Status erkenningen en BRL-en van InstallQ

17-11-2020

Status erkenningen en BRL-en van InstallQ

Waaraan werkt InstallQ momenteel? De bestaande erkenningen en BRL-en van InstallQ zijn onderhevig aan vernieuwingen. Bijvoorbeeld door aanpassingen in wet- en regelgeving. Ook worden nieuwe erkenningen of BRL-en ontwikkeld vanwege verzoeken vanuit de installatiesector, van verzekeraars of andere marktpartijen.

Attentie: het artikel dat u nu leest, krijgt met enige regelmaat een update.

Status Beoordelingsrichtlijn 6000-25 rondom gasinstallaties
BRL6000-25 wordt momenteel aangepast op de laatste wijzigingen die voortkwamen uit de internetconsultatie van Buitenlandse Zaken (BZK) en het advies van de Raad van State. Vervolgens wordt die versie beoordeeld door de Technisch Commissie (TC) die voor BRL6000-25 verantwoordelijk is. Daarna wordt de BRL wellicht op 10 december 2020 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen van InstallQ. Daarna kan de regeling bindend worden verklaard door het bestuur van InstallQ.

Naar verwachting is de BRL in de loop van het eerste kwartaal van 2021 beschikbaar via de Kennisbank van ISSO. Daarna kunnen bedrijven zich laten certificeren volgens de BRL600-25. De BRL van InstallQ wordt in het eerste kwartaal van 2021 naar verwachting wettelijk aangewezen door BZK. Lees meer.

Status erkenningen rondom gasinstallaties
De erkenningen Onderhoud gastoestellen en Onderhoud verwarmings- en warmtapwaterinstallaties bestaan vanaf 1 april 2022 niet meer in de huidige hoedanigheid. Dit is het gevolg van de verplichte CO-certificering. Hierover worden huidige erkenningshouders geïnformeerd nadat het ministerie de BRL600-25 van InstallQ wettelijjk heeft aangewezen. Dat gebeurt waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2021. De erkenningen Verwarmingsinstallaties en Gastechnische installaties blijven ongewijzigd.

Status rondom wetgeving energieprestatieadvisering
Alle energieprestatie-adviseurs behoren per 1 januari 2021 te werken volgens herziene beoordelingsrichtlijnen, wijzigingsbladen en opnameprotocollen. De BRL9500-serie wordt naar verwachting op 10 december 2020 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen van InstallQ. Daarna kan de regeling bindend worden verklaard door het bestuur van InstallQ en ingevoerd per 1 januari 2021. Lees meer.

Samenvattend gaat de wet verwijzen naar de volgende documenten:

  • NTA 8800: 2020 nl (kosteloos beschikbaar via NEN)
  • BRL9500-W (van 28 november 2019 met wijzigingsblad van december 2020: nog NIET beschikbaar)
  • BRL9500-U (van 28 november 2019 met wijzigingsblad van december 2020: nog NIET beschikbaar)
  • ISSO-publicaties 82.1 en 75.1 (van 1 juli 2020 met wijzigingsbladen van december 2020: nog NIET beschikbaar.

Status Beoordelingsrichtlijn 6010 rondom legionellapreventie
Het betreft hier de vernieuwde Beoordelingsrichtlijn 6010 (BRL6010), versie 2019. Deze BRL wordt wettelijk aangewezen door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Naar verwachting gaat de nieuwe BRL in per 1 januari 2021. Het Ministerie heeft met InstallQ afgesproken dat wordt voorzien in een overgangsperiode. Bestaande certificaathouders krijgen waarschijnlijk een jaar de tijd om te voldoen aan de vernieuwde BRL6010 (vanaf 1 januari 2021).

Status erkenningsregeling zonnestroomsystemen
Het betreft hier een vernieuwing van de bestaande erkenning voor zonnestroominstallaties. Een concept is tot en met 5 oktober ter kritiek gelegd aan de markt. De kritiek wordt behandeld en eventueel verwerkt door de Technische Commissie die voor de inhoud van de erkenning verantwoordelijk is. De definitieve versie wordt wellicht 10 december 2020 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen van InstallQ. Daarna kan de erkenning bindend worden verklaard door het bestuur van InstallQ.

Naar verwachting is de vernieuwde erkenningsregeling begin 2021 beschikbaar. De vernieuwde erkenningsregeling vervangt de bestaande erkenningsregelingen voor zonnepanelen (de REDE van Sterkin en de EVI-PV van KvINL). Voor huidige erkenningshouders geldt een overgangstermijn. Daarover worden de erkenningshouders naar verwachting begin 2021 nader geïnformeerd.

Status erkenningsregeling reparatiebedrijven elektronica
Het betreft hier een nieuwe InstallQ-erkenning over elektronica in huis. Een concept is tot en met 14 oktober 2020 ter kritiek gelegd aan de markt. De kritiek is behandeld en verwerkt door de commissie Consumenten Elektronica en Service van Techniek Nederland. Deze commissie heeft de erkenningsregeling opgesteld in samenwerking met InstallQ.

De definitieve versie wordt naar verwachting 10 december 2020 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen van InstallQ. Daarna kan de erkenning bindend worden verklaard door het bestuur van InstallQ. Naar verwachting treedt de erkenningsregeling begin 2021 in werking.

Verkrijgbaarheid erkenningen en BRL-en
De erkenningen kunt u per vakgebied uploaden als PDF. De meeste erkenningen zijn nog geldige erkenningen van de voormalige stichtingen KvINL en Sterkin. Alle erkenningen worden op termijn in het format gegoten van InstallQ.

De BRL-en van InstallQ zijn tegen geringe kosten te bestellen via de KennisBank van InstallQ.