Status erkenningen en BRL-en van InstallQ

19-10-2021

Status erkenningen en BRL-en van InstallQ

Waaraan werkt InstallQ momenteel? Welke erkenningen of BRL-en krijgen een update, vervallen of zijn nieuw? Check de status van uw erkenning of BRL.

Oude erkenningen Zonnestroomsystemen en Metalen dakbedekking en -gevelbekleding vervallen per 1 januari 2022
 
  • Heeft u nog de ‘oude’ erkenning zonnestroomsystemen (EVI-PV en REDE)? De overgangsregeling loopt af per 31-12-2021. Wilt u de oude erkenning omzetten naar de nieuwe, download dan dit omzetformulier Zon.
  • Heeft u nog de ‘oude’ erkenning Metalen dakbedekking en -gevelbekleding (EVI-MD)? De overgangsregeling loopt af per 31-12-2021. Wilt u de oude erkenning omzetten naar de nieuwe, download dan dit omzetformulier Metaal.
Zonder reactie wordt uw erkenning per 31-12-2021 automatisch beëindigd. U bent dan voor het betreffende vakgebied niet meer aantoonbaar erkend. Zo bent u door bijvoorbeeld opdrachtgevers of verzekeraars niet meer vindbaar op de kwaliteitsregisters Echteinstallateur.nl of CentraalRegisterTechniek.nl.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat via 085 041 05 90 of info@installQ.nl. Raadpleeg ook berichten die u als erkenninghouder heeft ontvangen van het InstallQ-secretariaat.

Status Beoordelingsrichtlijn 6000-25 rondom gasinstallaties
BRL6000-25 (CO-certificering) is beschikbaar via de Kennisbank van ISSO. Bedrijven kunnen zich laten certificeren volgens deze BRL. Lees hier meer.

BRL6000-25 is op 17 december 2020 vastgesteld door het CCvD en per 1 januari 2021 bindend verklaard door het bestuur van InstallQ. De BRL van InstallQ wordt wettelijk aangewezen door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Status erkenningen rondom gasinstallaties
De erkenningen Onderhoud gastoestellen en Onderhoud verwarmings- en warmtapwaterinstallaties bestaan vanaf 1 januari 2023 niet meer in de huidige hoedanigheid. Dit is het gevolg van de verplichte CO-certificering. De erkenningen Verwarmingsinstallaties en Gastechnische installaties blijven ongewijzigd. De huidige erkenningshouders worden hierover geïnformeerd door InstallQ zodra de BRL6000-25 van InstallQ is aangewezen door het ministerie van BZK.

Status erkenning zonnestroomsystemen
Het betreft hier een vernieuwing van de bestaande erkenning voor zonnestroominstallaties. De vernieuwde versie is per 1 januari 2021 bindend verklaard door het CCvD en het bestuur van InstallQ. Voor huidige erkenningshouders geldt een overgangstermijn. De vernieuwde erkenningsregeling vervangt de bestaande erkenningsregelingen voor zonnepanelen (REDE en EVI-PV).

Status erkenningsregeling warmtepompen
Tot en met donderdag 15 juli 2021 kon u reageren op de vernieuwde erkeningsregeling voor warmtepomen. In deze regeling zijn de eisen voor bedrijfserkenning opgenomen die gelden voor het ontwerp, de installatie, en het beheer en onderhoud van warmtepompinstallaties (niet grondgebonden), toegepast in woningbouw en kleine utiliteit.

Momenteel wordt de kritiek behandeld in de Technische Commissie en eventueel verwerkt. Daarna wordt de definitieve versie vastgesteld door het CCvD. Naar verwachting treedt de erkenningsregeling eind 2021 in werking. De vernieuwde erkenningsregeling vervangt dan de bestaande erkenningsregeling voor Warmtepompen.

BRL 9500-serie: status rondom wetgeving energieprestatieadvisering (EP-advisering)
Alle energieprestatieadviseurs behoren per 1 november 2021 te werken volgens herziene beoordelingsrichtlijnen, wijzigingsbladen en opnameprotocollen. Voor de huidige certificaathouders geldt een verruiming van de overgangsregeling tot 1 november 2021. Lees meer.

De BRL9500-serie - beschikbaar via de Kennisbank van ISSO - is op 10 december 2020 vastgesteld door het CCvD en op 15 december bindend verklaard door het bestuur van InstallQ. Lees meer.

Verkrijgbaarheid erkenningen en BRL-en
Beoordelingsrichtlijnen (BRL-en) zijn tegen geringe kosten te bestellen via de KennisBank van ISSO.

Erkenningen kunt u downloaden per vakgebied. De meeste erkenningen zijn nog geldige erkenningen van de voormalige stichtingen KvINL en Sterkin. Alle erkenningen worden op termijn omgezet in het format van InstallQ.
Daarbij sluiten de kwaliteitsregelingen dan zo goed als mogelijk aan op de nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). Gereed zijn onder meer de erkenningsregelingen:

  • zonnestroomsystemen
  • elektrotechnische installaties
  • gastechnische installaties
  • watertechnische installaties
  • binnenverlichting
  • metalen dakbedekking
CCvD = Centraal College van Deskundigen van InstallQ
RvA = Raad voor Accreditatie (in het geval van certificeringen)
TC = Technische Commissie (ieder vakgebied heeft een TC)