Binnenverlichting

Home » Erkennen » Binnenverlichting

Erkennen voor binnenverlichting


U wilt een erkenning op het vakgebied binnenverlichting. Voor een erkenning moet u voldoen aan bepaalde vakbekwaamheidseisen. Voldoet u aan de eisen, vraag dan een erkenning bij ons aan. InstallQ wijst u de weg met een stappenplan.

Inhoud erkenningregeling
De erkenningsregeling Binnenverlichting behandelt het adviseren, onderhouden, installeren, in bedrijf stellen en onderhouden van binnenverlichting. Erkende verlichtingsinstallateurs kunnen onder meer aantoonbaar advies geven in slimme en duurzame verlichtingsoplossingenoptimaal plaatsen en onderhouden van binnenverlichting.

Doel van de regeling
Het doel van de Erkenningsregeling Binnenverlichting is met name gericht op het toevoegen van waarde voor de kleinzakelijke markt. Het gaat hier met name om bedrijven en organisaties die geen specialistische verlichtingsadviseurs in de hand nemen. De erkenningsregeling geeft meer houvast in het kiezen van een kwaliteitspartner bij het realiseren van goed licht.

Eisen aan het bedrijf
Om hoogwaardige verlichtingsoplossingen en producten weg te zetten, zijn vaardigheden nodig op het gebied van adviseren, ontwerpen, installeren, het onderhouden van lichtinstallaties, technische kennis en ervaring.

Voldoen aan de erkenningsregeling
Om in aanmerking te komen voor de erkenning Binnenverlichting, behoort u als installatiebedrijf in bezit te zijn van de erkenning Elektrotechnisch Installatiebedrijf. Ook dient u als installateur een cursus te volgen in lichtadvies binnenverlichting, afgerond met een examen. Een geaccrediteerde cursus met examen kunt u bijvoorbeeld volgen bij:

Regeling en/of vakbekwaamheidseisen erkenningsregeling Binnenverlichting
Het overzicht vakbekwaamheidseisen is slechts een richtlijn. In voorkomende gevallen worden de diploma’s ter beoordeling voorgelegd om vast te stellen of u aan alle vereisten voor de erkenning voldoet.


Register erkende Verlichtingsinstallateurs
Leden van Techniek Nederland met de erkenningsregeling Binnenverlichting, komen in een apart register op Technieknederland.nl. Dit register legt de basis voor benadering naar opdrachtgevers.

Aanstichters
De erkenningsregeling Binnenverlichting is een product van Techniek Nederland, Federatie Electrotechniek (Fedet, sectie NLA), Wij Techniek (voorheen Otib) en InstallQ. Fedet NLA is de brancheorgansatie voor leveranciers en fabrikanten van verlichting.

Kosten erkenningsregeling

Voor de erkenningsregeling binnenverlichting zijn eenmalige en jaarlijkse kosten van toepassing. Raadpleeg hier het kostenoverzicht.

In 6 stappen naar uw erkenning

1. U behoort ten minste te voldoen aan de regeling en vakbekwaamheidseisen op uw vakgebied. Ook dient u te beschikken over de voorgeschreven gereedschappen, normen en eventuele handboeken.

2. Vul het formulier in (via blauwe button 'Aanvragen of wijzigen' hierboven) en bewaar het formulier op uw computer.

3. Sluit bij uw aanvraag:

  • een kopie van het uittreksel Kamer van Koophandel
  • een kopie van het vereiste vakdiploma of een bewijs van Elders Verworven Competenties (EVC)

4. Stuur alle documenten naar info@installq.nl of naar InstallQ, Postbus 480, 3440 AL Woerden. Bij een eerste inschrijving sturen wij u eenmalig een factuur voor een bedrijfsbezoek door InstallQ.

5. Een medewerker van InstallQ maakt met u een afspraak voor een kwaliteitscontrole. Hierna ontvangt u een factuur.  

6. Bij akkoord wordt u ingeschreven in ons kwaliteitsregister de echteinstallateur.nl.

Lees hier over de voordelen van een erkenning via InstallQ.

Nieuws

Veilige toepassing PV-installaties met erkenning

Steeds meer verzekeraars stellen als voorwaarde dat PV’s zijn aangebracht door een installatiebedrijf met een erkenning. Zo stellen verzekeraars vertrouwen in installatiebedrijven met de vernieuwde erkenning Zonnestroomsystemen.

Kwaliteitscontrole op uitgevoerd werk

InstallQ-bedrijven hebben jaarlijks te maken met een kwaliteitscontrole op uitgevoerd werk. Waarvoor dient zo’n controle en wat houdt het in?

InstallQ sluit aan op Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

Op termijn sluiten alle kwaliteitsregelingen van InstallQ zo goed als mogelijk aan op de nieuwe wet ‘Kwaliteitsborging voor het Bouwen’. Gereed zijn onder meer de erkenningsregelingen voor elektra-, gas-, waterinstallaties.

Van diploma’s naar eindtermen

Voor het verkrijgen van een erkenning, verwijzen de huidige regelingen naar diploma’s. Op termijn stapt InstallQ af van een beoordeling op basis van diploma’s naar een systeem van eindtermen.