Status erkenningen en BRL-en van InstallQ

17-01-2022

Status erkenningen en BRL-en van InstallQ

Waaraan werkt InstallQ momenteel? Welke erkenningen of BRL-en krijgen een update, vervallen of zijn nieuw? Check de status van uw erkenning of BRL.

Status erkenning SignTechniek
Tot en met vrijdag 15 januari 2022 kon u reageren op onze vernieuwde Erkenningsregeling SignTechniek. Deze vervangt op termijn de Erkenningsregeling Lichtreclame.

Momenteel wordt de kritiek behandeld in de Technische Commissie en eventueel verwerkt in de erkenningsregeling. Daarna wordt de definitieve versie vastgesteld door het CCvD en vervolgens bindend verklaard door het bestuur van InstallQ. Naar verwachting treedt de erkenningsregeling in het 2e kwartaal van 2022 in werking. De vernieuwde erkenningsregeling vervangt dan de erkenningsregeling Lichtreclame (EVI-L).

Status oude erkenningsregeling voor Zonnestroomsystemen (REDE / EVI-PV) en Metalen dakbedekking (EVI-MD)
Deze zijn per 1 januari 2022 vervallen. Was u in het bezit van een dergelijke erkenning en heeft u deze niet laten omzetten naar de nieuwe InstallQ erkenning Zonnestroomsystemen of Metalen dakbedekking en - gevelbekleding, dan bent u voor het betreffende vakgebied niet meer (aantoonbaar) erkend. Dit betekent ook dat u door bijvoorbeeld opdrachtgevers of verzekeraars voor dat vakgebied niet meer vindbaar bent in de kwaliteitsregisters Echteinstallateur.nl of CentraalRegisterTechniek.nl.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat via 085 041 05 90 of info@installQ.nl. Raadpleeg ook berichten die u als erkenninghouder heeft ontvangen van het InstallQ-secretariaat.

Status Beoordelingsrichtlijn 6000-25 rondom gasinstallaties
BRL6000-25 (CO-certificering) is beschikbaar via de Kennisbank van ISSO. Bedrijven kunnen zich laten certificeren volgens deze BRL. Lees hier meer.

BRL6000-25 is op 17 december 2020 vastgesteld door het CCvD en per 1 januari 2021 bindend verklaard door het bestuur van InstallQ. De BRL van InstallQ wordt wettelijk aangewezen door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Status erkenningen rondom gasinstallaties
De erkenningen Onderhoud gastoestellen (REGt) en Onderhoud verwarmings- en warmtapwaterinstallaties (EVI-OVW) bestaan vanaf 1 januari 2023 niet meer in de huidige hoedanigheid. Dit is het gevolg van de verplichte CO-certificering. De erkenningen Verwarmingsinstallaties en Gastechnische installaties blijven ongewijzigd. De huidige erkenningshouders worden hierover geïnformeerd door InstallQ zodra de BRL6000-25 van InstallQ is aangewezen door het ministerie van BZK.

Status erkenningsregeling warmtepompen
Tot en met donderdag 15 juli 2021 kon u reageren op de vernieuwde erkeningsregeling voor warmtepomen. In deze regeling zijn de eisen voor bedrijfserkenning opgenomen die gelden voor het ontwerp, de installatie, en het beheer en onderhoud van warmtepompinstallaties (niet grondgebonden), toegepast in woningbouw en kleine utiliteit.

Momenteel wordt de kritiek behandeld in de Technische Commissie en eventueel verwerkt. Daarna wordt de definitieve versie vastgesteld door het CCvD. Naar verwachting treedt de erkenningsregeling medio 2022 in werking. De vernieuwde erkenningsregeling vervangt dan de bestaande erkenningsregeling voor Warmtepompen (EVI-WP).

BRL 9500-serie: status rondom wetgeving energieprestatieadvisering (EP-advisering)
Alle energieprestatieadviseurs behoren per 1 november 2021 te werken volgens herziene beoordelingsrichtlijnen, wijzigingsbladen en opnameprotocollen. Lees verder.

De BRL9500-serie - beschikbaar via de Kennisbank van ISSO - is op 10 december 2020 vastgesteld door het CCvD en op 15 december 2020 bindend verklaard door het bestuur van InstallQ.

Verkrijgbaarheid erkenningen en BRL-en
Beoordelingsrichtlijnen (BRL-en) zijn tegen geringe kosten te bestellen via Open ISSO.

Erkenningen staan bij uw vakgebied en kunt u kosteloos.
 
Alle erkenningen van de voormalige stichtingen KvInl en Sterkin worden omgezet in het format van InstallQ. Gereed zijn onder meer de erkenningsregelingen:

  • zonnestroomsystemen
  • elektrotechnische installaties
  • gastechnische installaties
  • watertechnische installaties
  • binnenverlichting
  • metalen dakbedekking
De vernieuwde erkenningsregelingen sluiten zo goed als mogelijk aan op de nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb).

CCvD = Centraal College van Deskundigen van InstallQ
RvA = Raad voor Accreditatie (in het geval van certificeringen)
TC = Technische Commissie (ieder vakgebied heeft een TC)