Warmtepomp: bovengronds

Home » Erkennen » Warmtepompinstallaties

Erkennen voor warmtepompinstallaties


U wilt een erkenning op het vakgebied van warmtepompinstallaties bovengronds. Voor een erkenning moet u voldoen aan bepaalde vakbekwaamheidseisen, meetinstrumenten en documentatie. Voldoet u aan de eisen, vraag dan een erkenning bij ons aan. InstallQ wijst u de weg met een stappenplan.


Voor wie?
Voor installatiebedrijven werkzaam op het gebied van warmtepompinstallaties bovengronds.

Wat behandelt de erkenning?
De erkenningsregeling warmtepompinstallaties beschrijft de vereisten en het borgen van uw kwaliteit op het gebied van het ontwerpen, calculeren, installeren, inspecteren, beheren en onderhouden van warmtepompinstallaties.

Erkenningsregeling

Vakbekwaamheidseisen
Elk installatiebedrijf dat met een erkenning voor warmtepompinstallaties aan de slag wil, moet aan bepaalde vakbekwaamheidseisen voldoen. Vakmanschap Techniek heeft in samenwerking met de branche examens ontwikkeld die aansluiten op onze erkenningsregeling.
Met het profiel Werkverantwoordelijke Warmtepomp kunt u een erkenning bij ons aanvragen. Ook kan u of uw medewerkers een combinatie van de volgende 3 profielen behalen: Ontwerper en Adviseur, Eerste Monteur service en onderhoud en Eerste Monteur. Aanmelden hiervoor kan bij Vakmanschap Warmtepomp. Eventueel eerder behaalde diploma’s kunt u ter beoordeling bij ons voorleggen.

Kosten erkenningsregeling

Voor de erkenningsregeling Warmtepompinstallaties zijn eenmalige en jaarlijkse kosten van toepassing. Raadpleeg hier het kostenoverzicht.

Relevante onderwerpen
Model controlerapport erkenning warmtepompinstallaties is beschikbaar via Mijn InstallQ.
De erkenningsregeling van InstallQ sluit zoveel als mogelijk aan op de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb).

Voor de wettelijke certificering voor bodem gebonden warmtepompen verwijzen wij u naar de BRL 6000 deel 21. 

In 5 stappen naar uw erkenning

1. U behoort ten minste te voldoen aan de regeling en vakbekwaamheidseisen op uw vakgebied. Ook dient u te beschikken over de voorgeschreven gereedschappen, normen en eventuele handboeken.

2. Start de aanvraagprocedure via de blauwe button 'Aanvraag inschrijving bij InstallQ' hierboven. Bent u al reeds ingeschreven bij InstallQ, dan kunt u deze aanvraag doen via "MijnInstallQ"portaal. Doormiddel van het downloaden van het aanvraagformulier en deze samen met uw diploma's te uploaden in uw portaal.

3. U ontvangt een mail met het verzoek een nog een aantal documenten te uploaden. Hiervoor ontvangt u een éénmalig te gebruiken link.


4. Als uw aanvraag door het secretariaat in behandeling is genomen, ontvangt u hiervan een bevestigingsmail en neemt een van de buitendienstmedewerkers contact met u op voor het maken van een afspraak voor een bedrijfsbezoek.

5. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, wordt de erkenning verleend, ontvangt u een factuur en wordt u ingeschreven in de kwaliteitsregisters Echteinstallateur.nl en CentraalRegisterTechniek.nl.

Lees hier over de voordelen van een erkenning via InstallQ.

Nieuws

Nieuwe versies BRL9500 vanaf nu beschikbaar en per 1 juli 2024 verplicht

Vanaf heden zijn de nieuwe versies van de BRL9500 Woningbouw en de BRL9500 Utiliteitsbouw te downloaden via onze website en op ISSO Open. Naar verwachting zal het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze versies aanwijzen als verplichte documenten in wet- en regelgeving. Vanaf dat moment, per 1 juli a.s., moeten energie-adviseurs dan ook volgens de bepalingen in deze versies werken.

Vakbekwame energieadviseurs volgen ook in 2024 een verplichte bijscholing

Evenals dit jaar geldt in 2024 dat energieadviseurs verplicht zijn om een bijscholing te volgen. Deze bijscholing, die men in 2024 voor 1 juli met succes moet afronden, is een voorwaarde om de vakbekwaamheid als energieadviseur te behouden. De bijscholing is bedoeld om adviseurs op de hoogte te brengen van de wijzigingen in NTA 8800, de Beoordelingsrichtlijnen BRL9500 W en U en de nieuwe opnameprotocollen.

Ter Kritiek de herziene versies van de BRL9500-W: 2024 en -U: 2024

Tot en met vrijdag 26 januari 2024 kunt u reageren op nieuwe integrale conceptversies van de BRL9500-W “Energieprestatie Woningen en Woongebouwen” en de BRL9500-U “Energieprestatie Utiliteitsgebouwen”. Deze regelingen worden door de overheid naar verwachting aangewezen per 1 juli 2024. De Wijzigingsbladen van 1 februari 2023 zijn in deze nieuwe conceptversies geïntegreerd. De geactualiseerde regelingen bevatten alle eisen waaraan bedrijven moeten voldoen als zij energieprestatie-rapporten willen maken en registreren.

Twee organisaties als eerst geaccrediteerd voor examen warmtepompinstallaties

Wasco Energie Centrum en Breman zijn de eerste organisaties die als exameninstelling door InstallQ zijn geaccrediteerd voor het examen warmtepomp. Dat wil zeggen dat zij installateurs aantoonbaar vakmanschap meegeven dat aansluit aan de branchevereisten.  Na het succesvol afleggen van het examen kunnen de installateurs bij InstallQ de erkenning voor het vakgebied van warmtepompinstallaties aanvragen.