04-07-2022

Als adviseur Energieprestatie (EP) heeft u nog tot uiterlijk 1 oktober 2022 de tijd voor uw jaarlijkse bijscholing (opfrisser). Hierna bent u bekend met de geactualiseerde onderdelen van het EPG-stelsel. Daarbij wordt uw vakbekwaamheid weer met een jaar verlengd.

Theorie, praktijk en toets
Voor zowel de EP-adviseur Woningbouw (W) als voor de adviseur Utiliteit (U) geldt een jaarlijkse bijscholingscursus (opfrisser). Elke cursus bestaat uit drie onderdelen: theorie, een praktijkcasus en een afsluitende toets. U wordt geïnformeerd over:

Welke bijscholing (opfrisser) behoort u te volgen?
EP-W adviseur Woning Basis:

  • volg bijscholing (opfrisser) EP-W Basis

EP-W adviseur Woning Detail:

  • volg bijscholing (opfrisser) EP-W Detail (u bent dan ook vakbekwaam in Woning Basis)

EP-U adviseur Utiliteit Basis:

  • volg bijscholing (opfrisser) EP-U Basis (u bent dan ook vakbekwaam in Woning Basis)

EP-U adviseur Utiliteit Detail:

  • volg bijscholing (opfrisser) EP-U Detail (u bent dan ook vakbekwaam in Utiliteit Basis, Woning Basis en Woning Detail)

Voor wie verplicht?
De bijscholing (opfrisser) is verplicht voor EP-adviseurs die vóór of in 2021 hun vakbekwaamheid voor de NTA-methodiek hebben afgerond. De bijscholing (opfrisser) vervalt voor EP-adviseurs die hun vakbekwaamheid in 2022 hebben behaald. Uw laatst behaalde examendatum staat op het certificaat van uw vakbekwaamheid.

Waar vindt u geaccrediteerde opleiders?
Uw diploma behoort afkomstig te zijn van een geaccrediteerde opleider. Op de site van CentraalRegisterTechniek.nl staan geaccrediteerde opleiders. Neem voor meer informatie contact op met de opleider.

Meer weten?