgende regeling vervalt per 1 januari 2022

Kosten erkenningsregeling
Voor de erkenningsregeling Metalen dakbedekking en -gevelbekleding zijn eenmalige en jaarlijkse kosten van toepassing. Raadpleeg hier het kostenoverzicht.
Belangrijkste aanpassingen
De erkenningsregeling van 2021 sluit aan op andere richtlijnen in de markt met een breed draagvlak, te weten: BRL5212 ‘Aanbrengen van zinken, koperen en loden dak-, gevel- en gootconstructie’ en URL4011 ‘Metalen dakbedekkingen en goten bij monumenten in lood, zink en koper’.

Overgangsperiode huidige erkenninghouders
Erkenninghouders van EVI-versie 2017 hebben een overgangsperiode van 1 jaar om zich te bekwamen in de eisen van de vernieuwde erkenning; vanaf 1 januari 2022 behoren zij te beschikken over de erkenning van 2021.

In 6 stappen naar uw erkenning

1. U behoort ten minste te voldoen aan de regeling en vakbekwaamheidseisen op uw vakgebied. Ook dient u te beschikken over de voorgeschreven gereedschappen, normen en eventuele handboeken.

2. Vul het formulier in (via blauwe button 'Aanvragen of wijzigen' hierboven) en bewaar dit formulier op uw computer.

3. Sluit bij uw aanvraag:

  • een kopie van het uittreksel Kamer van Koophandel
  • een kopie van het vereiste vakdiploma of een bewijs van Elders Verworven Competenties (EVC).

4. Stuur alle documenten naar info@installq.nl of naar InstallQ, Postbus 480, 3440 AL Woerden. Bij een eerste inschrijving sturen wij u eenmalig een factuur voor een bedrijfsbezoek door InstallQ.

5. Een medewerker van InstallQ maakt met u een afspraak voor een kwaliteitscontrole. Hierna ontvangt u een factuur.  

6. Bij akkoord wordt u ingeschreven in ons kwaliteitsregister de echteinstallateur.nl.

Lees hier over de voordelen van een erkenning via InstallQ.

Nieuws

Gratis autostickers

Heeft u een erkenning of certificaat via InstallQ, vraag dan om een gratis autosticker bij het secretariaat van InstallQ. Hiermee maakt u uw kwaliteit zichtbaar voor potentiële opdrachtgevers.

Behalve de autosticker, kunt u gebruikmaken van het logo van InstallQ voor bijvoorbeeld uw site of offerte.

Uitstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zijn uitgesteld. Invoering wordt waarschijnlijk of per 1 oktober 2022 of per 1 januari 2023. De wet krijgt geen inhoudelijke veranderingen.

Blog van voorzitter Ed Nijpels: is de Wkb werkbaar?

De ingangsdatum voor De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), één van de grootste transformaties in de bouwsector, komt ras dichterbij. Is de Wkb werkbaar voor u als installatiebedrijf? Ed Nijpels zegt volmondig ja: "Althans, als u een certificaat of erkenning heeft".

Kwaliteitscontrole op uitgevoerd werk

InstallQ-bedrijven hebben jaarlijks te maken met een kwaliteitscontrole op uitgevoerd werk. Waarvoor dient zo’n controle en wat houdt het in?