Binnenverlichting

Home » Erkennen » Binnenverlichting

Erkennen voor binnenverlichting


U wilt een erkenning op het vakgebied binnenverlichting. Voor een erkenning moet u voldoen aan bepaalde vakbekwaamheidseisen. Voldoet u aan de eisen, vraag dan een erkenning bij ons aan. InstallQ wijst u de weg met een stappenplan.

Onderwerpen erkenningregeling
De erkenningsregeling Binnenverlichting behandelt het adviseren, onderhouden, installeren, in bedrijf stellen en onderhouden van binnenverlichting. Erkende verlichtingsinstallateurs kunnen onder meer:

aantoonbaar advies geven in slimme en duurzame verlichtingsoplossingenoptimaal plaatsen en onderhouden van binnenverlichting.

Voldoen aan de erkenningsregeling
Om in aanmerking te komen voor de erkenning Binnenverlichting, behoort u als installatiebedrijf in bezit te zijn van de erkenning Elektrotechnisch Installatiebedrijf. Ook dient u als installateur een cursus te volgen in lichtadvies binnenverlichting, afgerond met een examen. Een geaccrediteerde cursus met examen kunt u bijvoorbeeld volgen bij:

Regeling en/of vakbekwaamheidseisen erkenningsregeling Binnenverlichting


Register erkende Verlichtingsinstallateurs
Leden van Techniek Nederland met de erkenningsregeling Binnenverlichting, komen in een apart register op Technieknederland.nl. Dit register legt de basis voor benadering naar opdrachtgevers.

Aanstichters
De erkenningsregeling Binnenverlichting is een product van Techniek Nederland, Federatie Electrotechniek (Fedet, sectie NLA), Wij Techniek (voorheen Otib) en InstallQ. Fedet NLA is de brancheorgansatie voor leveranciers en fabrikanten van verlichting.

Kosten erkenningsregeling

Voor de erkenningsregeling binnenverlichting zijn eenmalige en jaarlijkse kosten van toepassing. Raadpleeg hier het kostenoverzicht.

In 6 stappen naar uw erkenning

1. U behoort ten minste te voldoen aan de regeling en vakbekwaamheidseisen op uw vakgebied. Ook dient u te beschikken over de voorgeschreven gereedschappen, normen en eventuele handboeken.

2. Vul het formulier in (via blauwe button 'Aanvragen of wijzigen' hierboven) en bewaar het formulier op uw computer.

3. Sluit bij uw aanvraag:

  • een kopie van het uittreksel Kamer van Koophandel
  • een kopie van het vereiste vakdiploma of een bewijs van Elders Verworven Competenties (EVC)

4. Stuur alle documenten naar info@installq.nl of naar InstallQ, Postbus 7103, 2701 AC Zoetermeer. Bij een eerste inschrijving sturen wij u eenmalig een factuur voor een bedrijfsbezoek door InstallQ.

5. Een medewerker van InstallQ maakt met u een afspraak voor een kwaliteitscontrole. Hierna ontvangt u een factuur.  

6. Bij akkoord wordt u ingeschreven in ons kwaliteitsregister de echteinstallateur.nl.

Lees hier over de voordelen van een erkenning via InstallQ.

Nieuws

Ter kritiek: erkenningsregeling reparatie elektronica

Tot en met woensdag 14 oktober 2020 kunt u reageren op de nieuwe erkenningsregeling ‘Reparatiebedrijven consumentenelektronica’. De regeling beschrijft de specifieke eisen voor het onderhouden, repareren en/of controleren van elektronica in huis.

InstallQ sluit aan op Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

Bijna alle kwaliteitsregelingen van InstallQ sluiten binnenkort aan op de nieuwe wet ‘Kwaliteitsborging voor het Bouwen’. Gereed zijn de erkenningsregelingen voor elektra-, gas-, waterinstallaties en woningventilatiesystemen.

Verschenen: eerste editie Vakwijzer 2019

Verschenen is de eerste Vakwijzer van de nieuwe organisatie InstallQ. In ons relatiemagazine schrijven we onder andere over de fusie van KvINL en Sterkin in InstallQ.

Gratis autostickers & gebruik InstallQ-logo

Heeft u een erkenning of certificaat via InstallQ, dan mag u gebruikmaken van diverse logo's. De logo's tonen aan dat u staat voor kwaliteit. We hebben drie typen autostickers. Ook mag u ons logo gebruiken voor bijvoorbeeld uw site of offerte.