Twee organisaties als eerst geaccrediteerd voor examen warmtepompinstallaties

23-08-2023

Twee organisaties als eerst geaccrediteerd voor examen warmtepompinstallaties

Wasco Energie Centrum en Breman zijn de eerste organisaties die als exameninstelling door InstallQ zijn geaccrediteerd voor het examen warmtepomp. Dat wil zeggen dat zij installateurs aantoonbaar vakmanschap meegeven dat aansluit aan de branchevereisten.  Na het succesvol afleggen van het examen kunnen de installateurs bij InstallQ de erkenning voor het vakgebied van warmtepompinstallaties aanvragen.

Elk installatiebedrijf dat met een erkenning voor warmtepompinstallaties aan de slag wil, moet aan bepaalde vakbekwaamheidseisen voldoen. De erkenningsregeling beschrijft de eisen voor het ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden van warmtepompsystemen.

Nieuwe erkenningsregeling

Voldoet een installateur aan de eisen, dan kan hij of zij een erkenning bij InstallQ aanvragen. Recentelijk is deze erkenningsregeling Warmtepompen herzien. Iedereen die nu met de erkenningsregeling begint, voldoet automatisch aan de nieuwe regeling. Is een bedrijf al erkenningshouder voor warmtepompen, dan krijgt men vanzelf een bericht van InstallQ over de herziene versie. Voor elk installatiebedrijf geldt straks een overgangstermijn naar de nieuwe regeling.

Voldoen aan vakbekwaamheidseisen
Sinds 21 augustus zijn de eerste twee organisaties door InstallQ geaccrediteerd om examens af te leggen. Dit kan nu bij Wasco Energie Centrum en Breman, maar de verwachting is dat hier in de komende maanden nog andere exameninstellingen bij komen. Wie een diploma bij deze instellingen behaalt, voldoet automatisch aan de vereisten voor de erkenning.

Klik hier voor meer informatie over de Erkenningsregeling en voor inschrijving.