Vastgesteld en bindend: beoordelingsrichtlijnen voor maatwerkadvies energieprestatie

10-07-2023

Vastgesteld en bindend: beoordelingsrichtlijnen voor maatwerkadvies energieprestatie

Per 1 juli 2023 gelden de nieuwe beoordelingsrichtlijnen voor het afgeven van maatwerkadviezen (MWA) in de woningbouw (M) en utiliteitsbouw (U). Het gaat om BRL9500-MWA-W en BRL9500-MWA-U. De BRL-en zijn vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen en bindend verklaard door het bestuur van InstallQ.

Het maatwerkadvies geeft de gebouweigenaar een concreet en praktisch advies op welke wijze energiebesparing het beste en/of meest kostenefficiënt kan worden gerealiseerd, in relatie tot de wensen van de eigenaar.

Kenmerken actuele maatwerkadvies
Het geactualiseerde maatwerkadvies maakt gebruik van de NTA8800 als rekenmethodiek. Het biedt meer mogelijkheden om het advies af te stemmen op een zo reëel mogelijke benadering van het energiegebruik.

Ten opzichte van het maatwerkadvies volgens delen 02 en 04, kan gerekend worden met gedetailleerde gebruiksprofielen, specifiek gebruik van ruimten in woningen en woongebouwen, gebruikersgebonden energiegebruik en lokale klimaatcondities. 

Ten opzichte van het energieprestatierapport mag afgeweken worden van de NTA 8800. Hiertoe is een aantal parameters variabel gemaakt en is een aantal nieuwe parameters toegevoegd als alternatief voor forfaitaire waarden. Deze staan beschreven in ISSO-publicatie 82.2 voor de woningbouw en 75.2 voor de utiliteitsbouw, en verwerkt in geattesteerde EP-MWA-software.

Overgangsperiode BRL9500-02 en BRL9500-04
De BRL9500-MWA-W en BRL9500-MWA-U vervangen respectievelijk BRL9500-02 (Woningbouw) en BRL9500-04 (Utiliteitsbouw). De certificaten voor deze BRL-en blijven geldig tot uiterlijk 1 juli 2024. Bedrijven met deze certificaten worden tijdens een reguliere vervolgaudit geaudit volgens de nieuwste eisen. De adviseur behoort bij het afgeven van maatwerkadviezen per 1 juli 2023 te voldoen aan de nieuwe eisen van BRL9500-MWA-W en/of BRL9500-MWA-U, waaronder de vakbekwaamheidseisen voor maatwerkadviseurs.

Vakbekwaamheid maatwerkadvies
Adviseurs dienen als basis altijd in het bezit te zijn van een bewijs van vakbekwaamheid voor Energieprestatie (EP) Woningen of Utiliteit. 

  • De EP-adviseur Utiliteit kiest zelf voor het bewijs van vakbekwaamheid MWA-W of MWA-U. De adviseur MWA-U is - in lijn met vakbekwaamheid EP U - automatisch gekwalificeerd voor maatwerkadvisering in de woningbouw.
  • De MWA-W-adviseur die het examen Maatwerkadvies Woningen heeft afgelegd, behoort voor het bewijs van vakbekwaamheid maatwerkadvies U aanvullend examen te doen.
Meer weten?