Reparatie Consumentenelektronica

Home » Erkennen » Reparatie elektronica Erkennen

Erkenning voor Reparatiebedrijven in Consumentenelektronica


U wilt als reparatie- of servicebedrijf een erkenning voor de reparatie van consumentenelektronica. Voor een erkenning behoort u te voldoen aan bepaalde vakbekwaamheidseisen en in bezit te zijn van de juiste gereedschappen. Voldoet u aan de eisen, vraag dan een erkenning bij ons aan. InstallQ wijst u de weg met een stappenplan.

Aanpassingen van de erkenning
Deze erkenning is vanaf 2021 door Techniek Nederland overgedragen aan InstallQ. Hiermee wordt de kwaliteit voor de werkzaamheden aan consumentenelektronica onderstreept met een onafhankelijke regeling.

Op korte termijn wordt de erkenning aangepast aan het InstallQ-format. Dit betekent dat u in de toekomst wellicht praktijkcontroles krijgt. Daarnaast worden wellicht aanvullende opleidingseisen gesteld.

Voor wie?
De erkenning is voor bevoegde reparatiebedrijven werkzaam in consumentenelektronica. U kunt daarbij denken aan een retailer in computers, witgoed of elektronica met een reparatie-afdeling.

De erkenning beschrijft onder meer de werkzaamheden van de Technicus en de Voldoende Onderricht Persoon (VOP). Met Technicus bedoelen we de Werkverantwoordelijke die zelfstandig de technische werkzaamheden uitvoert en verantwoordelijk is voor de kwaliteit hiervan. Met VOP bedoelen we diegene die door en onder toezicht van een Technicus voldoende is geïnstrueerd voor het uitvoeren van specifieke werkzaamheden.

Wat behandelt de erkenning?
De regeling beschrijft de specifieke eisen voor het onderhouden, repareren en/of controleren van consumentenelektronica. Het gaat om de volgende elektronica:

 • beeld en geluid (te weten: tv, video, cd, dvd, digitale fotocamera’s, personal audio, satelliet, autoradio, navigatie)
 • telecom (te weten: telefoon, tablets, randapparatuur)
 • ICT (te weten: hardware; computers, monitors, fax, randapparatuur)
 • witgoed groot (te weten: koelkasten, wasmachines, vaatwassers, et cetera)
 • witgoed klein (te weten: kleine huishoudelijke apparaten, persoonlijke verzorgingsapparaten, beauty en health).

Bijzonderheden
Onder de regeling valt ook het werken aan het elektrisch gedeelte van gaskookplaten met elektrische ontsteking. Uitgesloten valt het werken aan het gasgedeelte van gaskookplaten.

Wordt gewerkt aan het gasgedeelte van apparatuur waarin F-gassen zijn toegepast, dan behoort het bedrijf gecertificeerd te zijn volgens BRL100 door Stichting Emissiepreventie Koudetechniek (STEK) of door de Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL).

Regeling en vakbekwaamheidseisen erkenning

Welke onderwerpen staan in de erkenning?
De erkenning beschrijft onder meer de volgende onderwerpen:

 • vakbekwaamheid van de Technicus en de VOP
 • eisen aan de werkzaamheden
 • eisen aan de outillage (gereedschap)
 • eisen aan het installatiebedrijf, waaronder het bedrijfsmanagement en procedures
 • eisen aan de reparatie en documenten, waaronder de wettelijke eisen aan consumentenelektronica.
 • expeditie (inname, handeling en afgifte van producten).

Aanleiding van deze regeling
De regeling borgt de veiligheid, doelmatigheid en de betrouwbaarheid van consumentenelektronica tot het volgende onderhoud. Zo wordt het erkende bedrijf periodiek door InstallQ beoordeeld.

Aanvraagformulier erkenning
Voldoen reparatiebedrijven aan de eisen in de erkenning, dan kunnen zij een erkenning aanvragen bij InstallQ. De aanvraag behoort te worden ingediend door een statutair bevoegd persoon (bijvoorbeeld de retailer).
Aanvraagformulier voor de erkenning Reparatiebedrijven Consumentenelektronica.

Kosten erkenning
Voor de erkenningsregeling Reparatiebedrijven Consumentenelektronica zijn jaarlijkse kosten van toepassing. Raadpleeg hier het kostenoverzicht.

Meer weten?

In 6 stappen naar uw erkenning

1. U behoort ten minste te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen op uw vakgebied (zie bijlage 1 van de erkenningsregeling). U dient te beschikken over de voorgeschreven gereedschappen, normen en eventuele handboeken.

2. Vul het aanvraagformulier in (bewaar het formulier op uw computer).

3. Sluit bij uw aanvraag (of wijziging):

 • een kopie van het uittreksel Kamer van Koophandel
 • een opgave/aanwijsdocument wie binnen de organisatie is aangewezen als Technicus en/of Voldoende Onderricht Persoon (VOP): zij bijlage 1 van de erkenning voor de gestelde vaardigheden.
 • eventuele diploma's van de Technicus en/of VOP.
4. Stuur alle documenten naar info@installq.nl of naar InstallQ, Postbus 480, 3440 AL Woerden. Bij een eerste inschrijving sturen wij u eenmalig een factuur voor een bedrijfsbezoek door InstallQ.
5. Een medewerker van InstallQ maakt met u een afspraak voor een kwaliteitscontrole. Hierna ontvangt u een factuur.

6. Bij akkoord wordt u ingeschreven in de kwaliteitsregisters EchteInstallateur.nl en CentraalRegisterTechniek.nl.

Lees hier over de voordelen van een erkenning via InstallQ.

Nieuws

Veilige toepassing PV-installaties met erkenning

Steeds meer verzekeraars stellen als voorwaarde dat PV’s zijn aangebracht door een installatiebedrijf met een erkenning. Zo stellen verzekeraars vertrouwen in installatiebedrijven met de vernieuwde erkenning Zonnestroomsystemen.

InstallQ sluit aan op Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

De kwaliteitsregelingen van InstallQ sluiten aan op de wet ‘Kwaliteitsborging voor het Bouwen’. Praktisch alle installatiebedrijven hebben te maken met de Wkb; variërend van gas- tot elektrotechniek en van warmtepompen tot ventilatie- en zonnestroomtechniek.

Van diploma’s naar eindtermen

Voor het verkrijgen van een erkenning, verwijzen de huidige regelingen naar diploma’s. Op termijn stapt InstallQ af van een beoordeling op basis van diploma’s naar een systeem van eindtermen.

Beschikbaar: InstallQ-muurbord

Het bezit van uw InstallQ-erkenning of certificering kunt u aantonen met een muurbord. Met het InstallQ-muurbord weten bezoekers direct dat u staat voor kwaliteit, zekerheid en veiligheid.