Status erkenningen en BRL-en van InstallQ

10-12-2020

Status erkenningen en BRL-en van InstallQ

Waaraan werkt InstallQ momenteel? De bestaande erkenningen en BRL-en van InstallQ zijn onderhevig aan vernieuwingen. Bijvoorbeeld door aanpassingen in wet- en regelgeving. Ook worden nieuwe erkenningen of BRL-en ontwikkeld vanwege verzoeken vanuit de installatiesector, van verzekeraars of andere marktpartijen.

Attentie: het artikel dat u nu leest, krijgt met enige regelmaat een update.

CCvD = Centraal College van Deskundigen van InstallQ
RvA = Raad voor Accreditatie (in het geval van certificeringen)
TC = Technische Commissie (ieder vakgebied heeft een TC)

Status erkenningsregeling warmtepompen
Tot en met donderdag 15 juli 2021 kon u reageren op de vernieuwde erkeningsregeling voor warmtepomen. In deze regeling zijn de eisen voor bedrijfserkenning opgenomen die gelden voor het ontwerp, de installatie, en het beheer en onderhoud van warmtepompinstallaties (niet grondgebonden), toegepast in woningbouw en kleine utiliteit.

Momenteel wordt de kritiek behandeld in de Technische Commissie en eventueel verwerkt. Daarna wordt de definitieve versie vastgesteld door het CCvD. Naar verwachting treedt de erkenningsregeling eind 2021 in werking. De vernieuwde erkenningsregeling vervangt dan de bestaande erkenningsregeling voor Warmtepompen.

Status Beoordelingsrichtlijn 6000-25 rondom gasinstallaties
BRL6000-25 (CO-certificering) is beschikbaar via de Kennisbank van ISSO. Bedrijven kunnen zich laten certificeren volgens deze BRL. Lees hier meer.

BRL6000-25 is op 17 december 2020 vastgesteld door het CCvD en per 1 januari 2021 bindend verklaard door het bestuur van InstallQ. De BRL van InstallQ wordt wettelijk aangewezen door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Status erkenningen rondom gasinstallaties
De erkenningen Onderhoud gastoestellen en Onderhoud verwarmings- en warmtapwaterinstallaties bestaan vanaf 1 april 2022 niet meer in de huidige hoedanigheid. Dit is het gevolg van de verplichte CO-certificering. De erkenningen Verwarmingsinstallaties en Gastechnische installaties blijven ongewijzigd. De huidige erkenningshouders worden hierover geïnformeerd door InstallQ zodra de BRL6000-25 van InstallQ is aangewezen door het ministerie van BZK.

Status rondom wetgeving energieprestatieadvisering (EP-advisering)
Alle energieprestatieadviseurs behoren per 1 november 2021 te werken volgens herziene beoordelingsrichtlijnen, wijzigingsbladen en opnameprotocollen. Voor de huidige certificaathouders geldt een verruiming van de overgangsregeling tot 1 november 2021. Lees meer.

De BRL9500-serie - beschikbaar via de Kennisbank van ISSO - is op 10 december 2020 vastgesteld door het CCvD en op 15 december bindend verklaard door het bestuur van InstallQ. Lees meer.

Status erkenning zonnestroomsystemen
Het betreft hier een vernieuwing van de bestaande erkenning voor zonnestroominstallaties. De vernieuwde versie is per 1 januari 2021 bindend verklaard door het CCvD en het bestuur van InstallQ. De huidige erkenninghouders worden nader geïnformeerd.

Voor huidige erkenningshouders geldt een overgangstermijn. De vernieuwde erkenningsregeling vervangt de bestaande erkenningsregelingen voor zonnepanelen (de REDE van Sterkin en de EVI-PV van KvINL).

Verkrijgbaarheid erkenningen en BRL-en
De erkenningen kunt u per vakgebied uploaden als PDF. De meeste erkenningen zijn nog geldige erkenningen van de voormalige stichtingen KvINL en Sterkin. Alle erkenningen worden op termijn in het format gegoten van InstallQ.

De BRL-en van InstallQ zijn tegen geringe kosten te bestellen via de KennisBank van InstallQ.