Energieprestatie-advisering

Home » Certificeren » Energieprestatie-advisering

Certificeren volgens Beoordelingsrichtlijn 9500 (BRL9500)

Energieprestatieadvisering


ATTENTIE
Lees hier een nieuwsbericht over BRL9500.

U wilt een certificaat voor BRL9500. Om een certificaat te mogen voeren, moet u voldoen aan een aantal eisen. Die eisen zijn opgenomen in de Beoordelingsrichtlijn (BRL) ofwel certificatieschema. Aan welke eisen moet u voldoen? InstallQ wijst u de weg met een stappenplan. Ook verwijzen wij u naar de juiste certificerende instelling (CI).

Welke activiteiten vallen onder BRL9500
Uw bedrijf houdt zich bezig met energieprestatieadvisering. BRL9500 ‘Energieprestatieadvisering’ is ontwikkeld om de kwaliteit te borgen van energielabels en maatwerkadviezen. Het energielabel is verplicht bij verkoop en nieuwe verhuur van alle gebouwen (zoals woningen, kantoren, winkels, scholen en ziekenhuizen). Zo kunt u de energieprestatie bepalen van een woning. Daarvoor wordt gebruikgemaakt bij huurwaardebepaling of bij fiscale instrumenten, zoals subsidieregelingen of energieprestatiegaranties.

Welke kennis heeft u nodig?
Onder meer de BRL-en:
BRL9500-U Energieprestatie utiliteitsgebouwen (methode 2020)
BRL9500-W Energieprestatie woningen en woongebouwen (methode 2020)
Raadpleeg deze pagina voor alle benodigde documenten.

Welke instantie mag certificeren in BRL9500?
Een certificering is rechtsgeldig als die is uitgevoerd door een Certificerende Instantie (CI) met een volmacht (accreditatie). InstallQ adviseert bij meer CI’s een offerte aan te vragen.

Keurmerk
Na het behalen van uw certificaat krijgt u een NL-EPBD-keurmerk. Een Energielabel of Energie-index mag alleen worden afgegeven door organisaties die gecertificeerd zijn voor BRL9500-00.

Kosten InstallQ
InstallQ is de stichting die certificatieregelingen beheert, actualiseert en onderhoud. Die kosten berekent de CI zonder toeslagen aan u door.

In 5 stappen naar uw certificaat

1. Bekijk of u aan de eisen van de BRL voldoet. Neem desnoods maatregelen om aan de eisen te voldoen.
De BRL stelt eisen aan uw organisatie en aan het proces waarmee een product of dienst tot stand komt. U toetst zelf of uw organisatie en uw medewerkers aan de eisen voldoen. Bepaalde zaken moet u misschien nog invoeren. Zo gelden er eisen voor:

  • de procedure voor het verkrijgen van het certificaat
  • de installaties en/of verrichte dienst en bijbehorende documenten
  • de uit te voeren werkzaamheden
  • uw organisatie, inclusief de opleiding en vakbekwaamheid van het personeel
  • de interne kwaliteitsbewaking.

2. Maak een kwaliteitshandboek of maak een uitbreiding van uw bestaande handboek.
Start met het vastleggen van uw processen in een zogeheten kwaliteitshandboek. Daarin beschrijft u alle processen waarmee u de kwaliteit van uw product of dienst bewaakt. Als basis kunt u gebruikmaken van een modelhandboek; download bijvoorbeeld modelkwaliteitshandboek BRL6000.

3. Selecteer een certificerende instelling (CI) die gespecialiseerd is in de BRL.
Een certificering is rechtsgeldig als die is uitgevoerd door een certificerende instelling (CI) met een volmacht (accreditatie). Vraag bij deze CI een offerte aan voor het certificeringstraject. Selecteer bij voorkeur een CI op basis van een aantal offertes. Een CI verleent u vooraf alle benodigde informatie over hun diensten, waaronder: 

  • kosten
  • spelregels (de certificerende instelling heeft vaak een eigen reglement)
  • voorwaarden
  • tijdsbestek van certificeren.

Ook de CI moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de vakbekwaamheid van de
medewerkers/auditoren die bij de certificatie betrokken zijn. 

4. Laat de CI een toelatingsonderzoek uitvoeren.

De CI onderzoekt uw organisatie en een of enkele projecten. Voldoet u nog niet aan alle eisen van de BRL, dan maakt de CI een vervolgafspraak. Tref binnen de gestelde termijn de benodigde aanpassingen.
De CI beoordeelt onder meer of het niveau van vakbekwaamheid binnen uw organisatie voldoende is. De meeste BRL-en schrijven voor dat uw organisatie een vast dienstverband heeft met minimaal één deskundige binnen een bepaald vakgebied. De BRL beschrijft ook de competentie-eisen van de deskundige, waaronder opleidingscertificaten, diploma’s en werkervaring.

5. Sluit een contract af met de CI
Na het toelatingsonderzoek volgt een eindrapport van de CI. Dit is de basis voor een certificaat. Is de beslissing positief en krijgt u een certificaat, dan sluit u een contract af met de CI voor minimaal drie jaar.     

Een keer per jaar controleert de CI of u nog aan de eisen voldoet. De BRL beschrijft de omvang van dit onderzoek. Blijf zelf regelmatig onderzoeken of uw bedrijf nog aan de eisen voldoet. Zo voorkomt u corrigerende maatregelen of sancties (vervolgcontroles) van de CI.