Binnenverlichting

Home » Erkennen » Binnenverlichting

Erkennen voor binnenverlichting


U wilt een erkenning op het vakgebied binnenverlichting. Voor een erkenning moet u voldoen aan bepaalde vakbekwaamheidseisen. Voldoet u aan de eisen, vraag dan een erkenning bij ons aan. InstallQ wijst u de weg met een stappenplan.

Inhoud erkenningregeling
De erkenningsregeling Binnenverlichting behandelt het adviseren, onderhouden, installeren, in bedrijf stellen en onderhouden van binnenverlichting. Erkende verlichtingsinstallateurs kunnen onder meer aantoonbaar advies geven in slimme en duurzame verlichtingsoplossingenoptimaal plaatsen en onderhouden van binnenverlichting.

Doel van de regeling
Het doel van de Erkenningsregeling Binnenverlichting is met name gericht op het toevoegen van waarde voor de kleinzakelijke markt. Het gaat hier met name om bedrijven en organisaties die geen specialistische verlichtingsadviseurs in de hand nemen. De erkenningsregeling geeft meer houvast in het kiezen van een kwaliteitspartner bij het realiseren van goed licht.

Eisen aan het bedrijf
Om hoogwaardige verlichtingsoplossingen en producten weg te zetten, zijn vaardigheden nodig op het gebied van adviseren, ontwerpen, installeren, het onderhouden van lichtinstallaties, technische kennis en ervaring.

Voldoen aan de erkenningsregeling
Om in aanmerking te komen voor de erkenning Binnenverlichting, behoort u als installatiebedrijf in bezit te zijn van de erkenning Elektrotechnisch Installatiebedrijf. Ook dient u als installateur een cursus te volgen in lichtadvies binnenverlichting, afgerond met een examen. Een geaccrediteerde cursus met examen kunt u bijvoorbeeld volgen bij:

Regeling en/of vakbekwaamheidseisen erkenningsregeling Binnenverlichting
Het overzicht vakbekwaamheidseisen is slechts een richtlijn. In voorkomende gevallen worden de diploma’s ter beoordeling voorgelegd om vast te stellen of u aan alle vereisten voor de erkenning voldoet.


Register erkende Verlichtingsinstallateurs
Leden van Techniek Nederland met de erkenningsregeling Binnenverlichting, komen in een apart register op Technieknederland.nl. Dit register legt de basis voor benadering naar opdrachtgevers.

Aanstichters
De erkenningsregeling Binnenverlichting is een product van Techniek Nederland, Federatie Electrotechniek (Fedet, sectie NLA), Wij Techniek (voorheen Otib) en InstallQ. Fedet NLA is de brancheorgansatie voor leveranciers en fabrikanten van verlichting.

Kosten erkenningsregeling

Voor de erkenningsregeling binnenverlichting zijn eenmalige en jaarlijkse kosten van toepassing. Raadpleeg hier het kostenoverzicht.

In 5 stappen naar uw erkenning

1. U behoort ten minste te voldoen aan de regeling en vakbekwaamheidseisen op uw vakgebied. Ook dient u te beschikken over de voorgeschreven gereedschappen, normen en eventuele handboeken.

2. Start de aanvraagprocedure via de blauwe button 'Aanvraag inschrijving bij InstallQ' hierboven. Bent u al reeds ingeschreven bij InstallQ, dan kunt u deze aanvraag doen via "MijnInstallQ"portaal. Doormiddel van het downloaden van het aanvraagformulier en deze samen met uw diploma's te uploaden in uw portaal.

3. U ontvangt een mail met het verzoek een nog een aantal documenten te uploaden. Hiervoor ontvangt u een éénmalig te gebruiken link.

4. Als uw aanvraag door het secretariaat in behandeling is genomen, ontvangt u hiervan een bevestigingsmail en neemt een van de buitendienstmedewerkers contact met u op voor het maken van een afspraak voor een bedrijfsbezoek.

5. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, wordt de erkenning verleend, ontvangt u een factuur enwordt u ingeschreven in de kwaliteitsregisters EchteInstallateur.nl en CentraalRegisterTechniek.nl.

Lees hier over de voordelen van een erkenning via InstallQ.

Nieuws

Verdiep je kennis tijdens de Meetmiddagen Elektrotechniek

Meten is een cruciaal onderdeel van elektrotechniek. In deze praktijkbijeenkomst gaat u zelf aan de slag. We kozen er dit jaar voor om de sessie over zonnestroomsystemen die we in 2023 organiseerden, nogmaals te herhalen. Daarnaast starten we met een praktijkmeetmiddag voor NEN 1010. Daarin attenderen we u op de normen en regelgeving rondom meten. Ook praten we u bij over de nieuwste ontwikkelingen binnen de elektrotechniek.

Per 1 januari vervallen oude EVI-regelingen voor Warmtepomp en Lichtreclame

Op 1 januari zijn de voormalige erkenningsregelingen EVI Warmtepompen en EVI Lichtreclame vervallen. De regelingen zijn vervangen voor respectievelijk de InstallQ Erkenningsregeling Warmtepomp: bovengronds en de Erkenningsregeling SignTechniek.

Bindend verklaard en beschikbaar: Erkenningsregeling SignTechniek

Per 18 mei 2022 is de erkenningsregeling SignTechniek bindend verklaard door het bestuur van InstallQ en daarmee van kracht. De erkenning behandelt de eisen aan het adviseren, ontwerpen, vervaardigen, installeren, herstellen, beheren en onderhouden van signtechniek.

Veilige toepassing PV-installaties met erkenning

Steeds meer verzekeraars stellen als voorwaarde dat PV’s zijn aangebracht door een installatiebedrijf met een erkenning. Zo stellen verzekeraars vertrouwen in installatiebedrijven met de vernieuwde erkenning Zonnestroomsystemen.