Update erkenning Reparatie Consumentenelektronica

10-07-2023

Update erkenning Reparatie Consumentenelektronica

Met de komst van het Nationaal Reparateursregister is het belang van de erkenningsregeling voor reparatiebedrijven flink toegenomen. Dit is een belangrijke reden om de bestaande erkenning Reparatie Consumentenelektronica uit te breiden en verder te verbeteren. De huidige erkende reparatiebedrijven worden opgenomen in het Nationaal Reparateursregister.

Onderscheid met een erkenning
De markt van reparaties gaat de komende jaren flink groeien, mede door wet- en regelgeving en een groeiend bewustzijn bij consumenten. Dat biedt goede kansen voor bedrijven die al consumentenelektronica repareren. Om zich te kunnen onderscheiden van de minder gekwalificeerde bedrijven, biedt InstallQ een erkenning aan voor reparatiebedrijven in consumentenelektronica

Wat behandelt de erkenning?
De regeling beschrijft de specifieke eisen voor het onderhouden, repareren en/of controleren van de volgende elektronica:

  • beeld en geluid (te weten: tv, video, cd, dvd, digitale fotocamera’s, personal audio, satelliet, autoradio, navigatie)
  • telecom (te weten: telefoon, tablets, randapparatuur)
  • ICT (te weten: hardware; computers, monitors, fax, randapparatuur)
  • witgoed groot (te weten: koelkasten, wasmachines, vaatwassers, et cetera)
  • witgoed klein (te weten: kleine huishoudelijke apparaten, persoonlijke verzorgingsapparaten, beauty en health).
Onder de regeling valt ook het werken aan het elektrisch gedeelte van gaskookplaten met elektrische ontsteking. Uitgesloten valt het werken aan het gasgedeelte van gaskookplaten.

Overheid start consumentencampagne
De huidige bedrijven met de erkenning Reparatie Consumentenelektronica staan al in het Nationaal Reparateursregister. Dit biedt deze bedrijven voordelen, zoals herkenbaarheid en onderscheidend vermogen. Dat is gunstig, omdat de overheid naar verwachting in het najaar van 2023 een campagne start om reparatie van elektronica bij de consument onder de aandacht te brengen en specifiek het Reparateursregister. Daarnaast staan de erkende bedrijven in het register van InstallQ (echteinstallateur.nl). Om te zorgen dat de regeling goed wordt uitgevoerd, zoekt InstallQ naar meer technisch beoordelaars voor de vakinhoudelijke kwaliteitscontroles op het gebied van witgoed, telecom, ICT en beeld en geluid. Dat is eveneens een belangrijke stap die nodig is om de markt van erkende reparatiebedrijven de noodzakelijke duidelijkheid te bieden.

Vanuit Europese regelgeving
Het Nationaal Reparateursregister is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Techniek Nederland in samenwerking met het Centraal Register Techniek. Het Reparateursregister sluit aan bij de Europese wet- en regelgeving en meer specifiek bij de herziening van de EU Ecodesign-regels. Die regels bevatten eisen aan de repareerbaarheid van producten als koelkasten en wasmachines. Bovendien bevatten de regels een verplichting voor fabrikanten om onderdelen en documentatie beschikbaar te stellen aan reparatiebedrijven, zodat bedrijven vaker en ook meer producten kunnen repareren. Daarbij gaat het ook om onderdelen die enige specialisatie vereisen om te kunnen vervangen. Fabrikanten hoeven bepaalde documenten alleen ter beschikking te stellen aan professionele reparateurs, waaronder erkende bedrijven.

Wat kunnen InstallQ-erkende reparatiebedrijven de komende periode verwachten?
Samen met de sector maakt InstallQ na de zomer van 2023 een start met het aanpassen van de regeling. Zo wordt de controle op het uitgevoerd werk nader concreet gemaakt. Naar alle waarschijnlijkheid komen ook opleidingseisen in de regeling. InstallQ houdt de reeds erkende reparatiebedrijven op de hoogte via e-mail en de E-Vakwijzer van InstallQ.