Bindend verklaard en beschikbaar: Erkenningsregeling SignTechniek

05-07-2022

Bindend verklaard en beschikbaar: Erkenningsregeling SignTechniek

Per 18 mei 2022 is de erkenningsregeling SignTechniek bindend verklaard door het bestuur van InstallQ en daarmee van kracht.

De erkenningsregeling SignTechniek behandelt de eisen aan het adviseren, ontwerpen, vervaardigen, installeren, herstellen, beheren en onderhouden van signtechniek.

De erkenningsregeling SignTechniek vervangt per 1 januari 2024 de Erkenningsregeling Lichtreclame.

Inhoud regeling
De erkenningsregeling SignTechniek legt zich toe op een breed veld van activiteiten rondom interne en externe visuele communicatie-uitingen (verlicht en onverlicht). Als installatiebedrijf in SignTechniek houdt u zich op een duurzame manier bezig met ontwerp, techniek, installatie, constructie, toelevering en onderhoud van verlichte en onverlichte signing. Op basis van uw werktuigbouwkundige, elektrotechnische en grafische kennis adviseert u opdrachtgevers. U vertaalt wensen en ontwerpen naar de juiste oplossingen, specificaties en materiaalkeuzes.

Doel van de regeling
Met een erkenningsbewijs toont u aan te kunnen werken op kwalitatief goed niveau. Uw technisch personeel is aantoonbaar deskundig op het gebied van SignTechniek. Eens in de zoveel tijd vinden kwaliteitscontroles plaats door onafhankelijke beoordelingsbedrijven en InstallQ. Dit geeft een gegrond vertrouwen bij (potentiële) opdrachtgevers.

Waar verkrijgbaar?
De erkenning SignTetchniek kunt u aanvragen en downloaden op deze vakpagina.

Voor houders van de erkenning Lichtreclame (nog geldig tot 1 januari 2024)
De vernieuwde erkenningsregeling SignTechniek vervangt per 18 mei 2022 de erkenning Lichtreclame (EVI-L) van KvINL. U heeft tot 1 januari 2024 de tijd om over te gaan naar de regeling SignTechniek. U kunt hiervoor gebruik maken van dit omzetformulier. U krijgt daarna een bedrijfsbezoek van een van onze buitendienstmedewerkers voor een kwaliteitscontrole. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Om uw huidige erkenning EVI-L om te kunnen zetten naar de erkenning SignTechniek, behoort u in het bezit te zijn van het Bewijs van Vakmanschap.

Belangrijkste wijzigingen erkenning SigTechniek

  • De scope van de regeling Signtechniek is vele malen breder dan alleen lichtreclame.
  • De eisen voor vakbekwaamheid zijn vernieuwd. De vakbekwaamheid behoort u up-to-date te houden (met bijscholing).
  • Ook zijn eisen opgenomen voor het beheer van projectdossiers en de registratie van de eigen controle op uitgevoerde werkzaamheden.
  • De outillagelijst is vernieuwd.
  • Nieuw is de kwaliteitscontrole op uitgevoerde werkzaamheden (eens per vier jaar) door onafhankelijke beoordelingsbedrijven en, eveneens per vier jaar, een administratieve controle (bedrijfsbezoek) door een medewerker van InstallQ.
  • De erkenningsregeling is herschreven in het format van InstallQ.