Beschikbaar: definitieve Wijzigingsbladen BRL’en 9500 Woningbouw en Utiliteit

01-06-2022

Beschikbaar: definitieve Wijzigingsbladen BRL’en 9500 Woningbouw en Utiliteit

De Wijzigingsbladen voor de BRL9500 Woningbouw (W) en -Utiliteit (U) zijn definitief. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de eerder gepubliceerde conceptversies. De Wijzigingsbladen zijn aangewezen in de Regeling Energieprestatie Gebouwen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

De Wijzigingsbladen zijn aanvaard door de Raad voor Accreditatie, de Harmonisatie Commissie Bouw en al eerder bindend verklaard door het College van Deskundigen en het bestuur van InstallQ.

Wettelijke ingangsdatum per 1 juni 2022

  • Per 1 juni 2022 behoren alle energieprestatie-adviseurs wettelijk verplicht te werken volgens de nieuwe Wijzigingsbladen inclusief de opnameprotocollen waarnaar de Wijzigingsbladen verwijzen (opgenomen in ISSO-publicaties 75.1 Utiliteitsbouw en 82.1 Woningen en woongebouwen).
  • Per 1 juni 2022 behoren alle energieprestatie-adviseurs eveneens te werken volgens nieuwe geattesteerde software. Hierin zijn de wijzigingen verwerkt uit de opnameprotocollen van de eerdergenoemde ISSO-publicaties.

Benodigde wijzigingsbladen en ISSO-publicaties

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in BRL9500-W en -U?

  • Geactualiseerd zijn verwijzingen naar organisaties, wetgeving, normen en publicaties.
  • Hoofdstuk 4, BRL9500 -W en -U: toegevoegd is het informeren van de opdrachtgever over het realiseren van voorgenomen maatregelen.
  • Hoofdstuk 6, paragraaf 1 BRL9500-W en -U: uitgebreid is een interne controle met extra controles van adviseurs die voor het eerst energieprestatierapporten opstellen.
  • Hoofdstuk 4, BRL9500-W: toegevoegd is een toelichting op het gebruik van representativiteit bij nieuwbouw.
  • Hoofdstuk 4, BRL9500-W: opgenomen is een uitbreiding van maatregelen waarbij binnen 24 maanden na realisatie, de woning niet altijd opnieuw bezocht moet worden. Hieraan zijn zonnestroomsystemen toegevoegd.

Gevolgen huidige certificaathouders
Certificaathouders worden tijdens een reguliere vervolgcontrole door de certificerende instelling getoetst op het voldoen aan de aangepaste bepalingen.

Verplichte bijscholing (opfrisser)
Vóór 1 oktober 2022 behoren alle energieprestatie-adviseurs met goed gevolg een bijscholingscursus (opfrisser) te hebben afgerond. De cursus behandelt de wijzigingen in de opnameprotocollen. Lees verder.

Meer weten?