Metalen dakbedekking en -gevelbekleding

Home » Erkennen » Metalen dakbedekking en -gevelbekleding

Erkennen voor metalen dakbedekking en -gevelbekleding


U wilt een erkenning op het vakgebied van metalen dakbedekking en -gevelbekleding. Voor een erkenning behoort u onder meer te voldoen aan bepaalde vakbekwaamheidseisen en in het bezit te zijn van bepaald gereedschap. Voldoet u aan de eisen, dan kunt u een erkenning bij ons aanvragen. InstallQ wijst u de weg met een stappenplan.

Voor wie?
De erkenning is voor bedrijven werkzaam in metalen dakbedekking en -gevelbekleding. De erkenning beschrijft onder meer de werkzaamheden van de volgende deskundigen:

  • werkverantwoordelijke (WV Metalen dakbedekking, gediplomeerd en eindverantwoordelijkheid)
  • vakbekwaam persoon (VP Metalen dakbedekking, gediplomeerd en controleert kwaliteit)
  • voldoende onderricht persoon (VOP Metalen dakbedekking, geïnstrueerd voor het uitvoeren van specifieke werkzaamheden onder toezicht).

Regeling en/of vakbekwaamheidseisen

De volgende regeling vervalt per 1 januari 2022

Kosten erkenningsregeling
Voor de erkenningsregeling Metalen dakbedekking en -gevelbekleding zijn eenmalige en jaarlijkse kosten van toepassing. Raadpleeg hier het kostenoverzicht.
Wat behandelt de erkenning?
De erkenningsregeling behandelt de eisen die gelden voor het adviseren over en het aanbrengen van metalen dakbedekking en -gevelbekleding en over het toepassen daarvan. Het gaat om de materialen: zink, koper, of lood, en goten van deze materialen. Onder toepassen valt: ontwerpen, aanbrengen, uitbreiden, veranderen, herstellen controleren en uitvoeren van de eindcontroles van metalen dakbedekking en gevelbekleding of gedeelten daarvan.

Belangrijkste aanpassingen

De erkenningsregeling van 2021 sluit aan op andere richtlijnen in de markt met een breed draagvlak, te weten: BRL5212 ‘Aanbrengen van zinken, koperen en loden dak-, gevel- en gootconstructie’ en URL4011 ‘Metalen dakbedekkingen en goten bij monumenten in lood, zink en koper’.

Vierjaarlijks controle
Voor deze erkenning is de jaarlijkse technische kwaliteitscontrole op uitgevoerd werk per 17 mei 2023 aangepast naar één keer in vier jaar. Zo is besloten door de Technische Commissie, het Centraal College van Deskundigen en het bestuur van InstallQ. De technische- en veiligsheidsaspecten geven geen aanleiding om een hogere frequentie dan 1 maal per vier jaar te hanteren. Dit blijkt na technisch onderzoek en een enquête in de markt door Techniek Nederland.

In 5 stappen naar uw erkenning

1. U behoort ten minste te voldoen aan de regeling en vakbekwaamheidseisen op uw vakgebied. Ook dient u te beschikken over de voorgeschreven gereedschappen, normen en eventuele handboeken.

2. Start de aanvraagprocedure via de blauwe button 'Aanvraag inschrijving bij InstallQ' hierboven. Bent u al reeds ingeschreven bij InstallQ, dan kunt u deze aanvraag doen via "MijnInstallQ"portaal. Doormiddel van het downloaden van het aanvraagformulier en deze samen met uw diploma's te uploaden in uw portaal.

3. U ontvangt een mail met het verzoek een nog een aantal documenten te uploaden. Hiervoor ontvangt u een éénmalig te gebruiken link.

4. Als uw aanvraag door het secretariaat in behandeling is genomen, ontvangt u hiervan een bevestigingsmail en neemt een van de buitendienstmedewerkers contact met u op voor het maken van een afspraak voor een bedrijfsbezoek.

5. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, wordt de erkenning verleend, ontvangt u een factuur enwordt u ingeschreven in de kwaliteitsregisters EchteInstallateur.nl.
en CentraalRegisterTechniek.nl.

Lees hier over de voordelen van een erkenning via InstallQ.

Nieuws

InstallQ zoekt Auditoren voor Erkenningsregeling reparatie van consumentenelektronica

InstallQ is op zoek naar technisch beoordelaars voor het uitvoeren van audits in bedrijven die onder de Erkenningsregeling reparatie van consumentenelektronica vallen. Als auditor bezoekt u reparatiebedrijven en voert u controles uit aan de hand van de protocollen en regels die InstallQ hiervoor hanteert. U rapporteert de resultaten volgens de formats en procedures van InstallQ.

Update erkenning Reparatie Consumentenelektronica

Reparatiebedrijven die straks voldoen aan de vernieuwde erkenning Reparatie Consumentenelektronica, worden in het Nationaal Reparateursregister specifiek aangemerkt als erkend reparatiebedrijf in consumentenelektronica.

Kwaliteitscontrole op uitgevoerd werk

InstallQ-bedrijven hebben jaarlijks te maken met een kwaliteitscontrole op uitgevoerd werk. Waarvoor dient zo’n controle en wat houdt het in?

Bindend en van kracht: erkenning Metalen dakbedekking en -gevelbekleding

Per 1 januari 2021 is de vernieuwde erkenning Metalen dakbedekking en -gevelbekleding van kracht. Op die datum is de erkenning bindend verklaard door het bestuur van InstallQ.