Reparatie elektronica

Home » Erkennen » Reparatie elektronica Erkennen

Erkennen voor reparatie elektronica


U wilt een erkenning op het vakgebied van reperatie elektronica. Voor een erkenning moet u voldoen aan bepaalde vakbekwaamheidseisen. Voldoet u aan de eisen, vraag dan een erkenning bij ons aan. InstallQ wijst u de weg met een stappenplan.

Regeling en vakbekwaamheidseisen InstallQ
De erkenningsregeling van InstallQ sluit zo goed mogelijk aan bij de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb).

Erkenningsregeling InstallQ reparatie elektrotechniek
In behandeling

Kosten erkenningsregeling
Voor de erkenningsregeling reparatie elketrotechniek zijn eenmalige en jaarlijkse kosten van toepassing. Raadpleeg hier het kostenoverzicht.

Inhoud regeling
De regeling beschrijft de specifieke eisen voor het onderhouden, repareren en/of controleren van consumentenelektronica door een deskundige. Als deskundige worden onderscheiden een technicus (in beeld en geluid, telecom, ICT, witgoed of audio & video) en een Voldoende Onderricht Persoon (VOP). Het gaat om de volgende elektronica:

  • beeld en geluid (te weten: tv, video, cd, dvd, digitale fotocamera’s, personal audio, satelliet, autoradio, navigatie)
  • telecom (te weten: telefoon, tablets, randapparatuur)
  • ICT (te weten: hardware; computers, monitors, fax, randapparatuur)
  • witgoed groot (te weten: koelkasten, wasmachines, vaatwassers, et cetera)
  • witgoed klein (te weten: kleine huishoudelijke apparaten, persoonlijke verzorgingsapparaten, beauty en health).
  • of een combinatie van één of meer van deze apparatengroepen.

Bijzonderheden
Onder de regeling valt het werken aan het elektrisch gedeelte van gaskookplaten met elektrische ontsteking. NIET onder de regeling valt het werken aan het gasgedeelte van gaskookplaten.

Wordt gewerkt aan het gasgedeelte van apparatuur waarin F-gassen zijn toegepast, dan behoort het bedrijf gecertificeerd te zijn volgens BRL100 door Stichting Emissiepreventie Koudetechniek (STEK) of door de Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL).

Erkenning via InstallQ
Voldoen reparatiebedrijven aan de eisen in de erkenningsregeling, dan kunnen zij een erkenning aanvragen bij InstallQ. Bedrijven worden periodiek door InstallQ beoordeeld.

In 6 stappen naar uw erkenning

1. U behoort ten minste te voldoen aan de vakbekwaamheidseisen op uw vakgebied. U dient te beschikken over de voorgeschreven gereedschappen, normen en eventuele handboeken.

2. Vul het formulier in (via blauwe button 'Aanvragen of wijzigen' hierboven) en bewaar het formulier op uw computer.

3. Sluit bij uw aanvraag (of wijziging):

  • een kopie van het uittreksel Kamer van Koophandel
  • een kopie van het vereiste vakdiploma of een bewijs van Elders Verworven Competenties (EVC).
4. Stuur alle documenten naar info@installq.nl of naar InstallQ, Postbus 480, 3440 AL Woerden. Bij een eerste inschrijving sturen wij u eenmalig een factuur voor een bedrijfsbezoek door InstallQ.
5. Een medewerker van InstallQ maakt met u een afspraak voor een kwaliteitscontrole. Hierna ontvangt u een factuur.

6. Bij akkoord wordt u ingeschreven in ons kwaliteitsregister de echteinstallateur.nl.

Lees hier over de voordelen van een erkenning via InstallQ.

Nieuws

Van diploma’s naar eindtermen

Voor het verkrijgen van een erkenning, verwijzen de huidige regelingen naar diploma’s. Op termijn stapt InstallQ af van een beoordeling op basis van diploma’s. Dan stapt InstallQ over op een systeem van eindtermen.

Verschenen: tweede editie Vakwijzer 2020

Met de coronawinter op komst kijkt de samenleving naar de installatiesector. Want hoe zit het met ventilatie en binnenmilieu?

Status erkenningen en BRL-en van InstallQ

Waaraan werkt InstallQ momenteel? De bestaande erkenningen en BRL-en van InstallQ zijn onderhevig aan vernieuwingen. Bijvoorbeeld door aanpassingen in wet- en regelgeving. Ook worden nieuwe erkenningen of BRL-en ontwikkeld vanwege verzoeken uit de installatiesector, van verzekeraars of van andere marktpartijen.

InstallQ sluit aan op Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

Bijna alle kwaliteitsregelingen van InstallQ sluiten binnenkort aan op de nieuwe wet ‘Kwaliteitsborging voor het Bouwen’. Gereed zijn de erkenningsregelingen voor elektra-, gas-, waterinstallaties en woningventilatiesystemen.