Veilige toepassing PV-installaties met erkenning

15-10-2021

Veilige toepassing PV-installaties met erkenning

Veel verzekeraars stellen als voorwaarde dat PV’s zijn aangebracht door een installatiebedrijf met een erkenning. Zo stellen verzekeraars vertrouwen in installatiebedrijven met de vernieuwde erkenning Zonnestroomsystemen.

Erkenning als voorwaarden
Wil van Ophem, directeur technische zaken InstallQ, is niet verbaasd dat steeds meer verzekeraars in hun polis een erkenning als voorwaarde stellen. ‘De belangstelling voor PV’s en daarmee het aantal schadegevallen, neemt sterk toe,’ vertelt Van Ophem. ‘Het is belangrijk dat installatiebedrijven goed weten wat ze doen. Met een erkenningsregeling maak je als installatiebedrijf aantoonbaar te beschikken over alle vaardigheden die nodig zijn om kwaliteit te kunnen leveren en te voldoen aan alle veiligheidseisen. Daarmee voorkom je ongelukken of nog erger, onveilige situaties en brand.'

Brandpreventie
‘Brand door PV-installaties komt nog regelmatig voor,’ vervolgt Van Ophem. ‘Afgelopen zomer had een wijk in Delft een paar keer branden door zonnepalen. De oorzaak van de branden in Delft kent InstallQ niet precies, maar diverse signalen wijzen op problemen met connectoren en slechte ventilatie. Hierdoor wordt het te heet onder het paneel. Een andere oorzaak van branden is vaak verkeerd aangelegde bekabeling. Dergelijk kennis is gebruikt bij het actualiseren van onze erkenning Zonnestroomsystemen. Met die erkenning weten erkende installatiebedrijven waar ze op moeten letten om brandgevaarlijke situaties te voorkomen.’

Verantwoordelijkheid installateur
Volgens Van Ophem ligt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van een PV-installatie vooral bij het installatiebedrijf. ‘De consument gaat er vaak blind vanuit dat het installatiebedrijf weet wat het doet. Verwacht wordt dat PV-installaties aan alle veiligheidseisen voldoen. Verzekeraars stellen dat vertrouwen echter alleen in erkende installatiebedrijven. Mocht een installatiebedrijf dan toch nog een brand of erger veroorzaken, dan sta je als installatiebedrijf in ieder geval sterk.’

Van ontwerp tot onderhoud
De vernieuwde erkenningsregeling Zonnestroomsystemen beschrijft:

  • de eisen aan de installatiewerkzaamheden
  • de eisen voor het ontwerpen, beheren en onderhouden van de PV-installaties
  • het benodigde gereedschap bij het installeren van fotovoltaïsche zonne-energiesystemen.

Twee deelgebieden

De erkenningsregeling houdt rekening met de grote variatie in omvang en complexiteit van de uit te voeren werkzaamheden. Installatiebedrijven kunnen op twee deelgebieden worden erkend:

  • Zonnestroomsystemen Klein (installaties met en aansluitwaarde tot en met 3 x 25 Ampère en een maximaal AC-omvormersvermogen van 17kW)
  • Zonnestroomsystemen Groot (installaties met een aansluitwaarde groter dan 3 x 25 Ampère). Voor het tweede deelgebied horen installatiebedrijven ook te beschikken over de erkenning voor Elektra (laagspanningsinstallaties). Bedrijven die zijn erkend voor het deelgebied Zonnestroomsystemen Groot, zijn automatisch ook erkend voor het deelgebied Zonnestroomsystemen Klein.

Meer weten?